Freeway History

This page contains changes which are not marked for translation.
Other languages:
English • ‎Nederlands

Freeway (Autosnelweg)

 Freeway 

Opmerking: Notitie over de Maximum snelheid op snelwegen, ingaande 16 maart 2020

Wegtype gebruikt voor de belangrijke snelwegen.
Straatnaam: Gebruik het snelwegnummer.

Attributen:

Straat Plaats Lock
Check-icon.png
Cross-icon.png
5

Voorbeelden:

  • A1 - E231, Geen plaats


Begin snelweg Einde snelweg

Verwante onderwerpen: Snelweg verzorgingsplaats
Zie ook de pagina over diverse wegaspecten. Main Page | Index