Čerpací stanice View history


Kreslení čerpacích stanic

Plocha

Plochu (landmark) kreslíme přes celý areál čerpací stanice. Aby byla čerpací stanice viditelná v klientu, musí být jedna její strana delší než asi 40 m.

Vlevo je podrobně, ale špatně, zakreslená Plocha čerpací stanice. Vpravo je správné řešení.

Cesta

Průjezd přes čerpací stanici zakreslujeme pomocí segmentů typu:

 • Ulička na parkovišti (Parking lot road) na běžných cestách.
 • Rampa (Ramp) u rychlostní silnice nebo dálnice.

V případě, že se objeví problémy s routingem přes čerpací stanici, je možné pro prostor okolo stojanů použít segment typu soukromá cesta (Private road). Soukromou cestu kreslíme vždy u rychlostních komunikací a dálnic, abychom neměli rampu procházející benzinkou. Takto vznikne penalizace, aby navigace neposílala uživatele přes čerpací stanici. A na těchto segmentech nebudou vznikat zácpy.

Segmenty procházející přes čerpací stanice nepojmenováváme.

Kvůli chybám při routingu nekreslíme komunikace tak, aby dva segmenty spolu sdílely oba konce. Tohle se netýká jen čerpacích stanic, ale čerpací stanice jsou místem, kde je velmi často potřeba tento problém řešit rozdělením segmentu vedoucího přes čerpací stanici na dva úseky.

Plocha čerpací stanice i segmenty vedoucí skrze ní by měly být zamknuty na L3.

Popis landmarku Čerpací stanice

 • Název (Name) - zobrazuje se jako název landmarku. A také při vyhledávání a při zadávání ceny paliv u čerpacích stanic, které nemají vybranou položku Značka (Brand).
 • Značka (Brand) - pokud je vybraná některá z položek, bude se tato zobrazovat při vyhledávání a při hlášení ceny místo položky Název. Pokud je čerpací stanice jiné značky, než je v nabídce, necháváme toto pole nevyplněné.
 • Popis (Description) - jakékoliv další užitečné informace.
 • Adresa (Address) - textové pole, které se má zobrazovat při hlášení ceny paliva, možná i při výsledcích vyhledávání. Je vhodné kromě názvu ulice uvést vhodný přívlastek, nebo směr ve kterém se čerpací stanice nalézá. Např.
  • 5. května » centrum
  • 5. května » z centra
 • Telefon (Phone number) - telefonní číslo ve formátu +420 XXX XXX XXX.

Dále je vhodné na kartě Více informací zaškrtnout další služby. Většina benzínek umožňuje přijímat platební karty, má parkování pro zákazníky a toalety a jsou přístupné pro vozíčkáře. Pokud znáte otvírací hodiny, zadejte je.

Čerpací stanice na dálničních odpočívadlech

 • Název: [Značka] + [název odpočívadla, pokud je známé]
 • Adresa: [Ulice komunikace] + [kilometrovník, pokud je známý] + "»" + [krajské/okresní ve směru jízdy/zahraniční město se zkr. země v závorce], např.
  • "D1 96.0km » Praha"
  • "D5 » Dresden (DE)"
  • "3 » Benešov"

» děláme alt+0187

Dvoupísmenné zkratky států uvádíme podle ISO 3166-1 alpha-2. Přehled pro okolní státy:

zkratka stát
DE Německo
PL Polsko
AT Rakousko
SK Slovensko
CZ Česká republika
HU Maďarsko
UA Ukrajina

Kreslení čerpacích stanic CNG

 • landmark typu Bod
 • kategorie Služby motoristům (ne Čerpací stanice)
 • do primárního názvu uvést CNG mezera a název (například místo Bonett zadat CNG Bonett)
 • alternativní název jen CNG
 • popis je vhodné doplnit o akceptované karty specifické pro CNG (například CNG karta) a hotovost pokud je možno s ní platit
 • nastavit zámek 3


Změna dočasně uzavřené benzínové stanice

Dočasně uzavřenému místu (např. kvůli rekonstrukci) doplníme na začátek názvu text [uzavřeno] a mezeru, např. [uzavřeno] MOL. Otvírací hodiny je třeba natavit na Po-Ne, 0:00-0:01. Pokud známe, uvedeme na první řádek popisu důvod a (nebo) termín ukončení uzavření, např. Uzavřeno z důvodu rekonstrukce do 31.12.2020. Z důvodu dočasného uzavření neměníme kategorii místa.

Po skončení uzavření místa je nutno uvést název, popis a otevírací dobu do původního stavu.