הנחיות במחלף History

Danger.png עורכי מפה שימו לב: כל שינוי במחלף המשפיע על הניווט או על ההנחיות מחייב דיון מוקדם בפורום (גם אם הוא על פי הכללים). 

דף זה מסביר כיצד להשתמש באפליקציית הניווט כאשר נוסעים על כביש מהיר או כביש בין-עירוני ראשי ומגיעים למחלף, או כאשר נוסעים על מֶחְבָּר (Ramp) במחלף ומגיעים לצומת בזווית חדה ובהתאמה כיצד לערוך את המפה במחלף. ההתייחסות בדף זה היא רק להנחיה האחרונה ולא להנחיות המקדימות לפניה.
סימון: כאשר מופיעה המילה כביש בכתב bold הכוונה היא לכביש מהיר או בין-עירוני ראשי שמגיע אל המחלף ועליו נוסע הרכב או להמשך אותו הכביש, וכן גם לכביש מסוג מֶחְבָּר (Ramp) שנמצא בתחום מחלף ומגיע לצומת שהיציאות ממנו כולן בזווית חדה (עד 45 מעלות). כאשר המילה כביש מופיעה בפונט רגיל, הכוונה היא לכביש מסוג כלשהו, וייתכן גם מהיר או בין-עירוני ראשי או מֶחְבָּר (Ramp) אך זה לא הכביש שממנו מגיע הרכב למחלף או המשכו של אותו הכביש.

הנחיית צא ימינה

הסבר למשתמש

כאשר מתקבלת הנחיית צא ימינה, על הנהג לעבור אל אחד הנתיבים הימניים שמעליהם מוצב אחד השלטים הבאים (לרוב 500מ' או 1000מ' לפני היציאה):
תמרור 607.jpg תמרור 606.JPG
הסימן הכי ברור זה תמרור עם השלט הצהוב מתחתיו (תמרור 607) כפי שמוצג לעיל מימין.
כמו כן לעזרה ניתן להבחין באחד התמרורים להלן בצד הדרך (לרוב 250-500 מ' לפני היציאה):

תמרור 605.JPG

וכן ניתן להבחין ממש בנקודת היציאה בתמרור הבא:

תמרור 608.JPG

כמובן שאם הנהג כבר נמצא באחד הנתיבים הללו עליו להישאר בהם. הנתיבים האלה יוצאים מהכביש שבו נוסעים לעבר כביש אחר, ומי שמשתמש בסוג קול "סיוון" יקבל גם הנחיה קולית עם היעד או היעדים אליו/אליהם מובילה היציאה הזו. הנתיבים היוצאים מופרדים בקו לבן מקווקו עבה משאר הנתיבים שהם המשך הכביש כפי שניתן לראות בתמונה הבאה:

Freeway exit lanes.jpg

מתי על עורך המפה להכניס הנחיית צא ימינה

כאשר במחלף קיים לפחות אחד מהתמרורים המופיעים לעיל בתחילת סעיף זה אזי זהו צומת יציאה ותוכנס הנחיית צא ימינה.

איך על עורך המפה להכניס הנחיית צא ימינה

ישנם 2 מקרים של כביש יוצא במחלף:

 1. הכביש מגיע בהמשך אל צומת שנמצא במתחם המחלף ואז המקטע היוצא יהיה מסוג מֶחְבָּר כמוצג בתמונה בהמשך ביציאה לכיוון דרום.
 2. הכביש יוצא מחוץ למתחם המחלף ללא צומת בדרך. במקרה כזה הכביש היוצא לא יהיה מסוג מֶחְבָּר אלא מהסוג המתאים.

בשני המקרים זווית היציאה של המקטע תהיה על פי תוואי הכביש היוצא.

במידה וקיים שלט עם יעדים עבור היציאה הזו (מעבר למספר הכביש היוצא), תוכנס הנחיה מתאימה לשלט באופן הבא:
במקרה 1 לעיל למקטע המֶחְבָּר יוכנס שם שיוצר את ההנחיה הרצויה.
במקרה 2 לעיל נדרש להכניס מקטע קצר באורך עד 2 מטר מסוג מֶחְבָּר כמוצג בתמונה בהמשך ביציאה לכיוון צפון או מסוג הכביש היוצא כמוצג בתמונה הקטנה בהמשך (לבחירת העורך) עם שם המתאים להנחיה ושם חלופי זהה לשם המקטע בהמשך. אם מכניסים מקטע קצר מסוג כביש מהיר או בין עירוני, נדרש גם להכניס אילוץ הנחיה של "צא ימינה" (במקרים האחרים זה יתקבל כברירת המחדל ולא נדרש אילוץ).

Freeway exits.jpg

מיקום נקודת היציאה יהיה על פי המתואר כאן.

הנחיית המשך ישר

הסבר למשתמש

הנחיה זו משמעותה שיש להמשיך בנסיעה על הכביש. לרוב יוצבו שלטים מעל הנתיבים הללו מהסוג:

תמרור 602.jpg

בתמונה הבאה יש להמשיך מתחת לשלט המוצג משמאל:

Freeway exit.jpg

כמובן אם הנהג כבר נמצא באחד הנתיבים הללו, עליו להישאר בנתיב הנסיעה שלו.

מתי על עורך המפה להכניס הנחיית המשך ישר

במחלפים אין צורך לרוב בהנחיה של "המשך ישר".
יש 2 סיבות שאם אחת מהן לפחות מתקיימת אז ניתן להכניס הנחיית "המשך ישר" במחלף:

 1. כאשר יש שתי יציאות סמוכות במחלף עם מרחק קטן מ- 400 מטר ביניהן, ונהגים טועים ויוצאים ביציאה הראשונה במקום בשנייה.
 2. כאשר יש שתי יציאות סמוכות כשלקראת היציאה הראשונה לנהג יש אפשרות להימצא בנתיב עם סימון ישר (או לעבור אליו), אשר לא יאפשר יציאה בצומת השני, ובין הצמתים יש פחות מ- 400 מטר של אפשרות מעבר בין הנתיבים.


במקרים הנ"ל רצוי לתת בצומת הראשון הנחיית "המשך ישר" לכל מי שצריך לצאת ביציאה השנייה (בצומת השני תהיה כמובן הנחיית "צא ימינה").
הסיבה שלא נכניס הנחייה של "המשך ישר" במחלף במקרים אחרים היא כי נהג הנמצא בנתיב הימני עלול להבין שהוא צריך להמשיך ישר בנתיב הימני.

איך על עורך המפה להכניס הנחיית המשך ישר

כאשר מתקיים המקרה המיוחד שנזכר לעיל (לפחות אחת הסיבות שנזכרו), העריכה תתבצע ע"י הגדרת נתיבים רחוקים באופן שבנתיבים של הצומת הראשון הממשיכים ליציאה בצומת השני יהיה אילוץ תצוגה והשמעה של המשך ישר.

הנחיית היצמד לשמאל

הסבר למשתמש

הנחיה כזו מתקבלת כאשר קו מקווקו עבה מפריד בין נתיב/ים שמימין ומשמאל. הנחיה כזו משמעותה שעל הנהג לעבור (אם עדיין לא נמצא) לאחד הנתיבים שמשמאל לקו המקווקו העבה. במצב כזה לרוב יופיעו שלטים מעל הנתיבים מימין ומשמאל (על פי היעדים) כפי שמוצג בתמונה להלן, ועל הנהג להמשיך לעבר הנתיבים מתחת לשלט השמאלי.

Fork signs.jpg


מתי על עורך המפה להכניס הנחיית היצמד לשמאל

נכניס הנחיית היצמד לשמאל במקרים הבאים:

 1. תמיד נכניס הנחייה כזו כאשר הכביש מסוג בין עירוני ראשי או מהיר מסתיים ומתפצל לשני כבישים שהם לא המשך של הכביש בו נוסעים (כל אחד מהכבישים היוצאים מהצומת הוא עם שם ראשי שונה מהשם הראשי של הכביש הנכנס לצומת, כאשר גם דמיון בשמות נחשב לשוני בשמות). זהו למעשה צומת התפצלות.
 2. לעיתים רצוי להכניס הנחיה כזו כהחרגה מהכלל גם כאשר כביש לא מסתיים, אך רוצים לתת חיזוק לנהג שיבין שאינו צריך להמשיך בנתיבים היוצאים ימינה. זה קיים כאשר יש מקום לבלבול ונהגים רבים טועים ויוצאים ימינה במקום להמשיך ישר מסיבות שונות. ישנם מספר מאפיינים שעלולים לגרום לכך שלא יהיה ברור מהו ההמשך ישר כגון: מספר הנתיבים היוצאים והממשיכים, הגיאומטריה של הצומת, צורת החיצים על הכביש, שלט יציאה בודד שקשה להבחין בו. ככל שיש יותר גורמים "מטעים" כאלה, קיים סיכוי רב יותר שנהגים יטעו. לדוגמה כשיציאה נראית כמו התפצלות כי קיים רק שלט יציאה צהוב קטן לאחר היציאה ואין שלט יציאה לפניו, והכבישים ממשיכים בערך באותה זווית ויוצאים 2 או יותר נתיבים. כל מקרה של החרגה כזו צריך להידון בפורום ולקבל אישור של המובילים.
 3. כאשר מֶחְבָּר (Ramp) מגיע לצומת שאינו צומת יציאה וההמשכים מהצומת הם בזווית חדה (עד 45 מעלות) אזי מומלץ להכניס הנחיית היצמד לשמאל.
 4. יש מקרים בהם יש מימין השתלבות לכביש ופחות מ- 250 מטר אחרי ההשתלבות יש יציאה ימינה. לעיתים גם במצב כזה נרצה לתת הנחייה להיצמד לשמאל, אך רק לנהגים המגיעים מהכביש המשתלב (תמונה של מקרה כזה מופיעה בסעיף הבא).

איך על עורך המפה להכניס הנחיית היצמד לשמאל

בעריכה של 3 המקרים הראשונים, במידה ויש צורך בכך, יוכנס מקטע קצר (עד 2 מטר) ביציאה השמאלית כדי לקבל הנחיה מתאימה לשילוט עם שם חלופי זהה לשם של המקטע בהמשך, ולאחר מכן במידת הצורך יוכנס אילוץ הנחיה בחץ המפנה לכיוון השמאלי (רק אם הנחייה זו לא מתקבלת גם ללא אילוץ).
במקרה האחרון לעיל נחבר את המקטע המשתלב רק בצומת שבו יש יציאה ימינה ונדאג להנחיית "צא ימינה" והנחיית "היצמד לשמאל" ביציאות מהכביש המשתלב כמוצג בתמונה להלן:

Keep to the left exception.jpg

הנחיית היצמד לימין

הסבר למשתמש

הנחיה כזו מתקבלת כאשר קו מקווקו עבה מפריד בין נתיב/ים שמימין ומשמאל (ייתכן רק נתיב אחד). הנחיה כזו משמעותה שעל הנהג לעבור (אם עדיין לא נמצא) לאחד הנתיבים שמימין לקו המקווקו העבה. במצב כזה יופיעו שלטים מעל הנתיבים מימין ומשמאל (על פי היעדים) כפי שמוצג בתמונה להלן, ועל הנהג להמשיך לעבר הנתיבים מתחת לשלט הימני.

Fork signs.jpg

מתי על עורך המפה להכניס הנחיית היצמד לימין

נכניס הנחיית היצמד לימין במקרים הבאים:

 1. כאשר הכביש מסתיים ומתפצל לשני כבישים שהם לא המשך של הכביש בו נוסעים (כל אחד מהכבישים היוצאים מהצומת הוא עם שם ראשי שונה מהשם הראשי של הכביש הנכנס לצומת, כאשר גם דמיון בשמות נחשב לשוני בשמות).
 2. כאשר יש המשך ימינה בצומת של מֶחְבָּר שמתפצל לשני מֶחְבָּרים, או כאשר יש מֶחְבָּר שמגיע לצומת יציאה.

אין להשתמש בהנחיה כזו כאשר יש יציאה רגילה מכביש שאינו מֶחְבָּר, אלא להשתמש בהנחיית צא (במֶחְבָּר ניתן להשתמש בהנחיית היצמד לימין).

איך על עורך המפה להכניס הנחיית היצמד לימין

בעריכה, במידה ויש צורך בכך, יוכנס מקטע קצר (עד 2 מטר מסוג הכביש היוצא או מֶחְבָּר) ביציאה ימינה כדי לקבל הנחיה מתאימה לשילוט עם שם חלופי זהה לשם של המקטע בהמשך, ולאחר מכן במידת הצורך יוכנס אילוץ הנחיה קולית בחץ המפנה לכיוון הימני (רק אם הנחייה זו לא מתקבלת ללא אילוץ, ורצוי לבחור את הסוג של המקטע הקצר כך שלא יידרש אילוץ כזה).

ללא הנחיה

הסבר למשתמש

כאשר מגיעים לצומת בכביש ולא מתקבלת שום הנחיה, צריך להמשיך על אותו הכביש בו נמצאים, באחד הנתיבים שמשמאל לקו המקווקו העבה (נתיבים שלא יוצאים). זה נכון גם כאשר מתקבלת כבר ההנחיה המקדימה עבור הצומת הבא (כגון: "בעוד קילומטר וחצי צא ימינה") ולא התקבלה ההנחיה האחרונה לצאת. בפועל העדר הנחיה מבחינת המשתמש זה כמו קבלת הנחיה "המשך ישר". במצב הזה יופיעו שלטים מעל הנתיבים מימין ומשמאל כפי שמוצג בתמונה להלן, ועל הנהג להימצא באחד הנתיבים מתחת לשלטים שמצד שמאל או שיופיע שלט רק מצד ימין, וגם אז על הנהג להמשיך באחד הנתיבים השמאליים שאינם יוצאים מהכביש.

Freeway exit.jpg

מתי על עורך המפה להימנע מהכנסת הנחיה

בכל מקרה שאינו כלול במקרים האחרים על עורך המפה להימנע מהכנסת הנחיה. שני המקרים השכיחים למצב הזה הם כאשר יש במחלף צומת יציאה והכביש ממשיך (כולל המצב שמגיעים ממֶחְבָּר שמתפצל לשני מֶחְבָּרים וברור מהו ההמשך ישר).

איך על עורך המפה לדאוג שלא תהיה הנחיה

בעורך המפה צריך לוודא שקיים חץ ירוק ללא אילוץ הנחיה מתוך המקטע המגיע לצומת אל המקטע של המשך אותו הכביש. במצבים בהם ההמשך אינו ההמשך המיטבי, צריך להכניס אילוץ של העדר הנחיה.