بیمارستان شهید دکتر محمد علی رهنمون

خیابان فرخی, یزد, استان یزد, Iran