SIMEON Transport

4 Ľudmily Podjavorinskej, Nové Mesto nad Váhom