Skripty View history

Waze komunita vytvořila mnoho skriptů a dalších nástrojů, které rozšiřují možnosti editoru. Přinášíme jejich výběr. Červeně jsou označeny základní skripty, bez kterých by nikdo neměl editovat.

Skripty zabírají zdroje počítače. Velké množství spuštěných skriptů může mít za následek zpomalení editoru. Používejte jen ty, které opravdu využijete.

Mějte na paměti, že skripty potřebují aktualizaci, aby správně fungovaly v nových verzích editoru. Některé se umí aktualizovat automaticky, jiné potřebují zásah uživatele. Někdy trvá pár dní, než autor svůj skript přizpůsobí nové verzi editoru.

Další skripty můžete najít na fóru v sekci Addons, Extensions, and Scripts případně v češtině na fóru Doporučené skripty.


Požadavky na prohlížeč

Skripty běží jen v některých prohlížečích. Doporučujeme používat jeden z nich a vybrané skripty podle uvážení nainstalovat. Před instalací skriptů je nutné do prohlížeče přidat doplněk pro spouštění skriptů:

Firefox: Greasemonkey
Chrome: Tampermonkey
Opera: Tampermonkey β
Edge: Tampermonkey
Safari: Tampermonkey

Vylepšení zobrazení editoru

WME Toolbox

Skript zásadně vylepšuje práci s editorem. Zobrazuje uzamčené segmenty, nestandardní segmenty, chyby. Obsahuje nástroje pro výběr segmentů a kopírování vlastností atd.

Freedit L1+ (nepodporovaný!)

Zvýrazněná oblast Freeditu
Zvýrazněná oblast Freeditu

Skript má usnadnit nováčkům začátky editace. Zobrazuje místa vhodná pro editaci nováčky. Umožňuje zadat novou oblast pro editaci atd.

WME LiveMap closures

Skript zobrazí uzavírky z Live mapy v editoru.

Czech WMS Layers

Skript zobrazí v mapě vybrané WMS vrstvy (např. katastrální mapa, čísla domů, ortofotomapu ČÚZK, veřejné budovy, lesy a vodstvo).

WME Color Highlights

WME Color Highlights.jpg
WME Color Highlights.jpg

Skript vybarví segmenty a Místa podle jejich stavu, typu a dalších kritérií. Je možné např. zvýraznit zamčené nebo nepojmenované cesty.

Street Vector Layer

Street Vector Layer
Street Vector Layer

Ne každému vyhovuje výchozí zobrazení segmentů. Skript vytvoří novou vrstvu, ve které je možné nastavit jiný vzhled segmentů. Mj. lze změnit jejich barvu a šířku, upravovat velikost značek u jednosměrek a mnoho dalšího.

WME Junction Angle info

Zobrazení úhlů na křižovatkách, které jsou důležité pro navigační pokyny.

WME Closest Segment

Čára od bodu k nejbližšímu segmentu
Čára od bodu k nejbližšímu segmentu

Skript zobrazí čáru mezi zaměřovacím křížem nebo Bodem a nejbližším sjízdným segmentem. Ukazuje tedy kam přesně bude Waze navigovat u konkrétního místa.

WME HardHats CZ (nepodporovaný!)

Přebarví přilbu Wazíka podle levelu daného editora. Přidává mj. ikonu neproškoleného nováčka.

WME Map Tiles Update

Malý skript, který zobrazuje datum a čas poslední aktualizace map podle status.waze.com. Informaci zobrazí při startu WME, po najetí myši na ikonu (i) a také při updatu.

WME PlaceNames

Tento malý skript zobrazí jméno místa ve WME.

Editace mapy

WME Road Selector

Skript umožňuje ve WME hromadně vybrat segmenty podle zadaných podmínek. Pro jejich konstrukci lze použít závorky a logické operátory AND a OR. Podmínky lze ukládat se zvoleným názvem pro opakované použití.

WME Select Same Type Roads

Umožňuje vybrat stejné typy segmentů nebo i delší trasu mezi dvěma vybranými segmenty.

WME Panel Swap

Přidá do pravého horního okraje levého panelu malé tlačítko které umožňuje přepínat mezi panelem pro zadání údajů a panelem se záložkami ostatních skriptů. Není tedy nutno kvůli změně nastavení nějakého skriptu, například WME Color Highlights, rušit označení segmentů nebo landmarků.

WME center to begin-end of street

Na panel pro výběr segmentů přidá tlačítka A a B která umožní skok na jednu ze stran vybraného segmentu. To lze použít hlavně u dlouhých silnic při potřebě se podívat na jeden z konců.

WME Speedhelper

Po vybrání segmentu kliknutím na symbol rychlosti zadá rychlost do polí pro zadání rychlosti. Skript ušetří několik kliknutí.

WME Street to River PLUS

Skript usnadňuje kreslení řek. Změní neuloženou cestu na Plochu typu Řeka. Je možné nastavit šířku a jméno řeky.

WME Simplify Place Geometry

Skript umí zjednodušit geometrii vybraného místa typu Plocha odebráním zbytečných geometrických bodů v jediném rychlém kroku.

Doporučujeme nezadávat příliš vysoký faktor, aby nedošlo k přílišné deformaci landmarku.

WME MagicWand

Umožňuje "zpravoúhlit", otočit, změnit velikost nebo klonovat landmarku. Další, ne příliš dobře pracující, funkcí je vytvoření landmarku podle oblasti, která je daná zvolenou barvou z vrstvy Satelitní snímky.

Pozor, skript po instlaci v editoru změní definici klávesových zkratek Ctrl+C na klonování lamdmarku a Ctrl+X na "zpravoúhlení" landmarku. Je nutné si tyto zkratky změnit například na Ctrl+ Shift+C a Ctrl+ Shift+X.

Waze Aerial Shifter

Zobrazení satelitních snímků obvykle odpovídá mapě Waze. Např. na Slovensku a u nás v Šluknovském výběžku jsou podklady oproti mapě posunuty. Skript sladí polohu mapových podkladů s mapou Waze.

Validace a routing

WME Magic

Skript zvýrazňuje chyby a možné problémy v mapě. Editorům nabízí také řešení těchto problémů.


WME Route Checker

Screenshot
Nastavení

Skript zobrazuje aktuální navigační pokyny v editoru. Stačí vybrat dva segmenty, nastavit volby a spustit.

WME Route Speeds (Traffic)

Skript zobrazí mezi vybranými segmenty trasy z Live mapy a zobrazí zaznamenané rychlosti na jejich segmentech.


WME Speeds

Script označuje segmenty barvou dle nastavené rychlostí.

WME Chat

WME Chat addon

WME Chat addon

Skript vylepšuje rozhraní okna chatu a přidává do něj další funkce. Odstraňuje duplicitní zprávy, přidává upozornění, třídění a umožňuje vkládání permalinků do chatu.

WME Chat Jumper

Skript přidává do chatu odkaz jump na rychlý skok z aktuální pozice jiného uživatele zpět na pozici při posledním uložení.

WME Chat Resizer and Auto Scroll

Skript přidá do okna chatu tlačítka pro změnu velikosti okna chatu. Snadno lze skrýt a zobrazit seznam uživatelů, zvětšit okno chatu atd. Skript umí také "zmrazit" skrolování chatu.

Ostatní nástroje editoru

WME Favorites

WME Favorites
WME Favorites

Skript pro uložení oblíbených míst vytvoří editovatelný seznam hned vedle pole pro hledání. Položky v seznamu je možné upravovat, přesouvat a mazat.

Live Mapa

Live Map UR Overlay (LMUR)

Skript umožňuje v Live mapě zobrazovat UR s různými možnostmi filtrování.