Oblíbené a historie View history


Přidat oblíbený cíl

 • Otevřít levé menu.
 • Klepnout na položku Oblíbené.
 • Klepnout na Přidat nové oblíbené.
 • Zadat cíl do vyhledávacího pole.
 • Vybrat cíl ze seznamu nalezených položek.
 • Pojmenovat svou novou oblíbenou položku a zvolit OK.

Novou oblíbenou položku jde zadat z dalších míst aplikace, kde je příslušná volba.

Upravit oblíbené

 • Otevřít levé menu.
 • Vybrat položku.
 • Klepnutí na tři tečky vedle položky otevře menu, kde je mj. možné smazat oblíbenou položku.

Smazat oblíbené

 • Otevřít levé menu.
 • Vybrat položku.
 • Klepnutí na tři tečky vedle položky otevře menu, kde je mj. možné přejmenovat oblíbenou položku.

Domů a Práce

 • Otevřít levé menu.
 • Vybrat položku Doma nebo Práce.
 • Klepnutí na tři tečky vedle položky otevře menu.
 • Zvolit položku Upravit Doma nebo Upravit Práce.
 • V následující obrazovce Doma a práce klepnout na ikonu tužky a zadat adresu místa.

Smazat historii

 • Otevřít levé menu.
 • Vybrat položku .
 • Klepnutí na tři tečky vedle položky otevře menu, kde je mj. možné smazat vybranou položku.

Smazání položky v historii, která je zároveň v oblíbených, smaže oba výskyty místa.