Driving directions
Út Trà Ôn
Út Trà Ôn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam