הנחיית נתיבים History

מבוא

הנחיית נתיבים הינו מנגנון המאפשר להציג למשתמש המתקרב לצומת את הנתיבים השונים שיש בכניסה לצומת ואת החיצים המופיעים בנתיבים השונים. החיצים בנתיבים בהם ניתן להימצא כדי להמשיך במסלול המתוכנן מוצגים באופן מודגש יחסית לשאר החיצים.
אנו מבדילים בין הנחיית נתיבים "רגילה" לבין הנחיית נתיבים רחוקים. בהנחיית נתיבים רגילה מוצגים למשתמש נתיבים כפי שהם קיימים בכביש לקראת הצומת בתלות בהמשך המסלול מאותו צומת. הנחיית נתיבים רחוקים לעומת זאת מציגה למשתמש את הנתיבים לקראת הצומת כאשר לפחות חלק מהנתיבים המוצגים למשתמש תלויים בהמשך המסלול בצומת "מרוחק" מהצומת שאליו מגיעים (למשל בתלות בפנייה הבאה בתור). התאור להלן מחולק בהתאם לשני הסוגים הנ"ל.

הגדרת מושגים

 • הוראת פנייה (Prompt): פנה/היצמד/צא ימינה (או שמאלה), בצע פניית פרסה
 • אילוץ הוראה (Turn Instruction Override - TIO): שינוי של הוראת הפנייה שהייתה אמורה להיות על פי ברירת המחדל בעורך המפה להוראת פנייה אחרת.
 • הנחיית פנייה (Turn instruction): מכילה בתחילתה את ההוראה ולאחר מכן מלל נוסף שלרוב מכיל יעדים ואולי גם את הנחיית הפנייה הבאה. למשל: צא ימינה אל 1 תל אביב, נוה אילן, קרית יערים (ואז...). הנחיית הפנייה היא משני סוגים: תצוגה, קולי. בתצוגה ייתכן ויהיו מגינים.
 • הנחיית נתיבים: מתן הדרכה למשתמש באיזה נתיבים עליו להימצא לקראת צומת בתצוגה ולרוב גם בקול. הנחיית הנתיבים כוללת תצוגה של כלל הנתיבים לקראת הצומת בצורת חיצים כאשר החיצים המודגשים הם הנתיבים שהנהג צריך להיות באחד מהם.
 • הנחיית נתיבים רחוקים: מתן הדרכה למשתמש באיזה נתיבים עליו להימצא לקראת צומת (בתצוגה ולרוב גם בקול) כאשר הצורך להימצא בהם תלוי בהמשך המסלול בצומת בהמשך המסלול.
 • צורת החץ: מתייחס לצורה של החץ כפי שתוצג למשתמש באחד הנתיבים בחלק העליון של המסך.
 • צומת מיידי (לעיתים נקרא גם צומת ראשון): מתייחס לצומת הראשון שהנתיבים מגיעים אליו במקרה של הנחיית נתיבים רחוקים. זה גם קצה המקטע שעליו מגדירים את הנתיבים הרחוקים בכיוון של הנתיבים.
 • צומת רחוק/מרוחק (לעיתם יכונה צומת יציאה כשהוא הצומת האחרון בפוליגון הצומת): מתייחס לצומת שהמשך המסלול בו מהווה את התנאי לפיו קובעים באיזה נתיבים על הנהג להימצא בהם לקראת הצומת המיידי.
 • נתיבים מידיים: מתייחס בהנחיית נתיבים מרוחקים לאותם נתיבים לקראת הצומת המיידי שמהם פונים/יוצאים אל מחוץ לפוליגון הצומת (אין למסלול דרכם צומת מרוחק).
 • נתיבים רחוקים (Far Lanes - FL): מתייחס בהנחיית נתיבים רחוקים לאותם נתיבים שאינם נתיבים מידיים. אלה הם נתיבים לקראת הצומת המיידי אשר דרכם פונים/יוצאים אל מחוץ לפוליגון הצומת ע"י מעבר בצומת המיידי ובהמשך מעבר בצומת מרוחק (ואולי גם בצמתים נוספים).
 • מקטע פנימי בפוליגון צומת: מקטע שלא חוצה את גבולות פוליגון הצומת.
 • היוריסטיקה: שיטת פתרון מעשית פשוטה יחסית לבעיה, אשר לא מבטיחה פתרון מושלם אך נותנת פתרון ברוב המקרים.
 • מסלול בפונט נטוי+bold: מתייחס לשרשרת של מקטעים לצורך הגדרת נתיבים רחוקים באופן FL2 (נקרא Path באנגלית).

הנחיית נתיבים רגילים

כיצד להגדיר נתיבים בעורך המפה

 1. נתיבים ניתן להגדיר במקטע המתחבר לצומת שבו יש אפשרויות המשך שונות (ניתן למפות גם בתוך JB וגם בקטע עם סגירת RTC).
 2. בעת כתיבת שורות אלה לא ניתן למפות נתיבים במקטע המתחבר לכיכר.
 3. הגדרת הנתיבים היא בלשונית נתיבים המוצגת עם בחירת המקטע. צריך ללחוץ על "הוסף/ערוך הכוונת נתיבים" בכיוון הרצוי.
  Lane guidance setup.JPG
 4. ניתן להגדיר את מספר הנתיבים.
 5. במקטע דו סטרי ההגדרה היא נפרדת לכל כיוון.
 6. לכל פניה שאפשרית בצומת מוצג חץ המתאים להנחיה הצפויה לאותו מקטע שאליו פונים (לא תמיד נכון - ראו בהמשך).
 7. לכל המשך אפשרי צריך להגדיר את הנתיבים שמהם זה מותר:
  Lanes setup in WME.jpg
 8. ניתן להגדיר אילוץ שתהיה תצוגת נתיבים גם למי שממשיך ישר. קיימת אפשרות לבחור שזה יהיה ללא הנחיה קולית, או שתהיה גם הנחיה קולית. אם יש אילוץ הנחיה קולית, תישמע ההוראה הנובעת מאלגוריתם של קביעת ההוראה, ואם זה ההמשך המיטבי, אזי יישמע "המשך ישר". גם כאשר משנים צורת חץ ללחץ ישר (כנזכר בהמשך), ניתן לאלץ תצוגה בלבד או תצוגה והשמעה קולית, וגם במקרה כזה ההוראה שתישמע תהיה כנ"ל.
 9. לא ניתן להגדיר נתיבים לפניה אסורה (חץ אדום). במידה ואוסרים פניה כאשר כבר קיימת הנחיית נתיבים, יימחקו הנחיות הנתיבים המשוייכים לפניה הזו, וכאשר הפניה תאופשר בהמשך נדרש יהיה להגדיר מחדש את הנחיית הנתיבים עבור הפניה הזו.
 10. ניתן להגדיר נתיבים לפניה עם הגבלות (TBTR), אפילו אם ההגבלות הן שבפועל הפניה אסורה לכל כלי הרכב בכל זמן.
 11. ניתן לשנות את צורת החץ המוצג על ידי לחיצה על צורת החץ ואז נפתח חלון שמציג את ברירת המחדל ואת שאר האפשרויות:
  Lane instruction override.jpg
  לשים לב שלעיתים החץ של ברירת המחדל אינו נכון ונדרש להכניס אילוץ כזה. במקרה והיה חץ ישר ללא תצוגת נתיבים ומשנים אותו לחץ אחר, אז תהיה תצוגת נתיבים בנתיבים שבהם חל שינוי כזה.
 12. ביטול הנתיבים במקטע נעשה ע"י שינוי מספר נתיבים ל- 0.
 13. שינויים בהגדרות נתיבים נכנסים לתוקף לאחר תהליך בניית מפה.

הנחיית נתיבים רגילים באפליקציה

 1. הנחיית נתיבים תתקבל במצב ניווט כשהמסלול עובר במקטע שהוגדרו בו נתיבים, ורק כאשר בקצה המקטע יש הנחיית ניווט (פנה ימינה, היצמד שמאלה, המשך ישר וכו').
 2. הנחיית הנתיבים מוצגת כאשר נמצאים במרחק קטן מ- 1100 מ' או 1600 מ' בתלות במהירות (בכביש בין עירוני ראשי ומעלה) או קטן מ- 450 מ' (בכביש בין עירוני משני ומטה) מהצומת, ולא קיימת הנחיה קולית לצומת אחר לפני כן (אם קיימת כזו, אזי התצוגה תתחיל אחרי מעבר הצומת הקודם).
 3. בחלק העליון של המסך יוצגו הנתיבים שהוגדרו למקטע המוביל לצומת. החיצים של הנתיבים שמהם יכול הנהג לעבור את הצומת אל ההמשך של המסלול יופיעו מודגשים. חיצים אלה מחליפים מרגע תחילת הצגתם את תצוגת החץ הבודד של הפניה בצומת.
 4. כאשר קיים בתצוגה חץ עם ריבוי ראשים (כגון ימינה וישר), מודגש הכיוון שאליו צריך להמשיך:
  Lanes display.jpg
 5. הנתיבים הרצויים מושמעים גם בתוך ההנחיה הקולית.


הערה: אם יש הגדרת הנחיית פנייה על חץ היציאה מהפוליגון הכוללת אילוץ הוראה (TIO), אזי הנחיית הפנייה שמוגדרת על חץ היציאה מהפוליגון תישמע ותוצג יחד עם הנחיית הנתיבים לקראת הצומת הראשון בתוך הפוליגון, וכל שאר ההנחיות בצמתים בהתוך הפוליגון לא יושמעו ולא יוצגו (זו תכונה של פוליגון הצומת בלי קשר להנחיית נתיבים), אבל אם יוכנס אילוץ הנחיית פנייה בצומת פנימי לפוליגון, הנחייה זו כן תישמע לקראת הצומת הפנימי הזה.

Far lanes with internal instruction override.jpg

כללים לעריכת נתיבים רגילים

 1. ניתן למפות נתיבים במקטע רק אם לקראת הצומת יש במקטע 2 נתיבים או יותר.
 2. ניתן למפות נתיבים רק כשזה עוזר למשתמש (לא בכל מקטע עם מספר נתיבים זה עוזר).
 3. המקרים הפשוטים הם לקראת צומת שכל המקטעים בו מתחברים לנקודה אחת ואין צומת נוסף הדורש הנחיית נתיבים במרחק עד 50 מטר אחרי הצומת (למשל צומת + או צומת T או צומת יציאה מכביש מהיר). במקרים האחרים שהם צמתים מורכבים יותר, נדרש לנקוט במשנה זהירות כדי למנוע הטעיה של חלק מהנהגים.
 4. מספר הנתיבים והחיצים במיפוי ייקבעו על פי הנתיבים שקיימים בכביש 50 מטר לפני הצומת (גם אם במקומות אחרים במקטע יש שינוי במספר הנתיבים).
 5. בצמתים מסוג H או # בהם יש גם סגמנטי עזר יש בעיה בהצגת נתיבים רגילים ולכן יש לשקול ביטול סגמנט העזר או אם בלתי אפשרי אז להכניס הנחיית נתיבים רחוקים או להמנע במיפוי נתיבים בצומת.
 6. בצומת מסוג # או H במידה ונדרשת הנחיית נתיבים יש לערוך כך (התצוגה לרוב מסתדרת אוטומטית ע"י האלגוריתם):
  • הגיאומטריה צריכה להיות עם זוויות של 0/90 מעלות עד כמה שאפשר (המגבלה המדוייקת טרם ידועה) וללא מפרקי גיאומטריה בתוך הצומת.
  • הסגמנטים הקצרים בתוך הצומת צריכים להיות באורך פחות מ- 30מ'.
  • במקטע שמגיע אל הצומת הראשון יוגדרו חיצים ישר במקום חיצים שמאלה (או ישר ושמאלה) בנתיבים שניתן לפנות מהם שמאלה.
  • במקטע הפנימי הקטן לא יוגדרו נתיבים שכבר לא קיימים (שפנו ימינה) ויוגדרו חיצים ישר במקום חיצים ישר+ימינה בנתיבים שניתן היה לפנות מהם ימינה או ישר.
  • במידה וקיימים נתיבים (רגילים) להמשך ישר (ויש גם פניה ימינה), ורוצים להכניס אילוץ הצגה (לא השמעה) לממשיכים ישר, זה יבוצע ע"י הכנסת האילוץ במקטע הנכנס לצומת.
  • במידה ונדרשת הנחיית נתיבים לפרסה, אז בצומת # יש לערוך עם נתיבים את 3 המקטעים הרצופים (מקטע ראשון שמגיע לצומת, מקטע פנימי ישר ומקטע פנימי שמאלה), ובצומת H יש לערוך 2 מקטעים רצופים (המקטע שמגיע לצומת והמקטע הפנימי שמאלה).
 7. אין למפות נתיבים אשר כלי רכב פרטיים לא רשאים לנסוע עליהם (ראו הערות בסוף סעיף זה[1][2]). להלן הבהרות למניעת ספק:
  • נתיב רב תפוסה (HOV) נחשב לנתיב שכלי רכב פרטיים מותר לנסוע עליו.
  • כאשר לקראת הצומת מותר לכלי רכב פרטיים להיכנס לנת"צ או לחצות נת"צ לצורך פניה, זה ייחשב מצב שבו מותר לכלי רכב פרטיים לנסוע בנת"צ (גם אם אסור להם להמשיך בצומת לאן שהנת"צ ממשיך בצומת). מיפוי הנתיבים במקרה כזה יכלול גם את כיווני ההמשך בצומת עבור התחבורה הציבורית וזאת על אף שכלי הרכב הפרטיים לא רשאים להמשיך באותם כיוונים וזה למעט המקרה הנזכר בסעיף הבא.
  • כאשר יש מקטע קטן פנימי לצומת (עקב פיצול הכביש החוצה), אזי מיפוי הנת"צ שהיה במקטע שנכנס לצומת יישאר גם למקטע הפנימי לצומת שבהמשך המקטע שנכנס (אם בנכנס לא היה מיפוי אז כך יהיה גם במקטע הפנימי לצומת ואם כן היה מיפוי, אז גם במקטע הקטן יהיה מיפוי).
 8. כאשר יש מספר נתיבים שממשיכים ישר בצומת ובאחד מהם כלי רכב פרטיים לא רשאים לנסוע עליו ישר, אזי מומלץ מאד לא להכניס אילוץ הנחיה נתיבים ישר (גם לא צפה בלבד). כאשר (למרות ההמלצה) יש צורך באילוץ תצוגה ישר כאשר יש נת"צ שממשיך ישר וגם יש פנייה המותרת לכל רכב מנתיב הנת"צ, הנתיב הפונה ימופה רק לפניה ולא לישר.
 9. אין להכניס אילוץ להנחיה קולית למי שממשיך ישר בנתיבים רגילים (לא באילוץ על החץ הירוק ולא בהנחיית פנייה ולא בהנחיית נתיבים ישר).
 10. אין להכניס אילוץ הנחיה ישר בהגדרת הנתיבים ישר (לא צפה בלבד ולא צפה ושמע) במידה וזה לא חד משמעי איזה המשך הוא הישר. לדוגמה אם יציאה ימינה נראית המשך ישר יותר מאשר נראה ההמשך בנתיבים השמאליים שמתעקלים שמאלה.
 11. לעיתים רצוי להכניס אילוץ תצוגת נתיבים ישר (ראו סעיף על תצוגת נתיבים ישר בהמשך).
 12. אין להכניס מקטעים מיוחדים כדי שתתאפשר הנחיית נתיבים.
 13. אין להכניס הנחיית נתיבים כאשר יש נתיבים מתחלפים (נתיבים שונים בזמנים שונים).
 14. אין לשנות את הגיאומטריה של המקטעים כדי לקבל את התצוגה הרצויה של הנתיבים (במקרה הצורך יש לאלץ את חץ הנתיב)


הערות לגבי מיפוי נת"צ

 1. כיום אין תמיכה בתצוגת נת"צ ולכן במיפוי רגיל שלהם עלול להיווצר בלבול אצל חלק מהנהגים שיחשבו שנתיבים כאלה בהנחיה (הקולית ובתצוגה) מותרים לנסיעת רכב פרטי, ובפרט כאשר הנתיבים הללו מודגשים. כמוכן נוצר הבדל בין התצוגה של הנתיבים באפליקציה לבין מה שמופיע בשילוט מעל הכביש כאשר קיים כזה.
 2. כרגע קיים חסרון שנהגי מוניות ואופנועים יקבלו הנחיית נתיבים שלא כוללת את הנתיב שמותר להם לנסוע עליו. בהמשך כנראה תהיה תמיכה בתצוגת נת"צ, ואז ניתן יהיה לתמוך גם בכלי רכב אלה.

הנחיית נתיבים רחוקים

בסעיף זה יש תיאור של הרחבת האפשרות להכניס הנחיית נתיבים במקרים מורכבים כשיש תלות של הנחיית הנתיבים בהמשך המסלול, וזה מתאפשר בשני אופנים:

 • FL1 - על ידי הכנסת מספר צמתים לתוך פוליגון צומת
 • FL2 - על ידי הגדרת מסלולים

באנגלית נתיבים רחוקים מכונים Far Lanes ובקיצור FL.

מתי נדרש להכניס נתיבים רחוקים?

נכניס נתיבים רחוקים כאשר יש צורך לתת הנחיית נתיבים בכניסה מסויימת לצומת A שתלויה בהמשך של המסלול בצומת מרוחק B.
Lane guidance - Far lanes.JPG
צומת A מכיל במקרה הזה רק יציאה אחת אפשרית שיוצאת מהפוליגון (ל- 20 ת"א...), והנתיבים אליה נקראים נתיבים מידיים והיציאה היא יציאה מיידית. באופן כללי כל פנייה/יציאה מהצומת הראשון שאליו מגיעים בתוך פוליגון הצומת מהכניסה המדוברת (אל מחוץ לפוליגון) נקראת פנייה/יציאה מיידית והנתיבים לפניות/יציאות כאלה הם נתיבים מידיים.
צומת B מכיל במקרה הזה 2 יציאות אפשריות (ל- פי גלילות, 2 דרום), והנתיבים ליציאות אלה הם נתיבים רחוקים (והצומת נקרא צומת מרוחק, והיציאות הן יציאות מרוחקות).
גם צומת מסוג # הוא למעשה צומת הכולל פניות לצמתים מרוחקים (ישר,שמאלה ופרסה) ולכן גם צומת מסוג זה ניתן למפות נתיבים בעזרת נתיבים רחוקים.

באיזה אופן נכניס נתיבים רחוקים?

כפי שנאמר לעיל ישנן שתי אפשרויות להגדיר נתיבים רחוקים: FL1, FL2. נשתמש תמיד ב- FL1 כאשר:

 • נדרש להגדיר הגבלה כלשהי על היציאה מתוך פוליגון הצומת כגון איסור יציאה (חץ אדום) או פניה מוגבלת (חץ צהוב). למשל איסור פרסה בצומת #.
 • כאשר חשוב לאסוף סטטיסטיקה על המעבר בצומת מכניסה ועד יציאה (למשל כאשר בצומת # יש אפשרות להמשך ישר וגם לפניה שמאלה והסטטיסטיקה של זמני המעבר שונה ביניהם).
 • כאשר רוצים למנוע מעקפים של הצומת (למשל פניה ימינה וחזרה לצומת במקום המשך ישר או פנייה שמאלה) שמתרחשים ללא צורך אמיתי (לרוב ברמזור).

כמעט בכל המקרים של צומת מסוג # או H נשתמש ב- FL1 להגדרת נתיבים רחוקים מהסיבות שנזכרו לעיל, ובשאר המקרים לרוב נשתמש ב- FL2.

איך מגדירים נתיבים רחוקים באופן FL1?

במקרה שנזכר לעיל:

 • נכניס פוליגון צומת (JB) עם שני הצמתים A,B בתוכו (וייתכן צמתים נוספים).
 • עבור כל יציאה (לא משנה אם היא בחלק של המיידיים או הרחוקים) מסמנים דרך איזה נתיבים בכניסה אל צומת A ניתן להגיע לאותה יציאה, ומגדירים את צורת החץ (בנתיבים הרחוקים אין ברירת מחדל ולכן חייבים להגדיר). כל שורה של יציאות לתוך סגמנט פנימי בפוליגון תישאר ריקה. במקרים מיוחדים ניתן להגדיר אחרת. ראו הסבר כאן.
 • כאשר יש צומת # או H והפנייה שמאלה היא במרחק קטן מ- 50מ' מהצומת המידי (שבו יש ישר ללא הנחיה), ויש בצומת אפשרות לפניית פרסה, יש להגדיר בחץ היציאה ברמת ה- JB את ההנחיה לפניית הפרסה (כולל מגינים, יעדים, וכו' לפי הצורך)[1][2]. לגבי שאר ההנחיות בפניות בפוליגון שנדרש להכניס בהן שינוי (כגון הכנסת מגן), הן יוכנסו על חץ הפנייה עצמו.
 • כאשר מוגדרים נתיבים רחוקים בצומת # או H עם פרסה, נדרש להכניס אילוץ הוראת פרסה על חץ היציאה מהפוליגון (אחרת יישמע שמאלה+שמאלה כי ההיוריסטיקה שפועלת בנתיבים רגילים לא פועלת בנתיבים רחוקים).
 • כאשר בצומת המיידי יש המשך ישר עם אילוץ תצוגה והשמעה, ורוצים שהיעדים שיוצגו ויושמעו יהיו שונים מברירת המחדל (שבה מוצג שם המקטע שנמצא בהמשך אחרי הצומת), אזי יש להגדיר אילוץ הנחיית פנייה על חץ היציאה מהפוליגון (להשאיר את ההוראה לפי ברירת המחדל).
 • בנתיבים רחוקים מותר להכניס אילוץ השמעת "המשך ישר" בתנאים הנזכרים בהנחיות פנייה.

 1. בכל מקרה אחר שרוצים להכניס אילוץ על חץ היציאה ב JB הכולל אילוץ על ההוראה והמרחק מהצומת המיידי לפנייה הרחוקה מתחת 50מ', רצוי להתייעץ בפורום (בגלל שההנחיה באילוץ מושמעת בצומת הראשון וכל שאר ההנחיות בהמשך מתבטלות). אם המרחק מעל 50מ' אין בעיה משום שניתן להכניס אילוץ בצומת פנימי והוא יישמע גם אחרי ההנחייה בצומת המיידי שמגיעה מהאילוץ על חץ הציאה מהפוליגון.
 2. יש לשים לב שכאשר יש אילוץ על ההוראה והמרחק מהצומת המיידי לפנייה הרחוקה מתחת 50מ', ההוראה תישמע לקראת הצומת הראשון בפוליגון וכל שאר ההנחיות בפוליגון לא יוצגו ולא יושמעו, ולכן במצב כזה לא טוב שיהיו בפוליגון עוד צמתים עם הנחיות בהמשך המסלול אחרי הצומת הראשון למעט פניית הפרסה. כנאמר בנקודה הקודמת אין בעיה כאשר המרחק מעל 50מ'.

איך מגדירים נתיבים רחוקים באופן FL2 (עם מסלולים)?

במקרה שנזכר לעיל:

Path Seledction.JPG Path Seledction before clicking the icon.JPG Path Seledction 2.JPG
 • נבחר בשכבת מסלולים (Paths) ברשימת השכבות.
 • נבחר במקטע הנכנס לצומת A (מקטע הכניסה) ואז נלחץ על מקש CTRL יחד עם בחירה של אחד המקטעים שיוצא מצומת B (מקטע היציאה - למשל 2 דרום) ואז נראה סמלון שמופיע בכניסה למקטע היציאה (תמונה ראשונה מימין לעיל) וריחוף מעל הסמלון (תמונה שניה מימין לעיל) מציג את אחד המסלולים ביניהם (אם מקטע היציאה הוא דו כיווני וניתן להגיע ממקטע הכניסה אל כל אחד מהצדדים של מקטע היציאה, אז נראה שני סמלונים, אחד בכל צד של מקטע היציאה, וכאשר יש יותר מ- 4 מקטעים בין צומת הכניסה לצומת היציאה אז לא יווצר סמלון ונצטרך לבחור ידנית את כל המקטעים במסלול הרצוי בין הצמתים).
 • נלחץ על הסמלון בתחילת מקטע היציאה, ונבחין בסמלון המסמן את המקטע הראשון במסלול Path starting segment.jpg
 • במידה ויש יותר ממסלול יחיד ממקטע הכניסה אל מקטע היציאה, ניתן לשנות את המסלול ע"י ריחוף מעל חץ היציאה ושם לבצע החלפת מסלול, או מלכתחילה לבצע בחירה ידנית של המסלול הרצוי בשלב הראשון.
 • בסיום הגדרת המסלול יש לבצע שמירה.
 • נחזור על הפעולות הנ"ל ונגדיר מסלולים נוספים באופן שבסופו של דבר עבור כל הסתעפות בכל מסלול ממקטע הכניסה שכבר הוגדר (פנייה מתוך צומת לאורך המסלול שאינו הצומת המיידי) קיים מסלול שמתחיל במקטע הכניסה ועובר בהסתעפות הזו (במקרה הזה יש מסלול נוסף כזה שמסתיים במחבר ל-פי גלילות אז ניצור גם אותו - תמונה שמאלית לעיל). כאשר המקטע המסיים את המסלול נכנס בצידו השני לתוך JB ולא מעוניינים לחתוך אותו בעזרת צומת וירטואלי, או במקרים מיוחדים אחרים ניתן להגדיר אחרת. ראו הסבר כאן.
 • בדוגמה הזו יצרנו שני מסלולים, וניתן לראות שהם קיימים בלשונית General כשבוחרים את מקטע הכניסה. שם גם ניתן למחוק מסלול שכבר קיים.
Paths from entrance segment.JPG
 • נחזור לדוגמה המקורית. לאחר יצירת המסלולים, נבחר במקטע הכניסה, ונגדיר עבורו נתיבים לכל היציאות הרחוקות, ולאחר מכן ליציאות המיידיות (מקטעים שיוצאים מצומת הכניסה A) ונשמור בדומה לאופן ההגדרה עם FL1.
Far lanes in Glilot.JPG
 • ניתן לבחור במקטע הכניסה ואז להגדיר עבור כל חץ שהוגדר עבורו מסלול את הנחיית הפנייה הרצויה, כולל אילוץ הוראה (TIO) ואילוץ הנחייה ב- TTS ואילוץ תצוגה (למשל מגינים). זה באופן דומה להגדרתם על חץ היציאה מפוליגון צומת.
 • בנתיבים רחוקים מותר להכניס אילוץ השמעת "המשך ישר" בתנאים הנזכרים בהנחיות פנייה.
 • ניתן להגדיר מסלולים נוספים שחופפים בחלקם מסלולים אחרים. לדוגמה ניתן להגדיר בהמשך מסלולים שמתחילים באותו מקטע כניסה כמו קודם אבל מסתיימים במקטעים שיוצאים מצומת מרוחק יותר בהמשך הדרך. ניתן גם להוסיף מסלולים שמתחילים באמצע המסלולים הקיימים, או כל אפשרות אחרת שמתחילה ומסתיימת במקטעים אחרים ממה שכבר הוגדר (כולל מסלולים חוצים אחד את השני).
Path Seledction that crosses another path.jpg

מגבלות מסלולים

 • לא ניתן למחוק מקטע שהוא חלק ממסלול (צריך לפני כן למחוק את המסלול)
 • לא ניתן לשנות כיווניות של מקטע במסלול או לאסור פנייה באופן שימנע מעבר במסלול.
 • לא ניתן ליצור מסלול שאחד מהמקטעים בו הוא חלק מפוליגון צומת.
 • לא ניתן ליצור מסלול שאחד המקטעים בו הוא מקטע כיכר.
 • אורך מסלול מוגבל ל- 1Km.

הגדרת נתיבים למקטע מיידי לצורך השלמת הגדרת הנתיבים

למרות הנאמר לעיל, במידה ולא הוגדרו נתיבים לכל היציאות באופן FL1 או לכל ההסתעפויות באופן FL2, ניתן להגדיר נתיבים למקטע מיידי (או מספר מקטעים מיידיים) והגדרה זו תהיה בשימוש עבור כל אותם מקרים בהם לא קיימת הגדרה של נתיבים רחוקים עבור דרך מהכניסה אל היציאה הרלוונטית שעוברת דרך המקטע המיידי. זה יכול להיות שימושי רק כאשר הנחיית הנתיבים המתקבלת עבור אלה שיוצאים בכל יציאה שלא הוגדרו לה נתיבים רחוקים תהיה הנחיה תקינה (לדוגמה אם הנהג יכול להמשיך בכל אחד מהנתיבים שנכנסים למקטע המיידי ולהגיע אל היציאה שהוא צריך בלי צורך "לחתוך" הרבה נתיבים בזמן קצר).
יש להדגיש שהגדרת הנתיבים הרחוקים מקבלת עדיפות על מה שמוגדר כהנחיית נתיבים למקטע המיידי (כלומר הנחיית הנתיבים למקטע המיידי לא רלוונטית למי שממשיך ליציאה שהוגדרו לה נתיבים רחוקים).

תצוגת נתיבים ישר

בעת עריכת נתיבים יש לשקול אם להכניס אילוץ תצוגה ישר (ללא השמעה) בכל הנתיבים שממשיכים ישר או בחלקם (בנתיבים רחוקים). מדובר כמובן רק על המקרים בהם אין איסור מפורש לתצוגה כזו כפי שנזכר בסעיפים האחרים לעיל. תצוגת נתיבים ישר תורמת כי

 1. ניתן לדעת כמה נתיבים ממשיכים ישר, ובעריכת נתיבים רחוקים הנהג יראה בצורה ברורה באיזה מהנתיבים רצוי שיהיה מתוך הנתיבים שממשיכים ישר.
 2. ניתן לדעת היכן ממוקמים הנתיבים ישר ביחס לנתיבים האחרים ולהימנע מלהימצא בנתיב פונה (בפרט אם הצומת נמצא לאחר עיקול או כשהצומת נמצא קרוב אחרי צומת קודם, או כי נתיבי הפנייה ארוכים מאד).

מנגד ישנם שיקולים להימנע מהוספת אילוץ הצגת נתיבים להמשך ישר:

 1. יש צומת קרוב בהמשך שחשוב לקבל הנחיות אליו ללא מיסוך ההנחיה בגלל תצוגת הנתיבים ישר.
 2. המרחק לפנייה הבאה לא מופיע ומהי הפנייה הבאה מופיעה רק כאשר הפנייה הבאה קרובה.

הנחיית נתיבים באפליקציה

אם מתקיימים התנאים של ההיוריסטיקה
ההיוריסטיקה פועלת עבור מסלול מסויים רק כאשר 3 התנאים הבאים מתקיימים:

 1. לפני הכנסת פוליגון הצומת (או בהתעלם ממנו) מתקיים בצומת המיידי המשך מיטבי ללא שום הנחייה (גם לא "צפה בלבד")
 2. לא מכניסים אילוץ על חץ היציאה מהפוליגון של המסלול הזה (אם קיים פוליגון),
 3. קיימת הנחיית פנייה מסוג כלשהו במרחק קטן מ 50מ' בהמשך המסלול מהצומת המיידי לכיוון היציאה.


במידה וההיוריסטיקה פועלת (כשהתנאים לעיל מתקיימים) אזי ההנחיה שקיימת בצומת הבא בתור במסלול תוצג ותישמע לקראת הצומת שבו יש פנייה (כולל שם הרחוב כפי שהיה מושמע בצומת) עם תצוגת החץ שהוגדר עבור המסלול הזה בהגדרת הנתיבים הרחוקים בצורה מודגשת. שאר הנתיבים, כולל אלה הפונים בצומת המיידי יוצגו גם הם בצורה דהויה. כל שאר ההנחיות בהמשך המסלול יוצגו ויישמעו כרגיל.

אם לא מתקיימים התנאים להיוריסטיקה
במידה והוגדרו למסלול נתיבים רחוקים ליציאה מסויימת, אזי למעט המקרה של המשך ישר מיטבי שאין עליו אילוץ לתצוגה ולא בוצע בו שינוי צורת החץ, החץ שהוגדר יופיע מודגש בנתיבים המוגדרים לקראת הצומת הראשון בפוליגון על המסלול שבו קיימת הנחיית פנייה כלשהי, או המשך ישר עם צפייה בלבד או המשך ישר מיטבי שבוצע בו שינוי צורת החץ. לא תהיה הנחייה קולית וגם לא תצוגת היעדים מתחת לנתיבים אלא יוצג המשך ישר. לקראת הצומת המרוחק יוצגו ויישמעו ההנחיות כרגיל (בלי קשר למוגדר על מקטע הכניסה).

במידה ובנתיב בו הנהג אמור לנסוע במקטע הכניסה יש חץ ישר (או במקור או שהוגדר ידנית) והוכנס אילוץ תצוגה והשמעה בחץ הזה, ואין אילוץ הוראה (TIO), אזי יוצג חץ ישר מודגש בנתיב כזה ותישמע ההוראה הנובעת מאלגוריתם של קביעת ההוראה, ואם זה ההמשך המיטבי, אזי יישמע "המשך ישר".

דוגמאות

להלן דוגמאות לאופן הגדרת הנתיבים, כאשר בנתיבים רחוקים אין חשיבות האם לפני כן היה שימוש באופן FL1 או אופן FL2.

דוגמה 1 במחלף שער הגיא

Lanes in Shaar Huguy.jpg
שלבי ההגדרה יהיו כך:

 • מגדירים את הנתיב השני מימין בחלק של הנתיבים הרחוקים לכיוון כביש 38 בית שמש
 • מגדירים את 3 הנתיבים השמאליים בחלק של הנתיבים הרחוקים אל 1 מערב, כאשר בוחרים אם רוצים הצגת/השמעת ההנחיה ישר
 • מגדירים את הנתיב הימני בשורת היציאה אל תחנת פז שער הגיא


יש לשים לב שהנתיב השני מימין מוגדר בשתי יציאות, וזה משום שניתן להגיע דרכו גם ליציאה ישר אל 1 מערב וגם אל 38 בית שמש.

בדוגמה זו נהג שצריך לצאת אל כביש 38 יראה וישמע את ההנחיות הבאות:
הנחיה מקדימה: "בעוד קילומטר המשך ישר דרך הנתיב השני מימין ואז צא ימינה", ויוצג
Lanes in Shaar Haguy - preliminary guidance.jpg
הנחיה בהגעה לצומת הראשון בפוליגון: "המשך ישר ואז צא ימינה דרך הנתיב הימני אל 38 בית שמש"
Lanes in Shaar Haguy - last guidance.jpg
הנחיית היצאה בצומת פנימי בפוליגון: "צא ימינה דרך הנתיב הימני אל 38 בית שמש"
עבור מי שממשיך ישר אל 1 מערב, אין תצוגה של הנתיבים ואין השמעה קולית (ניתן היה גם להגדיר באופן שונה עבור חץ ישר - תצוגה בלבד או תצוגה והשמעה).

דוגמה 2 צומת # ליד טבעון

Lanes near Tivon.JPG
שלבי ההגדרה יהיו כך:

 • מגדירים את שני הנתיבים השמאליים אל 75 מערב בחלק של הנתיבים הרחוקים
 • מגדירים את הנתיב השמאלי עבור פניית פרסה לקק"ל בחלק של הנתיבים הרחוקים
 • מגדירים את שני הנתיבים האמצעיים ישר אל אלונים בחלק של הנתיבים הרחוקים ועבורם מגדירים "צפה בלבד" כדי שהם יוצגו לנהג אך לא תישמע הנחייה קולית
 • מגדירים את הנתיב הימני ביציאה אל 75 מזרח בחלק של הנתיבים המיידיים
 • בכל היציאות למעט היציאה ישר מגדירים הנחיות פנייה על חץ היציאה מהפוליגון. זה נדרש כי רוצים שההנחיה הנוגעת לצומת המרוחק תהיה שונה מברירת המחדל


בדוגמה זו נהג שצריך לפנות שמאלה יראה וישמע את ההנחיה הבאה כשהוא מתקרב לצומת: "פנה שמאלה באמצעות 2 הנתיבים השמאליים אל 75 חיפה".
ההנחיה לפנייה שמאלה מתקבלת כי זה צומת # שבו ההיוריסטיקה מחליפה את ההנחיה להמשיך ישר בהנחיה לפנות שמאלה.
Lanes near Tivon - turn left.jpeg

דוגמה 3 פי גלילות

Lane guidance in Pea glilot.jpeg
או (פחות מועדף):
Lane guidance in Pea glilot - 2.jpg
יש להעדיף את החלופה הראשונה ולהשאיר את השימוש בנתיבים המידיים רק למקרים שהפנייה יוצאת מהפוליגון ישירות מהצומת הראשון. זה גם יותר קל לערוך וגם לבדוק כאשר אין הגדרות נתיבים למקטעים פנימיים.
שלבי ההגדרה יהיו כך:

 • מגדירים את הנתיב השמאלי אל פי גלילות בחלק של הנתיבים הרחוקים
 • מגדירים את הנתיבים השלישי, רביעי וחמישי מימין אל 2 דרום בחלק של הנתיבים הרחוקים ועבורם מגדירים 'צפה בלבד' כדי שהם יוצגו לנהג אך לא תישמע הנחייה קולית
 • מגדירים את 2 הנתיבים הימניים בחלק של הנתיבים המידיים אל 20 ת"א (ד' איילון), 5 ירושלים, אשדוד
 • מוסיפים הנחיית פנייה עבור היציאה אל 20 ת"א (ד' איילון), 5 ירושלים, אשדוד על החץ היוצא מהפוליגון (JB)


Lane guidanve in Pea Glilot.jpeg
הנחיה בהגעה לצומת הראשון בפוליגון: "המשך ישר דרך הנתיב השמאלי ואז היצמד לשמאל באמצעות 2 הנתיבים השמאליים אל פי גלילות".

דוגמה 4 צומת יקנעם

Lanes in Tsomet Yokneam - 2.jpeg
שלבי ההגדרה יהיו כך:

 • מגדירים את 2 הנתיבים השמאליים אל התנופה בחלק של הנתיבים הרחוקים
 • מגדירים את את הנתיב השמאלי לפרסה אל 722 דרום
 • מגדירים את הנתיב הימני אל דרך העמק בחלק של הנתיבים המידיים
 • מגדירים את 4 הנתיבים החל מהשני מימין אל 722 צפון ועבורם מגדירים 'צפה בלבד' כדי שהם יוצגו לנהג אך לא תישמע הנחייה קולית


Lanes guidance in Tsomet Yokneam.JPG

דוגמה 5 צומת בחיפה

Lanes in Haifa.JPG
שלבי ההגדרה יהיו כך:

 • מגדירים את הנתיב השמאלי בחלק של הנתיבים הרחוקים לכיוון יהודה ארזי (כי בנתיב הזה הנהג צריך להיות כשהמסלול שלו הוא אל יהודה ארזי)
 • מגדירים את הנתיב השני והשלישי מימין בחלק של הנתיבים הרחוקים לכיוון דרך בר יהודה (כי בנתיבים האלה הנהג צריך להיות כשהמסלול שלו הוא אל דרך בר יהודה)
 • מגדירים את הנתיב הימני בחלק של הנתיבים הרחוקים לכיוון דרך יד לבנים (כי בנתיב הזה הנהג צריך להיות כשהמסלול שלו הוא אל דרך יד לבנים)
 • מגדירים את כל החיצים בנתיבים הרחוקים ימינה (כי הפנייה בצומת הראשון היא ימינה)
 • משאירים את השורה של הנתיבים המידיים ריקה מכיוון שהפנייה בצומת המיידי היא אל מקטע פנימי בתוך פוליגון הצומת.


בדוגמה זו נהג שצריך לצאת אל יהודה ארזי יראה וישמע את ההנחיות הבאות:
הנחיה מקדימה: "פנה ימינה דרך הנתיב השמאלי אל עיר תחתית, דרך בר יהודה ואז פנה שמאלה"
הנחיה בהגעה לצומת הראשון בפוליגון: "פנה ימינה דרך הנתיב השמאלי אל עיר תחתית, דרך בר יהודה ואז פנה שמאלה אל יהודה ארזי" ויוצג:
Lanes guidance in Haifa to Arazi.jpeg
הנחיית היצאה בצומת פנימי בפוליגון: "פנה שמאלה אל יהודה ארזי"
עבור מי שממשיך אל דרך בר יהודה אין הנחייה או תצוגה נוספת אחרי הפנייה ימינה (ניתן היה גם להגדיר באופן שונה עבור חץ ישר - תצוגה בלבד או תצוגה והשמעה).

דוגמה 6 צומת התשבי

Lanes in Tsomet Hatishbi.jpg
שלבי ההגדרה יהיו כך:

 • מגדירים את הנתיב הימני בחלק של הנתיבים הרחוקים לכיוון 722 צפון עם חץ ישר (כי בצומת המיידי ממשיכים ישר)
 • מגדירים את הנתיב הימני בחלק של הנתיבים הרחוקים לכיוון 66 דרום עם חץ ישר (כי בצומת המיידי ממשיכים ישר)
 • מגדירים את שני הנתיבים השמאליים בחלק של הנתיבים הרחוקים לכיוון 722 דרום עם חץ ישר (כי בצומת המיידי ממשיכים ישר)
 • מגדירים את הנתיב הימני בחלק של הנתיבים הרחוקים לכיוון הקידמה עם חץ ישר (כי בצומת המיידי ממשיכים ישר)
 • מגדירים את הנתיב הימני בחלק של הנתיבים הרחוקים ל- 6 צפון, חיפה עם חץ ימינה (כי בצומת המיידי פונים ימינה)
 • משאירים את 2 השורות של הנתיבים המידיים ריקות מכיוון שהפניות בצומת המיידי הן אל מקטעים פנימיים בתוך פוליגון הצומת.


בדוגמה זו נהג שצריך לצאת אל 66 דרום יראה וישמע את ההנחיות הבאות:
הנחיה מקדימה: "בעוד 300 מ' פנה ימינה ואז היצמד לימין", ויוצג:
Lanes guidance in Hatishbi to 66 - preliminary.jpg
הנחיה בהגעה לצומת הראשון בפוליגון: "פנה ימינה אל 6 צפון, חיפה, 77 טבריה ואז היצמד לימין דרך הנתיב הימני אל 66 עפולה" ויוצג:
Lanes guidance in Hatishbi to 66.jpeg
הנחיית היצאה בצומת פנימי בפוליגון: "פנה ימינה אל 6 צפון, חיפה, 77 טבריה ואז היצמד לימין דרך הנתיב הימני אל 66 עפולה".

דוגמה 7 צומת עקרון

Lanes in Tsomet Ekron.JPG
שלבי ההגדרה יהיו כך:

 • מגדירים את הנתיב השמאלי בחלק של הנתיבים הרחוקים לכיוון 411 מזרח עם חץ ישר עם צפה ושמע (כי בצומת המיידי ממשיכים ישר ורוצים הנחייה קולית)
 • מגדירים את שני הנתיבים המרכזיים בחלק של הנתיבים הרחוקים לכיוון 40 דרום עם חץ ישר עם צפה בלבד (כי בצומת המיידי ממשיכים ישר ורוצים רק תצוגה ללא הנחייה קולית)
 • מגדירים את שני הנתיבים המרכזיים בחלק של הנתיבים הרחוקים לכיוון 411 מערב עם חץ ישר עם צפה בלבד (כי בצומת המיידי ממשיכים ישר ורוצים רק תצוגה ללא הנחייה קולית)
 • מגדירים את הנתיב הימני בחלק של הנתיבים המידיים ל- פסטרנק (כי בצומת המיידי פונים ימינה)
 • משאירים את השורה של הנתיבים המידיים אל 40 דרום ריקה מכיוון שהפנייה בצומת המיידי היא אל מקטע פנימי בתוך המסלול, והוגדרו כל הנתיבים הרחוקים לכל היציאות שהמסלול אליהן שעובר במקטע הזה.


בדוגמה זו נהג שצריך לצאת אל 40 צפון (פרסה בצומת עקרון) יראה וישמע את ההנחיות הבאות:
הנחיה מקדימה: "בעוד קילומטר המשך ישר דרך הנתיב השמאלי אל 40 דרום", ויוצג:
Lanes guidance in Tsomet Ekron - 1km.JPG
הנחיה בהגעה לצומת המיידי: "המשך ישר דרך הנתיב השמאלי אל 40 דרום" ויוצג:
Lanes guidance in Tsomet Ekron - 100m.JPG