Alley History

This page contains changes which are not marked for translation.
Other languages:
English • ‎Nederlands

Smalle straat

 Smalle straat 

Voor nu - gebruik dit wegtype niet.

Wegtype geïntroduceerd in april 2018, Wanneer we het hebben over het wegtype smalle straat, hebben we het over een erg smalle straat waar nog net met een niet al te grote auto gereden kan worden, maar liever niet. Het is het soort weg dat zo nauw is dat je liever geen route door zo'n straat aangeboden krijgt, of het moet significant sneller zijn. Maar, voor motorrijders zijn smalle straten prima door te rijden. Er zullen maar erg weinig wegen voldoen aan deze beschrijving.

  • Smalle straten hebben een routing penalty voor auto's en taxi's, niet voor motoren.
  • Op het moment is het nog niet mogelijk huisnummers toe te voegen aan een smalle straat.
  • Navigation penalty is 10 minuten.

Attributen:

Street City Lock
Check-icon.png
Check-icon.png
3


Fictief straatnaam voorbeeld:

  • Kleine Molsteeg, Amsterdam, Netherlands

Zie verder de pagina over diverse wegaspecten. Main Page | Index