Zamisʹkyy Kompleks Rayskyy Dvoryk

26 Vulytsya Pohrebsʹkyy Shlyakh, Pohreby, Kyivs'ka oblast, Ukraine