Ceste History

Kreiranje i uređivanje ceste

Kreiranje segmenta

Iz Editora za napraviti novu cestu pritisnuti na ikonu “Cesta” te iz izbornika odabrati “Cesta“. Sada će se na mišu stvoriti jedan mali kružić. Spremni smo za crtanje naše ceste: pritisnimo prvi put gdje počinje ulica (te stvorimo točku A); povlačenjem miša vidimo da se na ekranu stvara cesta koja ovisno o pokretima miša se produžuje, skraćuje i pomiče. Za postavljanje krajnje točke B, kiknemo dvaput na točnom mjestu na karti.

Strasse hinzufügen schritt2-4.png

Pažnja: Za svaki stvoreni dio treba postaviti ime ulice i grada! U slučaju da ulica nema imena ili grada trebati će kliknuti na “None” kraj odgovarajuće kućice za unos imena. Ceste kojima ime nije definirano, u editoru će biti prikazane crvenom bojom.

Opcijom “Shift + D” prikazujemo sve ceste kojima je ime postavljeno na “None”. Razlika između cesta s nedefiniranim imenom i ceste kojima je ime definirano kao “None”, je što Waze prve uopće neće koristiti (dokle god im se ne postavi ime), dok će druge automatski poprimiti ime one ceste koja je na njih spojena. Međutim, na takvim neimenovanim segmentima ne mogu se stavljati kućni brojevi.

Svaki segment, kada ga kreiramo, bit će tipa “Street”, sa smjerom kretanja od točke A prema B, što uvijek moramo postaviti na stvarno stanje, tj. morat ćemo namjestiti točan smjer kretanja i ispravan tip ceste (Street, Primary, Minor Highway itd.).

Podešavanje geometrije ceste

Kreirane ceste moraju, što je više moguće (u razumnoj mjeri), pratiti stvarnu geometriju ceste. GPS nije precizan i nosi sa sobom određenu grešku do desetak metara; ako segmenti ne prate dovoljno dobro geometriju ceste, povećavamo tu grešku i mogućnost da nam aplikacija pokaže pogrešnu poziciju, tako da “preskoči” na susjednu cestu.

Lomljenje segmenta na pod-segmente

Svaki ravan segment, u svojoj točnoj sredini ima nacrtanu kružnicu koja postaje vidljiva kada označimo taj segment. Izborom i povlačenjem te točke, stvaramo prijelom od dva manja pod-segmenta. Svaki novi ravni pod-segment također možemo na isti način prelomiti, stvarajući složene putanje.

Uklanjanje točaka prijeloma

Imajte na umu da svaki prijelom linije zauzima dodatnu memoriju i dodatno zapošljava sustav prilikom iscrtavanja, računanja ruta itd., pa bi suvišne točke bilo dobro ukloniti.

Točke se mogu brisati na sljedeći način:

 • Odaberite segment;
 • Otiđite strelicom miša iznad točke koju želite obrisati i (bez klika na nju) pritisnite tipku “D” na tipkovnici.

Savjet: Za fino podešavanje geometrije ceste dobro je raditi sa što većim zumom (povećanjem).

Podešavanje geometrije i uputa u vožnji

Ovisno o kutu pod kojim se ceste spajaju u raskrižju, razlikovat će se i upute za vožnju koje će nam Waze davati.

 • Za kut koji vrlo malo odstupa od ravnog pravca, uputa će biti “nastavite ravno” (odnosno neće se izgovoriti);
 • Za kutove koji odstupaju manje od 45 stupnjeva od ravnog pravca, uputa će biti “držite lijevo” ili “držite desno”;
 • Za kutove veće od 45 stupnjeva, uputa će biti “skrenite lijevo” ili “skrenite desno”.

Brisanje segmenta

Svaki segment sa karte sa sobom donosi mnogo informacija, posebno prosječnu brzinu kretanja (jedna od glavnih karakteristika koja razlikuje Waze od drugih GPS navigacija), ako uklonimo postojeće segmente brišemo i te važne informacije! Gdje je to moguće, postojeće segmente treba zadržati i izbrisati samo noe koji su nepotrebni.

Odvajanje segmenta

Za odvajanje jednog segmenta na dva manja, potrebno je:

 • Stvoriti privremeni segment kojega spojimo na dio segmenta kojega želimo razdvojiti;
 • To će glavni segment razdvojiti na dva zasebna;
 • Obrišemo privremeni segment.

Stvorene segmente Waze tretira kao zasebne ceste, od kojih svaka može imati različiti tip i naziv.

Izrada raskrižja i spojeva

Segment koji nije spojen s ostalim segmentima nema baš nekog smisla, jer nema puta koji bi do njega vodio.

Za spajanje segmenta s nekim drugim, potrebno je kliknuti na njega i otići strelicom miša iznad jednog od dva kraja A ili B. Držeći miša, povlačimo ga do nekog već postojećeg spoja (označen točkom), ili do segmenta koji će na taj način dobiti novi spoj na mjestu spajanja. Dvostrukim klikom označava se kraj spajanja.

Pažnja: Nakon spajanja segmenta, obavezno je potrebno definirati dozvoljena (zelena strelica) i nedozvoljena skretanja (crvena strelica). Za nove segmente obavezno je i unijeti njegovo ime.

 • Za raskrižja kod kojih su sva skretanja dozvoljena, može se koristiti sljedeći postupak:
 • Odabrati točku spoja (raskrižje);

U gornjem lijevom dijelu editora odabrati opciju “Allow all turns”. To će na svim segmentima u toj točki postaviti zelene strelice. Za brzu provjeru i pronalaženje eventualnih problema možete koristiti opciju “Shift + Z”, što će na čitavoj karti prikazati mjesta gdje postoje zabrane skretanja.

Brisanje spojeva

Za obrisati tranzicijski spoj, te spojiti dva segmenta, potrebno ga je označiti i potom kliknuti na kantu za smeće i na kraju snimiti.

Pažnja: Moguće je obrisati tranzicijski spoj između dva segmenta samo ako segmenti imaju isto ime ulice i grada. Prije brisanja spoja potrebno je pokušati shvatiti i provjeriti zašto je stvoren, dali je potreban ili ne.

Ako se most pojavi: tranzicijski spoj Vereinen Punkt entfernen.png

Visina ceste

Svaki segment standardno je namješten na level 0 (tlo). Razina je važna kako bi se utvrdilo koji se segment nalazi iznad a koji ispod, u križanju bez spojeva (npr. u slučaju nadvožnjaka ili podvožnjaka). Ako imamo nadvožnjak most ću postaviti višu razinu od ceste koja prolazi ispoda; a ako imamo podvožnjak potrebno je postavili nižu razinu. Praktični primjeri:

 • cesta A razina 0; Cesta B nadvožnjak razina 1;
 • cesta A razina 0; Cesta B podvožnjak razina -1.

Očito je da se na vrlo složenih križanja s cestama na različitim fizičkim razinama moći biti i razine +2, +3 ili -2, -3 … Važno je da dva segmenta u kojem se nalazi čvorište budu postavljena na različite razine, jer sustav bi mogao pročitati ovo kao grešku i stvoriti spoj gdje u stvarnosti nepostoji.

Vrste cesta

Waze vrsta ceste HR vrsta ceste Zaključavanje
 Autocesta  Autocesta (Axx) L5
 Glavna magistrala  Državna cesta (Dxxx) L3
 Sporedna magistrala  Županijska cesta (Žxxxx) L2
 Glavna cesta  Međugradske, glavne i najprohodnije ceste unutar granica grada, te lokalne ceste (Lxxxxx)
 Cesta  Gradske ceste unutar određenog sela ili grada L1
 Off-road / Not maintained  Makadamska cesta koja je često neprohodna za normalne automobile. Makadamskim županijskim i lokalnim cestama treba staviti kvačicu pored 'unpaved' umjesto mjenanja vrste ceste.
 Cesta na parkiralištu  Ceste u parkiralištu ili druge ceste na kojima ne želimo da Waze nadzire brzinu i potencijalno generira izvješće o zastoju u prometu, osobito na benzinskim postajama. Ceste na parkiralištu se ne imenuju.
 Privatna cesta  Privatna cesta bez pristupa za širu javnost ili javnu cestu s zabranom (Znak "Zabrana prometa za sva motorna vozila", rampa, itd.) ili unutar stambenog bloka.
 Rampa  Rampe su dijelovi predviđeni za ulaz i izlaz na autoceste, glavne ili sporedne magistrale. AC: L5
DC: L3
ŽC: L2

Odvojene kolničke trake

SlavonskaAv.JPG

Cestu treba podijeliti na dvije jednosmjerne ceste ako je zadovoljen bilo koji od sljedećih uvjeta:

 • Postoji vidljiva udaljenost (od prilike realnih 5 metara) između svih GPS tragova
 • Podijeljena je fizičkom barijerom (npr. bankina, betonska ili čelična barijera)

Imenovanje

ImenaUlice.jpeg

Polje 'Grad' stavlja se samo kad se segment nalazi unutar naseljenog mjesta (naznačeno pravokutnim prometnim znakom). U suprotnom treba staviti kvačicu pored 'ništa'.

Pripazi kako upisuješ nazive cesta i normalno koristi dijakritičke znakove (čćđšž). Pripazi da cesta na svim svojim segmentima ima isto ime, a za alternative nazive koristi polje alternativnih naziva.

U slučaju dvojezičnih naziva ulica (npr. talijanski nazivi u Istri) unosi se samo hrvatsko ime, jer je Hrvatski jedini službeni jezik.

Skretanja i poveznice nije potrebno imenovati, jer će pri navigaciji Waze navesti ime ulice u koju ta poveznica vodi. Kod njih treba označiti samo ime mjesta ('Grad'), a kod naziva ceste treba staviti kvačicu pored 'ništa'.

Autoceste

Autocestama u polju Grad treba uvijek staviti kvačicu pored 'ništa'.

 • U polje Cesta se stavlja primarno ime autoceste, tj. broj autoceste:
  • npr. A2
 • Ako je autocesta dio europskog pravca, onda taj naziv ide u alternativno ime:
  • npr. E57
 • Kod građevina (tuneli, mostovi, vijadukti, itd.) broj autoceste, naziv građevine i broj europskog pravca ide u alternativno ime. Primjer:
  • Polje Cesta: A2 - Tunel Sv. Tri Kralja
  • 1. alternativno ime: Tunel Sv. Tri Kralja
  • 2. alternativno ime: A2
  • 3. alternativno ime (ako je autocesta dio europskog pravca): E59

Rampe

 • Izlazi na autocestama se imenuju po sljedećoj šemi:

Format: Izlaz [Broj]: [Grad]
Primjer: Izlaz 2: Jastrebarsko

Vidi i: Popis izlaza na autocestama i brzim cestama

 • Izlazi na ostalim cestama se imenuju po sljedećoj šemi:

Format: Izlaz [Grad] (maksimalno dva grada, zbog vidljvosti na ekranu)
Primjer: Izlaz Mravince / Solin

 • Ulazi se imenuju po sljedećoj šemi:

Format: [Cesta] > [Grad] (maksimalno dva grada, zbog vidljvosti na ekranu)
Primjer: A3 > Zagreb / Slavonski Brod

Državne, županijske, lokalne ceste (D, Ž, L)

U naseljenom mjestu, kao primarno ime se piše oznaka ceste i lokalni naziv. Kao alternativno ime se navodi lokalni naziv te oznaka ceste bez grada.

Primjer
Primarno ime:
Ulica: Ž1040 - Jadranska avenija
Grad: Zagreb

Alternativno ime 1:
Ulica: Jadranska avenija
Grad: Zagreb

Alternativno ime 2:
Ulica: Ž1040
Grad: nema

Gradske ceste

Kao primarno ime navodi se puni naziv ulice s prvim velikim slovom, točno kako piše na tabli s imenom, npr: “Ilica”, “Grada Vukovara”, “Slavonska avenija”, a kao alternativna imena mogu se nazvati drugi nazivi pod kojim je ta ulica poznata.

 • 1. Primjer:
  • PN: Grada Vukovara
  • AN: Vukovarska
 • 2. Primjer:
  • PN: Fra Andrije Kačića Miošića
  • AN: Kačićeva

Riječ “ulica” se izostavlja iz imena. To se ne odnosi na ceste, avenije, puteve, odvojke itd., kada ta riječ predstavlja dio naziva, npr. “Gagarinov put” ili “Nova cesta”.

Odmorišta

Razvrstavaju se od početka do kraja kao "Cesta na parkiralištu" i imenovani njihovim pravim imenom.

Primjer:

 • Cesta: Odmorište Sv. Križ Začretje zapad
 • Grad: ništa
 • Država: Croatia

Željezničke pruge

 • Razvrstavane su kao  |-|-|-|-|-|-|-|-|-| Pruga |-|-|-|-|-|-|-|-|-| 
 • U polju Grad treba staviti kvačicu pored 'ništa', a u polju "Cesta" upisati
 • Kao smjer segmenta odabira se "nepoznato" ("unknown")
 • Visina "Tlo"
 • Na željezničko cestovnim prijelazima kreira se križanje s cestom
 • Ne mapiraju se pojedinačni kolosijeci