מצב איתור תקלות History

מצב איתור תקלות (debug mode) הוא מצב מיוחד בתוכנת המכשיר הנייד, המאפשר הקלטת נתונים בזמן אמת לצורך תיעוד תקלה. שליחת נתונים אלה לתמיכת Waze יכולה לסייע בפתרון התקלה. לעיתים מתבקשים משתמשים שמדווחים על תקלה, לשחזר אותה במצב איתור תקלות.

כאשר Waze פועלת במצב איתור תקלות, נשמרים קבצים גדולים בזכרון המכשיר הסלולרי והוא עלול להיסתם. לכן יש לאפשר מצב זה רק לתקופה קצרה, ולצאת ממנו בסיום ההקלטה. הסבר על מצב זה קיים גם בלשונית התמיכה באתר תחת "פתרון בעיות" - "דיווח על תקלה".

כניסה למצב איתור תקלות

יש לנווט לכתובת המיוחדת 2##2. על המסך תוצג ההודעה: Log level is set to DEBUG או בעברית לוג מכוון למצב DEBUG. אם לאחר מכן מופיעה הודעה שמתבצע חיפוש, יש לצאת עם לחיצה על כפתור חזרה (זה לא משנה את הכניסה למצב המיוחד). לאחר מכן יש להמשיך בשימוש כרגיל.

יציאה ממצב איתור תקלות

יש לנווט (שוב) לכתובת המיוחדת 2##2. על המסך תוצג ההודעה: Log level is set to WARNING. אם לאחר מכן מופיעה הודעה שמתבצע חיפוש, יש לצאת עם לחיצה על כפתור חזרה (זה לא משנה את הכניסה למצב המיוחד). לאחר מכן יש להמשיך בשימוש כרגיל.

איך יודעים באיזה מצב נמצאים?

לחיצה על לחצן תפריט (משמאל למטה). אם מופיע סמל של דבורה ליד ה- X למעלה מימין בחלונית שנפתחה, אזי נמצאים במצב DEBUG. אם הסמל לא מופיע, אזי לא נמצאים במצב DEBUG.

להלן סרטון הדרכה.

שליחת הקובץ המוקלט

קיימות 2 אפשרויות לביצוע דיווח לוג:

  • לחיצה על לחצן התפריט (שמאל למטה), ואז לחיצה על סמל הדבורה בחלק העליון ליד ה- X בחלון התפריט.
  • לחיצה על לחצן התפריט, לחיצה על גלגל השיניים (הגדרות), לחיצה על "שלח קבצי לוג".