Connected Citizens Program

The Waze Way of free data exchange, yielding actionable insights and improved mobility on a local and global scale

Uzmite učešća u pametnim rešenjima

The Connected Citizens Program (CCP) is proof that we already have the answers to some of today’s mobility challenges. The Waze map strengthens with every data point contributed across our vast community of everyday drivers and volunteer map editors. Via the CCP, hundreds of international cities, departments of transportation and first responders have built meaningful relationships and regularly knowledge share to identify creative solutions. From road management to measurable congestion reduction, these are the initiatives building cities of tomorrow.

Razmenjujte podatke sa Waze-om, da biste:

Donesite infrastrukturne odluke na osnovu podataka

Dobijte podatke o lokacijama sa čestim zagušenjima ili opasnostima, kako biste poboljšali planiranje gradskih vožnji

Smanjili zagušenje saobraćaja u vašoj okolini

Preusmerite Waze korisnike oko zatvorenih puteva u realnom vremenu

Saznajte šta se dešava na vašim putevima

Partneri primaju "žive" podatke o incidentima, brže nego ostale metode javljanja

Povećajte efikasnost odziva na nezgodu

Waze precizno locira i verifikuje mesto incidenta, čime stvara brz odziv i brzu reakciju za rašćišćavanje

Često postavljana pitanja

Kako Waze može pomoći mojoj organizaciji?

Milioni Waze korisnika prijavljuju redovno o saobraćaju, opasnostima na putu i vremenu. Ovi podaci su prikupljeni i analizirani od Waze-a, pružajući detaljne informacije o tome šta se dešava na putevima od ljudi koji se svakodnevno voze tim istim putevima.

Zbog čega bi moja organizacija podelila informacije sa Waze?

Deleći najsvežije dnevne informacije sa Waze pružate još jedan način da se održi sigurnost vozača u vašoj okolilni. Bilo da su putevi zatvoreni ili su planirani radovi, pružajući informaciju ka Waze će olakšati zakrčenost puteva preumeravajući vozače u realnom vremenu minimizirajući uticaj takvih događaja.

Kako su odabrani partneri povezanih građana?

Waze cilja da sarađuje sa parterima koji imaju dodatne izvore podataka koji nisu pronađeni u okviru Waze aplikacije. Waze takođe uzima u razmatranje i nekoliko drugih kvalifikacija, uključujući geografske raznolikosti, tehničke sposobnosti i želji za inovacijama.

Zbog čega je Waze napravio program povezanih građana?

Waze je sagrađen na pretpostavkama da smo svi u ovome zajedno; zajednica dobrovoljaca je integralni deo naše kompanije, i naša je odgovornost da pružimo građanima šta god možemo. Pilot program u gradu Rio de Janeiro nam je pokazao da možemo osnažiti gradske i državne vlasti da shvate stanje u realnom vremenu pružajući im akcioni uvid, bez obzira na populaciju ili lokaciju.

Waze mapa se razvija sa svakim vozačem i svakim unetim podatkom. CCP program sakuplja podatke, pružajući Wazerima ogromne mogućnosti za zaobilaženje blokade puteva i gužvi.

Koji su kriterijumi da bi bio podoban za članstvo u CCP?

Da bi postao član CCP-a, parnter mora da ispuni sve sledeće zahteve:

  1. da bude državna agencija ili privatni vlasnik puta (iako Google može napraviti izuzetak za ovaj uslov kao svoje diskreciono pravo u retkim situacijama);
  2. završiti CCP prijavu za člana i izvršiti Dodatni uslovi koji se odnose na podatke o saobraćaju Waze API Ili izvršiti Google-ov CCP ugovor; i
  3. da poseduje trenutne podatke sa puteva, i ima sva prava Potrebno je da pruži iste podatke Google-u u slaganju sa Waze dodatni uslovi koji se odnose na podatke o saobraćaju Waze API

Partner neće slati prijavu za članstvo u CCP ako ne ispunjava sve navedene zahteve.

Koje tipove podataka Waze deli sa programom povezanih partnera?

Waze prenos podataka sadrži filtrirane podatke za specifičnu, nadgledanu okolinu uključujući sistemski generisane informacije o gužvama u saobraćaju i koristi korisnički prijavljene saobraćajne nesreće (uključujući gužve, nesreće, opasnosti, radove, rupe na putu, zaustavljenim vozilima, objektima na putu i znakovima koji nedostaju).

Waze pruža podatke dostupnim partneru koji to dobija preko lokalnog XML ili JSON prenosa koji se ažurira na svakva dva minuta. Waze dodatno nudi i Web-interfejs, Alat za praćenje saobraćaja, kome partneri imaju pristup u trenutnom vremenu, prijavljenim incidentima od strane vozača i predviđenom vremenu putovanja u okviru unapred izabranih putanja.

Koji su resursi dostupni parterima povezanih građana?

Partneri imaju pristup ekskluzivnom alatu za unos zatvorenih puteva i putevima u kojima se dešavaju veliki događaji i hitni slučajevi. Partneri su takođe pozvani da se pridruže posebnom forumu za partnere koji služi kao čvorište saradnje i mesto za razgovor o strategisjkim i operativnim problemima.

Waze je bio domaćin konferencije partnera koji se poklopio sa lansiranjem programa povezanih građana u oktobru, 2014. i drugi parterski sastanak u Aprilu 2015, u Mountain View, CA. Waze planira da nastavi da bude domaćin redovnim parterskim samitima da bi olakšala saradnju između partnera povezanih građana da bi se uključili u iskrene razgovore o budućim fazama programa povezanih građana.

Šta cu ciljevi programa?

Primarni ciljevi Wazea su 1) Da sakupljeni Waze podaci o nezgodama predamo u ruke vladinim predstavnicima koji onda mogu obratiti pažnju na nezgodu, bilo da je zastoj od 5 vozila ili rupa na putu; i 2) Da pružimo Waze vozačima pravovremenu informaciju o tome šta se događa na putevima u zavisnosti od lokacije.

Koju vrstu podataka parteri dele sa Waze?

Waze prihvata podatke od partnera u različitim formatima (po sledećem redosledu) 1) Pristup u živom prenosu API (JSON, XML ili KML); 2) Podaci unešeni direktno putem alata o zatvorenim ulicama; 3) podaci unešeni u Partner Zatvaranje Google obrazac ; 4) Elektronskom poštom (email) ka closures@google.com ; i 5) bilo kojom kombinacijom prethodno gore navedenih.

Partneri se ohrabruju da dele podatke o zatvorenim putevima (planirane i u realnom vremenu) i o saobraćajnim incidentima (radovima, nesrećama itd.)

Podaci od Partnera moraju da sadrže, najmanje, sledeća polja: 1) Koordinate; 2) Ime ulice 3) Opis, i 4) [Za zatvorene] Početak i kraj blokade.

Kako Waze čuva privatnost korisnika?
Privatnost korisnika najvažniji u Waze-u. Svi zatvoreni putevi i informacije o icindentima koje partneri dobijaju su javno dostupni i prijavljeni su uz pomoć aplikacije od Waze korisnika. Waze korisnički nadimak za svaki izveštaj nikada nije dostupan. Svi podaci koje Waze deli sa svojim partnerima (ili bilo koje pravno lice) je u sakladu sa politikom Wazea o korisnicima, uključujući da Waze Politika privatnosti. Waze nikada ne deli ličnu istoriju vozača ili privatne informacije o korisnicima sa bilo kojim partnerom.
Želimo da delimo podatke sa Waze-om. Koji format moramo da koristimo?
Waze može da koristi feed koji dodaje zatvorene puteve i informacije o izgradnji na mapu automatski. Feed mora da sadrži osnovne informacije, uključujući trajanje događaja, ozbiljnost uticaja događaja na saobraćaj, prirodu događaja i tako dalje. Možete pronaći tačne definicije ovde.

Pridruži se našim globalnim partnerima

Rio de Žaneiro, Los Anđeles, Tel Aviv, Boston, Džakarta, Florida, Vašington, Barselona, Kentaki, Sidnej, Budimpešta, Litvanija, San Hose, Meksiko Siti i mnogi drugi!

Prijavite se sada