Sākumlapa History

Šeit top jaunā Latvijas Waze redaktoriem domātā wiki lapa...)


LV Kartes rediģēšanas pamati un kartes redaktoru biežākās kļūdas.

Laikam jau jāsāk ar to, ka pirms ķerties pie kartes labošanas tomēr ir jāpalasa nedaudz par pašu sistēmu, kuru izmanto Waze.

 1. Forums un discord serveris. Viens no vissvarīgākajiem punktiem, ja plānojam veikt ne vienu vien labojumu, ir uzturēt regulāru kontaktu ar savu kopienu. Forums pašlaik nav visai aktīvs. Aktivitātes notiek mūsu Discord serverī: Regulāri tiek apspriestas šā brīža aktualitātes, tiek risināti jauno redaktoru jautājumi, kā arī apskatītas interesantas situācijas, ar kurām saskārušies citi redaktori. Laipni lūgti: Forums https://www.waze.com/forum/viewforum.php?f=151 Info par DISCORD https://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=151&t=138408
 2. Jaunie ceļi. Ceļi ir jāapstiprina, lai nerādītos sarkani. To izdara, atverot katru segmentu -> Edit -> norādot apdzīvoto vietu un ielu. Ja tādas nav/nav zināma, tad jāieliek ķeksīti "None". Tad jānospiež "apply". Ceļu segmenti nedrīkst dublēties vai pārklāties (izņemot gadījumus, kur tas ir izdarīts ar mērķi uzlabot navigācijas norādes sarežģītās vietās, tādas vietas parasti ir bloķētas ar augstāko līmeni).
 3. Ceļu tipu klasifikācija/izvēle. Maršrutēšana.
 4. Pagriezieni. Pēc jauno ceļu segmentu pievienošanas tiek aizmirsts pielabot atļautos/aizliegtos virzienus arī pārējiem saistītajiem ceļiem, pie kuriem esošais ceļš tiek pievienots. Tas bojā navigāciju. Visvienkāršāk (der 90% gadījumu) to var izdarīt, uzklikšķinot uz ceļu savienojuma un izvēlēties "Allow all turns" - pie nosacījuma, ja visi pagriezieni ir atļauti. Ja neredzam aizliegtos pagriezienus, nospiežam SHIFT+Z. Neaizmirstam, ka ir ceļa apzīmējums un zīmes, kas var aizliegt pagriezienus.
 5. Esošo segmentu labošana. Ja rodas nepieciešamība izlabot esošo segmentu, nedzēšam to, lai uzzīmēt pa jaunu. Pēc iespējas jācenšas saglabāt esošos segmentus, pārveidojot tos, jo visi segmenti satur uzkrāto ātrumu statistiku. Jebkuru segmentu var bīdīt, izveidojot ģeometrijas starppunktus. Ar tiem arī mainām segmentu formu un garumu. Ja nepieciešamas lielas garuma izmaiņas, tad tomēr ir jāzīmē jauns segments. Jo ar lielām garuma izmaiņām var tikt bojāta segmenta izbraukšans statistika.
 6. Lietotāju pieteikto problēmu apstrāde. Risināt pieteiktās kartes kļūdas nav viegli. Ir nepieciešama pieredze redaktora lietošanā. Arī uzmanīgi jāizpēta apkārtnē esošās vietas, krustojumus, segmentus... Ja problēmas pieteikuma situācija ir neskaidra - vispirms lūdzam detalizēti aprakstīt problēmu, aptuvenos sākuma un gala punktus, pievienojot komentāru. Ja 3 un vairāk dienas nav saņemta papildus informācija - varam problēmu slēgt kā neidentificētu. Ieteicams 3 dienu laikā vēlreiz īsi pieprasīt papildinformāciju, tad ir lielāka iespēja saņemt atbildi. Ja kāds cits redaktors ir lūdzis paskaidrojumu, bet tas nav saņemts, varam ziņojumu slēgt, ja no pēdējā komentāra ir pagājušas vismaz 3 dienas. Problēmu tad jāslēdz kā Not identified (neidentificēta). Vairāk info foruma tematā: [1]
 7. Gājēju/velosipēdu ceļi un takas. Nav nepiesiečamības zīmēt visus gājēju ceļus - karte paliek nepārskatāma. Šī nav gājēju navigācijas sistēma. Skaistumam un orientācijai var iezīmēt celiņus parkos, uz tūrisma takām, pilīm... Izmantojam tipu Walking trail.
 8. Stāvvietas. Nevajag stāvvietās sīki zīmēt katru stāvēšanas vietu. Pietiek ar galvenajiem piebraukšanas/caurbraukšanas ceļiem un papildceliņiem, kas redzami uz GPS trekiem.
 9. Ceļu slēgšanas līmeņi (lock levels). Ja kāds ceļš ir aizslēgts ar augstāku līmeni, tad savu ceļa segmentu paša spēkiem neizdosies pievienot un jāraksta atslēgšanas/pievienošanas pieprasījums atbilstoša līmeņa foruma tematā: [2] vai DIscord sererī #unlock tematā. Ceļu/objektu slēgšana ir nepieciešama, lai netiktu nejauši vai speciāli bojātas svarīgās vietas.
 10. Māju numerācijas/adreses, kontūri, vietas/POI. Detalizēts apraksts forumā: BUJ/FAQ sadaļa C7. [3]
 11. Satelīta slānis un Google Street View. Nekādā gadījumā nepārbīdīt/nepārzīmēt ceļus, lai tie sakristu ar Google maps kartes satelīta slāni. Bieži satelīta slānis ir izteikti nobīdīts. Ceļu segmentiem jābūt izvietotiem aptuveni pēc GPS punktu slāņa (var ieslēgt redaktora labajā pusē, slāņu izvēlnē (GPS Points) vai ar SHIFT+G). Tāpat jābūt uzmanīgiem ar ceļu labošanu pēc Google Street View ielas skata, jo tas var būt stipri novecojis (datumu var redzēt labajā pusē apakšā). Dzīvē ceļi visu laiku mainās, tāpēc Street View var izmantot tikai kā informatīvu palīglīdzekli, nevis kā vienīgo un īsto patiesību, īpaši ceļa apzīmējumu un zīmju noteikšanai. Ja ir šaubas, jāprecizē uz vietas dzīvē. Informāciju, kas atšķiras no street view noteikti vajadzētu atzīmēt redaktorā izmantojot kartes komentāru (map comment).
 12. Pagriezienu/krustojumu pievienojuma leņķi. Balss norādes krustojumos. Teiksim T veida krustojumā ceļam ir 90 grādu pievienojums, bet redaktors to uztaisa par lēzenu pagriezienu (nobīda pa diagonāli/noapaļo). Tādā gadījumā navigācija teiks nevis "Griezties...", bet gan "Turēties...", vai vispār klusēs, jo uzskatīs, ka ceļš turpinās taisni (atkarībā no virziena un ceļu tipiem). Jādomā, kādu komandu gribam dzirdēt, kāda komanda būs korekta/ērta dotajam krustojumam. Norādes viegli pareģot ar skriptu [4]. Ja nepieciešams koriģēt norādi, jāizmanto "turn override" funkciju uz manevra bultiņas, nevis labojot ģeometriju.
 13. Segmentu garumi. Ceļu segmentiem, kas īsāki par 16m, nedarbojas apgriešanās (H veida krustojumā), tāpēc īsos segmentus jāizstiepj līdz 16m vai jāsagriež uz pusēm (jā, var palikt īsāki par 5m segmenti, bet tas strādās. Izveidotos segmentus jānobloķē ar dažādiem bloķēšanas līmeņiem). Tas ir aktuāls tikai vietām, kur nepieciešams griezties pa kreisi/pa labi divas reizes (H-veida vai #-veida krustojumi, apgriezieni, izbrauktuves no pagalmiem, savienojumi starp pretējiem virzieniem). Visiem citiem segmentiem jābūt garākiem par 5m. Pēc iespējas jānodrošina garākie segmenti tuvu krustojumiem, tas uzlabo statistikas uzkrāšanos.
 14. Ceļu līmeņi/augstumi (elevation) nenozīmē ceļu kvalitāti, bet gan ir domāti, lai atzīmētu ceļus, kuri atrodas dažādos līmeņos un neveido krustojumu. Piemēram, ceļš uz tilta un ceļš zem tilta. Pamata/zemes līmenis ir "ground" - tas ir ceļš vienā līmenī ar zemi. Ja ceļam iet pāri tilts vai estakādes, tād tiem būs 1., 2., 3. līmenis (vairāk Latvijā nav manīts), bet tunelis vai iedziļināts ceļš ir apzīmējams ar -1. līmeni un/vai Tunelis parametru (tikai vietās, kur var pazust GPS). Ja tilts iet pāri upei, tad to nevajag speciāli paaugstināt, toties, ja zem tilta gar upes krastu iet mazais celiņš, tad patiltes ceļu var apzīmēt ar -1 līmeni.
 15. Apdzīvotu vietu nosaukumi. Ja nepieciešams pievienot jauno apdzīvotas vietas nosaukumu, tad forumā jāuzraksta pieprasījums: [5] (vai Discord servera kanālā #apdzīvotas_vietas)
 16. Māju/viensētu nosaukumi ārpus apdzīvotām vietām. Ievadāmi pēc šāda šablona: Saulītes, Priekules pag. Nosaukumu pievieno Vietai (Place), ne ceļam. Vietas tipu/kategoriju izvēlamies kā Other (cits).
 17. Liekie ceļu savienojumi/krustojumi. Pēc ceļu izšķūrēšanas no Waze aplikācijas telefonā, bieži vien neapstiprinātie ceļi tiek sadalīti vairākos atsevišķos segmentos ar savienojumiem starp tiem. Liekie savienojum arī veidojas dažas reizes pievienojot citu segmentu dažādās vietās. Šos savienojumus neatstājam - uzklikšķinām uz tiem un dzēšam (segmenta daļas saplūst kopā). Tas ir iespējams, tikai ja starp segmentiem nav aizliegto manevru un visi parametri ir vienādi.
 18. Mežu, ezeru zīmēšana. Ja zīmējam jaunu mežu, purvu, ezeru vai citu objektu - sekojam līdzi, kādu valsti un pilsētu tas iegūst. Vislabāk, ja vien objekts nav apdzīvotas vietas teritorijā, nenorādīt nekādu pilsētu (Edit -> ieliek ķeksīti pilsētai "None"). Tāpat plašās lauku teritorijas (farmland) mēs nezīmējam, jo tas pārlieku saraibina karti. Pietiek ar mežiem, ezeriem, upēm un purviem (liekam tipu natural features). Ja ezera/upes nosaukums sakrīt ar kādu apdzīvoto vietu, tad nosaukumam pēc komata pievienojam pierakstu vai tā ir upe, vai ezers. Piem. Gauja, upe.
 19. U-turns (apgriešanās funkcija). Zaļās apgriešanās bultas nav jāieslēdz visur kur pagadās, bet tikai svarīgās vietās, kur tiešām ir nepieciešams (lai tiktu uz kādu vietu ātrāk, vai tas vienīgais loģiskais ceļš, arī daudzstāvu māju pagalmos, lai ārāk izvestu ārpus pagalma) un arī iespējams apgriezties pretējā virzienā droši un ērti. Vairāk info forumā: [6]


Ja par kādu sadaļu ir papildus jautājumi, apspriežam diskordā/forumā.

Lai izdodas un tiekamies uz ceļiem (un diskordā)!