Aadressid History

Üldist

Kaardikihtide menüü

Enne kohtadega tegelemist veendu, et kaardikihtide menüüst oleksid kõik asjakohased kaardikihid sisse lülitatud. Eraldi on võimalik sisse või välja lülitada parklad, elamud ja kõik ülejäänud.

Allikad

Aadressi otsimisel kasutab Waze kolme erinevat allikat. Nendeks on elamud (ing. k Residential Place), majanumbrid (ing. k House Numbers) ning Google aadressiandmed.

Tulenevalt sellest on erinevatel allikatel ka erinevad prioriteedid.

 • Kui elamu või majanumber pole Waze kaardile kantud, siis kasutatakse Google andmeid.
 • Kui Waze kaardile on kantud majanumber, siis eelistatakse seda Google andmetele.
 • Kui Waze kaardile on kantud elamu, siis eelistatakse seda majanumbrile ja Google andmetele.

Elamud

Elamu eeliseks majanumbrite ees on see, et neid saab lisada nimega tänavast eemale nimetule segmendile, näiteks parklateele. Lisaks on neil piltide lisamise võimalus. Nii näidatakse sihtkohta jõudmisel elamu kohale lisatud pilti. Pilte saab lisada äpi vahendusel.

Elamutele pannakse L2 taseme lukustus.

Asulas

Muuda elamuks.png
 1. Asulas asuva elamu lisamiseks lisa kaardile suvaline kohapunkt (mitte ala).
 2. Sisesta korrektne aadress koos asula, tänava ja majanumbriga.
  Majanumbrina tohib kasutada vaid numbrit ja ühte tähte numbri järel. Sidekriips ei ole lubatud. Näiteks "Tänav 1" ja "Tänav 1a".
 3. Klõpsa lingil "Muuda elamuks".
 4. Vajadusel lisa saabumiskoht.
 5. Salvesta.

Elamu kuvatakse kaardil lilla kolmnurgana Rpp.png

Hajaasustuses

Kategooria muu.png

Hajaasustuses, kus puuduvad tänavate nimed ja majanumbrid, tuleb toimida pisut teisiti.

 1. Lisa kaardile kohapunkt (mitte ala) kategooriaga "Muu" (ingl Other)
 2. Lisa uue koha nime lahtrisse talu või elamu nimi.
 3. Lisa aadressi lahtrisse ainult asula nimi. Tänavaks märgi "Puudub" ning majanumbri lahter jäta tühjaks.
 4. Salvesta.

Kohapunkt kuvatakse kaardil lilla ringina Wme venue.png

Majanumbrid

Majanumbreid saab sisestada vaid nimega tänavatele. Uue numbri lisamiseks või olemasoleva muutmiseks tuleb valida üks segment tänavast ja valida "Muuda majanumbreid" või klõpsata klaviatuuril "H". Lahtrisse saab sisestada numbreid koos täiendava tähega. Vajadusel saab kasutada side- või kaldkriipsu. Näiteks: 1, 1a, 4-2, 8/1.

Kui hoone asub oma tänavast eemal, siis kasutada majanumbrite asemel elamuid. vt Erandid


Google andmed

Google aadressiandmed on sageli vigased ja need põhjustavad ka enamiku probleemidest navigeerimisel. Neid andmeid saab muuta otse Google Maps'ist.

Erandid

Jaama tn elamud Tartus

Magalarajoonid

Mõnikord asuvad majad oma tänavast eemal ning moodustavad omaette võrgustiku koos nendevaheliste ühendusteedega. Sellisel juhul on kasutatud kahte varianti.

 • Majadavahelistele hooviteedele antakse tänava nimi (mittesoovitatav meetod)- varemalt üsna sagedasti kasutatud meetod, mis võimaldab lisada majanumbrid õigetele kohtadele. Miinuseks on see, et kaardile tekib tohutu pundar samanimelistest teedest.
 • Lisatakse elamud (soovitatav meetod) - Hooviteedele tänava nime ei lisata, vajadusel kustutatakse juba olemasolevad tänava nimed koos majanumbritega. Majanumbrite asemele lisatakse õige koha peale elamupunkt. Seejuures tuleb jälgida missuguse segmendi lähedusse elamu lisada, kuna juhatama hakatakse just kõige lähedamalasuva segmendi juurde.