مدیران مناطق History

شرح وظایف مدیران منطقه

شخصی که مدیریت یک منطقه را می پذیرد در واقع مسئولیت نقشه مربوط به منطقه خود را پذیرفته است و باید زیر نظر مدیران سطوح بالاتر در همان منطقه فعالیت نماید. مثل:

  1. پاسخ گویی، رسیدگی و اصلاح گزارش‌های خطای نقشه که توسط ویزرها از طریق اپ اعلام شده است.
  2. بررسی و حل مشکلات نقشه که توسط سیستم ویز مشخص شده‌اند.
  3. تکمیل نقشه کل منطقه تحت پوشش. به طور مثال رسم معابر رسم نشده، ایجاد مکانهای موجود در منطقه، تکمیل نامگذاری معابر منطقه و ...
  4. تغییرات لازم در نقشه وقتی تغییرات فیزیکی در خیابان ها ایجاد می‌شود.
  5. رسیدگی به درخواست نقاط اضافه شده کاربران (PUR)
  6. رسیدگی (اصلاح، تایید یا حذف) دوربین های سرعت و چراغ قرمز.
  7. آموزش، ارشاد و راهنمایی سایر ویرایشگران گروه به ویژه ویرایشگرانی که در همان منطقه فعال هستند.

چگونگی درخواست مدیریت منطقه

ویرایشگران لول ۲ به بالا می توانند با توجه به شناخت و تمایل خود برای هر قسمتی از نقشه درخواست مدیریت ارسال نمایند.
لازم به ذکر است که درخواست مدیریت شهرهای هر استان باید با هماهنگی مدیر استان مربوطه و یا مدیران کشور و درخواست مدیریت استان با هماهنگی مدیران کشور باشد.
پس از هماهنگی های لازم شخص باید فرم درخواست مدیریت منطقه را با دقت پر کرده و ارسال نماید.

در این فرم مختصات منطقه مورد درخواست باید ذکر شود. برای اعلام مختصات دو روش استفاده می شود:

  1. اگر منطقه مورد نظر در حالت زوم حداقل روی ادیتور قابل نمایش است، پرمالینک از ادیتور ارسال شود.

  2. در صورتی که با ادیتور امکان ارسال نیست با استفاده از این سایت محدوده مورد نظر رسم و مختصات مربوطه به صورت Polygon (چندضلعی) ارسال شود.
تذکر: مدیران مناطقی که برای مدت طولانی در منطقه خود فعال نباشند مدیریت آنها لغو خواهد شد.