Translations:Improve your skills/50/nl View history

Constructieve werkzaamheden voor startende editors link to this section

  • Lees de Snelstartgids en bekijk de Starters Summary.
  • Controleer de straatnamen op spelling en afkorting. Gebruik de beschikbare bronnen ter controle.
  • Kijk of stadsnamen consistent zijn binnen de grenzen van de gemeenten.
  • Controleer de rijrichting van de wegen, met behulp van streetview, je eigen lokale kennis of andere beschikbare bronnen. Bedenkt wel, indien er recente edits hebben plaatsgevonden, kan het zijn dat de gegevens in Waze nieuwer zijn dan je andere bron en kun je beter geen aanpassing maken.
  • Controleer de afslaginstructies. Met Shift+z zie je alle rode pijlen. Als je vermoed dat een rode pijl niet klopt, doe dan weer Shift+z en selecteer een voor een de segmenten die aan de kruising zijn verbonden om ze te kunnen controleren.
  • Controleer en categorie, naam en adres van Plaatsen. Gebruik de officiele naam. In tweetalige gebieden gebruik je de alternatieve naam voor de andere taal. Als de plaats lokaal anders wordt genoemd, kun je dit als alternatieve naam invullen. Controleer ook of de plaats zichtbaar is op de live map, zo niet, zet een Plaats/area dan om naar een Plaats/punt.
  • Informeer Area of Regio Managers over problemen. Zie de sectie over Communicatie hoe je contact kunt leggen.
  • Hou de wegwerkzaamheden in de buurt bij. Op de pagina Afsluitingen staat meer informatie hoe je daar mee om kunt gaan.