آموزش مخصوص ادیتورهای سطح ۴ و بالاتر History

در این قسمت نکات آموزشی مختص ادیتورهای سطح 4 (L4) و بالاتر قرار داده شده است.

قوانین لین‌ها (Lane) در ویز

به فاصله بین خط کشی کف خیابان لین گفته می‌شود.
تنظیم لین‌ها صرفا جهت کمک و راهنمایی راننده می‌باشد و هیچ تاثیری در مسیریابی ویز ندارد. تا زمانی که با توجه به تصاویر خطوط کف خیابان و یا بازدید حضوری از وجود لین‌ها اطمینان حاصل نشده، نباید نسبت به تنظیم لین اقدام شود.

در چه مواقعی لین‌ها تنظیم می‌شود

  1. برای تمامی خیابان‌هایی که در تقاطع سه لین یا بیشتر دارند و در تقاطع مذکور لین‌ها تقسیم شده و حداقل یک لین از مسیر اصلی خارج می‌شود تنظیم لین‌ها باید انجام شود.

    تنطیم لین
  2. در کلیه چهارراه‌ها و سه راه‌ها برای هر خیابانی که حداقل دو لین دارد و وارد آن تقاطع شده و لین‌های آن خیابان از نظر قوانین راهنمایی و رانندگی محدودیت گردش دارند (علائم راهنمای لین کف خیابان)، تنظیم لین انجام می‌شود.

    تنطیم لین در تقاطع
  3. در کلیه بزرگراه‌های اصلی به بالا می‌توان (درصورت لزوم) در خروجی‌ها تنظیم لین انجام داد ولو اینکه لزوما لین اختصاصی برای گردش وجود نداشته باشد اما بر روی لین‌های کف بزرگراه راهنمای انتخاب لین‌های مجاز برای هر گردش یا ادامه وجود داشته باشد.

  4. درصورتی که ادامه مسیر وارد پل یا زیرگذر می‌شود و یک یا چند لین نیز در کنار پل یا زیرگذر وجود دارد تنظیم لین انجام می‌شود. در شرایطی که ممکن است کاربر در انتخاب لین دچار تردید شود برای نشان دادن ادامه مسیر (مسیر مستقیم) در قسمت راهنمای لین، حالت فقط دیداری انتخاب می‌گردد.
توجه: در مورد رمپ‌ها و یا سایر مواردی که در قوانین مشخص نشده بدون مجوز مدیران کشور، تنظیم لین انجام نمی‌پذیرد.

تنظیم راهنمای لین‌ برای مسیر مستقیم

در زمان تنظیم لین در قسمت راهنما همیشه حالت پیش فرض ویز انتخاب می‌شود.

تنطیم راهنمای لین
  • در صورتی که در بزرگراه ادامه مسیر مستقیم، تعداد لین کمتری نسبت به خروجی داشته باشد و یا تشخیص ادامه مسیر برای کاربر سخت باشد می‌توان از حالت دیداری و شنیداری استفاده کرد. در این مورد خاص در زاویه‌های سفید راننده با پیام صوتی راهنمایی می‌شود.

تشخیص تعداد لین

برای تعیین تعداد واقعی لین‌ها فاصله حدود ۲۰۰ متری تا تقاطع در نظر گرفته می‌شود و فقط نقطه تقاطع مهم نیست. به طور مثال در این تصویر تعداد لین‌ها را ۴ در نظر می‌گیریم. چراکه از ۲۰۰ متر مانده به تقاطع تعداد ۴ لین قابل تشخیص می‌باشد.

تشخیص تعداد لین

تنظیم فلش‌های راهنمای لین

زمانی که برای یک تقاطع لین تنظیم می‌شود فلش‌های راهنمای لین باید در همان حالت پیش فرض باقی بمانند و نیازی به تنظیم دستی نمی‌باشد. به جز در مورد دوربرگردان‌ها که در صورت نیاز فلش راهنمای لین به صورت دستی روی حالت دوربرگردان قرار داده می‌شود.

تنطیم فلش‌های راهنمای لین