Album vad View history


Segmenty

Mimoběžné křížení

Cesty, které mají v křižovatce mírně posunuty protilehlé cesty, by měly být nakresleny do jediného společného křížení:

Nejrychlejší oprava je:

 • Uchopit jedno z křížení.
 • Přetáhnout jej na druhé křížení.
 • Posunout nové křížení do středu křižovatky.
 • Ověřit správné nastavení šipek.
 • Upravit geometrii segmentů.

Podrobnější popis kreslení mimoběžného křížení.

Vidlička

Kreslíme jednoduše. Nemá význam vyrábět zbytečná propojení cest, která z pohledu navigace řidiči nic nepřináší a spíše mohou mást. V mapě mají být silnice dostatečné délky. Občas musíme opravovat vidličky nakreslené kolem hromádky prachu na křižovatce nebo kolem stromu:

Při opravě by se neměl mazat žádný existující segment:

 • Z boční cesty přesunout koncové body a spojit je (2, 3).
 • Vymazat nadbytečná spojení cest (5)
 • Vymazat zbytečné geometrické body (5).
 • Ověřit správné nastavení šipek.
 • Ověřit úhly mezi cestami (6), aby dostal řidič správná hlášení.

Mnoho geometrických bodů

Velké množství geometrických bodů zbytečně zatěžuje systém, znesnadňuje editaci. Nadbytečné detaily se na malém displeji stejně nezobrazí.

Řešením je smazat nadbytečné geometrické body:

 • Vybrat segment.
 • Kurzorem najet na geometrický bod.
 • Stisknout klávesu D.

Po vymazání geometrických bodů je někdy nutné upravit geometrii segmentu posunutím zbylých geometrických bodů.

Budovy

Při kreslení segmentů myslete na to, že jsou některé satelitní snímky foceny šikmo. Především vyšší budovy mají posunutou střechu oproti základům. Začátečnickou chybou je kreslit podle střechy:

Segmenty musí kopírovat střed vozovky. Nebojte ve segmentem přetnout obrázek budovy.

Stromy a stíny

Některým editorům dělá problém ignorovat koruny stromů a stíny které stromy a jiné vysoké objekty vrhají. Pečlivě obkreslují stromy i stíny a posouvají tím segment mimo vozovku:

Zbytečné spojení cest

Dva segmenty se stejnými vlastnostmi by ve většině případů (mimo smyčky a stejné konce sjízdných segmentů) neměly být propojeny jako na obrázku:

Oprava:

 • Vybrat bod spojení.
 • Zmáčknout Delete.
 • Někdy je vhodné nově vzniklý geometrický bod vymazat najetím myši na bod a stiskem D.

Reverzní připojení

Tzv. revcon (Reverse Connection) vzniká při změně směru cesty. Pokud je nainstalovaný WME Toolbox a nastavené zobrazení revconů, ukáží se na křižovatkách chybové fialové trojúhelníky:

Oprava:

 • Vybrat chybnou křižovatku.
 • Zmáčknout Q a pak W.
 • Ověřit správné nastavení šipek.

Nesprávná výška

Většina segmentů na mapě by měla mít v poli VÝŠKA nastavenou hodnotu Povrch. Např. při nesprávném spojení dvou segmentů může dojít k nežádoucí změně výšky segmentu. Pokud je nainstalovaný WME Toolbox a povolena volba Elevation < or > ground, zobrazí se kolem segmentů s jinou výškou než povrch barevná záře (modrá pro výšku nad terénem, červená pod úrovní terénu):

Oprava:

 • Vybrat chybné segmenty.
 • V levém panelu nastavit výšku na Povrch nebo použít klávesovou zkratku Ctrl+, nebo Ctrl+.

Zápornou výšku by prakticky neměli mít žádné segmenty. Výjimkou jsou např. podzemní parkoviště případně tunely. Nastavení tunelů nyní (únor 2016) není vyjasněné a tunely nenastavujeme.

Místa

Příliš mnoho geometrických bodů

Velké množství geometrických bodů zbytečně zatěžuje systém, znesnadňuje editaci. Nadbytečné detaily se na malém displeji stejně neprojeví.

Smaž zbytečné geometrické body:

 • Vybrat plošné místo.
 • Kurzorem najet na geometrický bod.
 • Stisknout klávesu D.

Po vymazání geometrických bodů uprav geometrii místa posunutím zbylých geometrických bodů. Dobrý editor umí vystihnout vzhled plochy s minimem geometrických bodů.

Miniparkoviště

Rozdělení parkoviště na mnoho malých parkovišť rozdělených např. jen chodníkem nebo stromem nemá pro řidiče smysl:

Smaž parkoviště až na jediné a to "natáhni" přes plochu celého parkoviště. Pamatuj, že nekreslíme malá parkoviště do 15 vozidel.

Rozdělená řeka

Stejnojmenné vodný toky i stejnojmenné vodní plochy by měly být nakresleny jako jedno nedělené plošné místo:

V mapě existující řeky prodlužujte (dokreslujte) tak, aby tvořili co nejdelší úsek. Využijte skript WME Street to River PLUS. Řeky nerozdělujeme mosty, protože cesty jsou v aplikaci zobrazeny nad řekou.

Soutok řek

Při spojování dvou různých vodních toků nebo vyústění toku do vodní plochy nenecháváme volné místo. Jedna vodní plocha musí mírně překrýt druhou:

Upravte geometrii vodního toku tak, aby vznikl správný překryv.

Překryv lesa do vody

Les rostoucí ze dna rybníka je především kosmetická vada:

Podobně by se neměly překrývat dva sousední firemní areály atp. Dalším případem mohou být obchody ve velkém nákupním centru, které kreslíme jako bodová místa uvnitř plochy centra.

Je řemeslnou ctí editora, aby takové překryvy v mapě nevyráběl. Když na podobný průnik narazíš, uprav geometrii ploch.