Faqja kryesore History

Gif-drapeau-albanie-10.gif
Shqip ShqipEnglish EnglishFrançais Français

Gif-drapeau-albanie-10.gif Versioni shqip
Mirësevini në Wazeopedia kushtuar azhurnimit të hartës Waze në Shqipëri. Këtu do të gjeni informacione mbi azhurnimin e hartës në Shqipëri nga WME (Waze Map Editor).

Fjalët e shikimit që rregullojnë çdo veprim të azhurnimeve janë :
"Dobia, Thjeshtësia, Ruajtja e hartës"

Sigurohuni që azhurnimet tuaja janë të dobishme, sa më të thjeshta të jetë e mundur dhe që nuk i fshini artikujt ekzistues.

Nëse hasni vështirësi

Refleksi i parë : Shikoj në wiki

Onshtë në këtë wiki shqiptare që së pari duhet të kërkoni zgjidhjen. Këtu do të gjeni udhëzimet që çdo botues në Shqipëri duhet të ndjekë..

Mos ndiqni verbërisht udhëzimet që do të gjeni në gjuhë të tjera ose në vende të tjera në këtë wiki, pasi që azhurnimet janë specifike të vendit.

RREGULLAT KRYESORE PËR MODIFIKIM NË SHQIPËRI :

Të gjitha botimet duhet të bëhen "Në qytet" në emërtimin kryesor.
  

Përjashtimet e vetme janë :
- Autostrada (Axx) dhe hyrjë/daljë e autostrada, që duhet të jenë "Jashtë qytetit" edhe nëse kalojnë një qytet.
- Rrugë SHxx (shtetërore), që duhet të jenë "Jashtë qytetit" ; sidoqoftë, kur ata kalojnë një qytet, ne vendosëm emrin e qytetit ; shembull : SH60 në Tiranë :
Emërtimi kryesor : SH60, Tiranë - TIRANË
Dhe nëse rruga ka një emër, ne shtojmë një emërim alternativ :
Emërtimi alternative : SH60, Tiranë - TIRANË

Emërtimi i qyteteve dhe bashkive

Ashtu si në Francë, nuk ka "zonë të zbrazët", kjo do të thotë se të gjitha territoret e 61 "bashkive" të ndryshme (ekuivalente me departamentet në Francë) janë ngjitur me njëra-tjetrën pa ndonjë hapësirë ​​midis tyre. Prandaj, një pjesë e rrugës i bashkëngjitet të paktën një bashkie, dhe në teori çdo segment duhet të ketë një emër të qytetit në emërtimin kryesor (përveç rasteve të përmendura më lart).

61 Bashkitë e Shqipërisë janë krijuar të gjitha në Waze, kjo do të thotë që nëse shkruani MALLAKASTËR në zonën e kërkimit të redaktorit, për shembull, do të keni të paktën 1 rezultat.
*** E RËNDËSISHËM : Nëse po ndërtoni një qytet ose fshat të madh, është thelbësore që ta dini se cilës bashki i bashkëngjitet. Nëse dyshoni, këshillohet të këshilloheni me botues ose CM të tjerë më me përvojë, të cilët mund t'ju informojnë me lehtësi me burime të besueshme.

*** Për Shqipërinë, meqenëse Waze nuk ka një fushë "Qarku", "Rajon" ose "Bashki", emri i Bashkisë përfshihet në emrin e qytetit, me sintaksën e mëposhtme: Qyteti - BASHKI.
Shembuj :
Ballsh - MALLAKASTËR
Tiranë - TIRANË
Fushë Krujë - KRUJË

Emrat sintaksë

Të gjithë emrat e rrugëve, qyteteve ose bashkive do të shkruhen në shqip, jo në formën e tyre angleze.

Emrat e qyteteve

- Midis emrit të qytetit dhe asaj të Bashkisë, vendosëm një hapësirë ​​të ndjekur nga një dash i ndjekur nga një hapësirë ​​e re, gjithmonë.
- Emri i Bashkisë është plotësisht me shkronja të mëdha, ne e respektojmë cedilën e Ç dhe umlaut të Ë.
- Asnjë dash brenda emrave të ndryshëm të qyteteve ose Bashkive. Shembull : Vau i Dejës - VAU I DEJËS

Emrat e Rrugëve

- Të gjitha fjalët përveç artikujve duhet të fillojnë me një shkronjë të madhe, duke përfshirë numrat nëse ato shkruhen me shkronja : Rruga Kalaja e Dalmacës

Klasifikimi dhe bllokimet

- Të gjitha Autostradat (Axx) klasifikohen si Autostrada dhe bllokohen 5 me dorë.
- SH1 deri SH9 klasifikohen si "Major Highway".
- SH10 deri SH101 klasifikohen si "Minor Highway".
- Të gjitha "Major Highways" bllokohen 4 me dorë.
- Të gjitha rrugët "Minor Highways" bllokohen 3 me dorë.
- Të gjitha rrugët "Primary" dhe "Street" bllokohen 1 me dorë.

Kur krijoni një rrugë, mos harroni të caktoni manualisht bllokimin dhe kontrolloni kutinë "Të paprekur" nëse baza e qartë e lejon këtë gjykim.
Klasifikimi "4x4 trail" nuk duhet të përdoret.

Kufijtë e shpejtësisë

Deri në njoftimin e mëtejshëm, kufijtë e shpejtësisë nuk përdoren në Shqipëri për arsye të besueshmërisë.