Klávesové zkratky View history


Výchozí klávesové zkratky

Výchozí nastavení klávesových zkratek.

Obecné klávesové zkratky

Klávesová zkratka Popis
?
Shift+/
Shift+-
Shift+~
Ctrl+ù
Zobrazí klávesové zkratky.
D Přesune kurzor do vyhledávacího pole.
Ctrl+S Uložit změny.
Del Smaže vybraný objekt (segment, křižovatku, landmark). Pro smazání více označených objektů najednou musíte použít ikonu koše v hlavní navigační liště a potvrdit hlášku upozorňující že mažete více objektů najednou.
Esc Zruší výběr.
Ctrl+Z Vrátí zpět poslední neuloženou změnu.
Ctrl+Y Redo - vpřed.
Ctrl+ Shift+Z Redo - vpřed.
Alt+ Shift+R Znovu načte všechny vrstvy.
Shift+F Přepínač celoobrazovkového módu.

Kreslení

Klávesová zkratka Popis
I Vytvoří nový segment.
O Vytvoří nový kruhový objezd.


Editace

Segmenty

Klávesová zkratka Popis
D Při editaci cesty smaže zalomení silničního segmentu, na kterém je umístěn ukazatel myši.
E Pokud je označen segment, aktivuje editovací mód (nahrazuje klik na tlačítko "Edit").
H Pokud je označen segment, aktivuje editaci domovních čísel. (nahrazuje klik na tlačítko "Edit House Numbers").
M Zapne multi-výběr segmentů. Segmenty je pak možné vybrat bez držení klávesy Ctrl.
R Přepíná směr označeného segmentu mezi jednosměrkou, opačnou jednosměrkou, obousměrnou cestou a neznámým směrem.
Ctrl+UpArrow Zvýší level označených segmentů.
Ctrl+DnArrow Sníží level označených segmentů.
T Otevře dialog pro nastavení omezení.
Ctrl+A Označí celou ulici (všechny sousední segmenty se stejným názvem ulice).
Shift+D Přepínač zvýraznění segmentů u kterých je pole název ulice označen jako Nic.

Křižovatky

Klávesová zkratka Popis
Shift+Z Přepíná zobrazení zakázaných odbočení (červených šipek) pro všechny zobrazené křižovatky a zobrazení šipek označeného segmentu.
Q Zakáže všechna odbočení na označené křižovatce (všechny šipky na označené křižovatce budou červené).
W Povolí všechna odbočení na označené křižovatce (všechny šipky na označené křižovatce budou zelené). Prosím přeložit poznámku - originál v angličtině: Note that this key will only enable all turns that had not previously been automatically enabled by the Waze routing server, called soft allowed turns. The soft allowed turns have a higher penalty than turns enabled by the editor. Therefore since soft and editor allowed turns have the same color green, if it is known that all turns are enabled at a particular intersection, it is better to first force all turns to disabled with the q key and then press the w key to force them all to editor enabled.
A Přepíná průhlednost šipek. Přes průhledné šipky jde označit objekty, které jsou pod nimi, ale není na ně možné kliknout.
S Přepínač oddělí překrývající se šipky, aby bylo na ně snadné kliknout.

Místa

Klávesová zkratka Popis
G Vytvoří novou čerpací stanici.
P Vytvoří nové parkoviště.
U Vytvoří nové místo.

Vrstvy

Klávesová zkratka Popis
Shift+I Přepíná vrstvu Satelitní snímky.
Shift+C Přepíná vrstvu Města (Cities).
Shift+R Přepíná vrstvu Silnice (Roads).
Shift+G Přepíná vrstvu GPS body.
Shift+A Přepíná vrstvu Správci oblastí (Area Managers).
Shift+L Přepíná vrstvu Místa (Landmarks).
Shift+S Přepíná vrstvu Pevné radary (Speed Cameras).
Shift+P Přepíná vrstvu Systémová hlášení (Map Problems).
Shift+U Přepíná vrstvu Uživatelská hlášení (Update Request).
Shift+E Přepíná vrstvu Oblasti editace (Editable Areas).

Mapa

Klávesová zkratka Popis
Shift+UpArrow Přiblíží mapu o jeden level.
Shift+DnArrow Oddálí mapu o jeden level.
Šipky Posouvá mapu ve všech směrech.
Shift+klik
2× klik
Vycentruje mapu na bod kliknutí a současně přiblíží mapu o jeden level.

Vlastní klávesové zkratky

Některé z klávesových zkratek si můžete upravit podle svých potřeb.

  • Odkazem Klávesové zkratky vlevo dole v editoru otevřít nápovědu klávesových zkratek (nebo klávesou ?).
  • Označit konkrétní položku.
  • Zmáčknout klávesu, kterou chcete použít namísto nastavené.

Úprava výchozích klávesových zkratek má vliv jenom na aktuální počítač a prohlížeč. Změny se neukládají na serveru, takže je bude muset opakovat na každém počítači a prohlížeči, který k editování používáte.

Odkazy vlevo dole