Old bazaar

5 Sholom-Aleikhema Street, Novohrad-Volyns'kyi, Zhytomyrs'ka oblast, Ukraine