Út Trà Ôn

Út Trà Ôn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam