Názvy míst View history


Pravidla vytváření názvů

Obecná pravidla

  • Používáme českou diakritiku.
  • Stejné typy míst mají jednotné pojmenování.
  • Obecné názvy, které nejsou součástí oficiálního názvu, uvádět s malým prvním písmenem (např. hřbitov, hřiště, koupaliště).

Název

Alternativní název

  • Místo může mít víc než jeden alt (do 4). Může obsahovat celý název, místní název, bývalý název atp.
  • Oficiální název u zkrácených názvů zadat do alternativního názvu.
  • U obchodní značky zadat obchodní značku provozovatele, případně název provozovatele.

Alternativní názvy nejsou v klientovi zobrazeny, ale Waze podle nich umí vyhledávat.

Popis

Úplné a oficiální názvy dáváme na první řádek popisu proto, že se první řádek popisu zobrazuje ve výsledcích vyhledávání a může tak pomoci řidiči zvolit správný název.

  • Oficiální název u zkrácených názvů zadat na začátek popisu.
  • U obchodní značky zadat na začátek popisu obchodní značku provozovatele, případně název provozovatele.
  • U obchodů v obchodních centrech zadat do prvního řádku popisu název obchodního centra.

Příklady

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Název: KÚ MSK
Alt: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Popis: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Popis: Případný další popis
Jediný finanční úřad v Kroměříži
Název: FÚ
Alt: Finanční úřad pro Zlínský kraj - Územní pracoviště v Kroměříži
Alt: Finanční úřad Kroměříž
Popis: Finanční úřad pro Zlínský kraj - Územní pracoviště v Kroměříži
Popis: Případný další popis
Knihovna Petra Bezruče v Opavě
Název: KPBO
Alt: Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o.
Popis: Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o.
Popis: Případný další popis
Prodejny SCANquilt provozuje SILEX spol. s r.o.
Název: SCANquilt
Alt: SILEX spol. s r.o.
Popis: SILEX spol. s r.o.
Popis: Případný další popis
Přírodní parky, rezervace
Název: NPR Mionší
Alt: Národní přírodní rezervace Mionší
Trachea, a.s.
Název: Trachea
Alt: Trachea, a.s.
SFINX Holešov patří pod Nestlé, místní ji říkají Kneislovka
Název: Nestlé
Alt: Nestlé Česko s.r.o.
Alt: SFINX Holešov
Alt: Kneislovka
Franšíza - maloobchodní síť BRNĚNKA, v Zastávce je prodejna Potraviny u Sedláčků
Název: BRNĚNKA
Alt: Potraviny u Sedláčků
Popis: Potraviny u Sedláčků
Popis: Případný další popis

Jednotné pojmenování

Používáme pro víceslovné názvy, které nemají zkratku, ale oficiální název místa se může lišit. Týká se např. pošty (provozuje Česká pošta, s.p.) nebo policie (Policie ČR)

Příklady

Policejní služebna
Název: PČR
Alt: Policie ČR
Popis: Případný další popis
Pošta Brno 12
Název: Pošta Brno 12
Alt: Česká pošta, s.p.
Alt: 61200
Popis: Pošta Brno 12 Královo Pole - PSČ 61200
Popis: Případný další popis

Zkratky

Zkratka v tabulce má přednost před jiným názvem místa.

Zkratka Název Poznámka
Mateřská škola
Základní škola
ZUŠ Základní umělecká škola
Střední škola
SOŠ Střední odborná škola
SPŠ Střední průmyslová škola
SPgŠ Střední pedagogická škola
SLŠ Střední lesnická škola
SZŠ Střední zdravotnická škola
OA Obchodní akademie
SOU Střední odborné učiliště
VOŠ Vyšší odborná škola
MP Městská policie
/KrÚ Krajský úřad Použít zkr. podle daného kraj. úř.
Městský úřad
Obecní úřad
ÚMČ Úřad městské části
ÚMOb/ÚMO Úřad městského obvodu Podle místní zvyklosti.
ÚM Úřad městyse
PČR Policie ČR Státní policie.
ÚP Úřad práce
Finanční úřad
ČOV Čistírna odpadních vod
STK Stanice technické kontroly
FVE Fotovoltaická elektrárna
HZS Hasičský záchranný sbor Hasiči
SDH Sbor dobrovolných hasičů Hasiči
JZD Jednotné zemědělské družstvo
VD Výrobní družstvo
ZD Zemědělské družstvo
ZZS Zdravotnická Záchranná Služba
IC Informační centrum
KD Kulturní dům
NP Národní park
CHKO Chráněná krajinná oblast
NPP Národní přírodní památka
NPR Národní přírodní rezervace
PP Přírodní památka
PR Přírodní rezervace

Chybí nějaká zkratka? Navrhni její doplnění na fóru.

Další pravidla

[P]
Parkoviště označujeme na začátku názvu textem [P].
[BUS] [MHD] [TAXI] [ŽST]
Místa hromadné dopravy - autobusové stanice/zastávky, městská hromadná doprava, stanoviště taxi a železniční stanice/zastávky.
Banka - bankomat
Bodové místo. Příklad pojmenování ČSOB - bankomat.