Lane Guidance View history

Other languages:

Lane Guidance

Algemeen

Lane Guidance (LG) - rijstrookaanwijzing - werkt nu op kruisingen met een , H, T en structuur.
Voor lanes over Rotondes (MULRA) zie de Multiple Lanes for RoundAbouts pagina.
Voor uitleg over de rijstrookbreedte zie de Road width pagina.

De afstand tot de kruising waarop LG getoond wordt is afhankelijk van het wegtype:
- Highways: FW, Ramp, MH: 1150 meter, met TTS stem en sneller dan 100 km/h 1450 meter
- Streets: mH, PS, ST etc: 450 meter

Lane Guidance bewerken is mogelijk voor level 3+ editors.

 • Je krijgt in de app alleen pijlen voor je rijrichting te zien wanneer er ook een instructie is. Dat kan een standaard instructie zijn of een geforceerde instructie (TIO). Zonder turn instructie in de app geen pijlen in beeld.
 • We houden bij het instellen de pijlen op de borden en op het wegdek aan.
 • Wanneer de pijlen op het wegdek afwijken van de pijlen op de borden op dan volgen we de borden. Let op: Pijlen op de weg kunnen bedekt zijn door sneeuw of andere weggebruikers vanwege file.
 • De pijlen die de app standaard kiest, kunnen geforceerd worden aangepast. Dat is soms nodig bij kruisingen met schuine hoeken. Maar houd ook dan de pijlen aan die op borden of weg staan. (Als het uiteindelijk een haakse bocht is dan een 90 graden pijl als het een afbuigende afslag is dan een schuine pijl.)
 • Zodra er meerdere rijstroken zijn waaruit je moet kiezen om een richting op te gaan, wel LG invoeren.
 • Als er één enkele rijstrook is, geen LG invoeren. Ook niet voor afritten op MH of mH.
 • Zijn er meerdere rijstroken die in dezelfde richting afslaan, dan kun je die wel invoeren.
 • Indien niet in alle richtingen pijlen op het wegdek of borden is aangebracht, dan moet dat in WME wel gebeuren. Rijstroken kunnen niet leeg worden gelaten.
 • Rijstroken waar ‘gewoon’ verkeer geen gebruik van kan maken, zoals openbaar vervoer, worden nog niet ondersteund. In verwarrende gevallen kan het kruispunt aangepast worden om zo’n rijstrook toch te kunnen tonen.
 • Een spitsstrook wordt alleen in LG meegenomen in het aantal rijstroken wanneer wordt voldaan aan beide volgende voorwaarden:
  • Er is een instructie ingesteld om rechtdoor te gaan om op de snelweg te blijven;
  • De spitsstrook ligt aan de linkerkant.
 • Als je rechtdoor gaat op een kruising en niet van baan hoeft te wisselen hoeft er geen LG te worden getoond, maar als rechtdoor betekent dat je een snelweg op gaat is een visuele en auditieve waarschuwing op z'n plaats.
 • Kruisingen passen we in principe niet aan om de LG te laten werken, tenzij er verwarring kan ontstaan.
 • Opslaan van verkeerd ingestelde LG resulteert in geen weergave in de app voor alle rijstroken van het betreffende segment. In WME zie je een uitroepteken op de junction node, en als je het LG menu opent, een uitroepteken bij de rijstrook waar het niet klopt.
 • In WME zie je ook uitroeptekens in de rijstroken als de node waar je de LG van bekijkt (ver) uit beeld is. Die verschijnen weer als de node weer in beeld komt.
 • Niet alle pijlen zoals ze in Nederland op de weg voorkomen zijn beschikbaar in het LG menu. Kies de best passende.
 • Het WME LaneTools Dev script maakt het instellen van de LG een stukje eenvoudiger, op de kaart is dan ook direct te zien dat LG is ingesteld.

Hoeken

De hoeken tussen de segmenten zijn van invloed op LG. WME kiest automatisch op basis van de hoek die segmenten onderling maken de vorm van de pijl van de LG:

 • Voor een haakse pijl moet de hoek tussen segmenten tussen 68 en 112 graden liggen;
 • Voor een rechtdoor pijl moet de hoek tussen -22 en +22 graden liggen.
 • Alles daarbuiten wordt een afslag pijl of extra scherpe bocht pijl.

Dit hoeft niet altijd juist te zijn, en daar valt op twee manieren iets aan te doen. Het één is niet per se beter dan het ander, per situatie moet je bekijken wat beter is.

 1. Pijlen forceren in het LG menu;
 2. De hoek tussen de segmenten aanpassen.

Als het niet uitmaakt, heeft pijlen forceren de voorkeur vanwege KISS.

Kruising met mDL

Kruising met mDL
Kruising met mDL

De hoek van de segmenten kun je aanpassen door de geometrie van één van de segmenten aan te passen. Een micro dogleg (mDL) is daarbij de meest gangbare manier. Als je deze methode gebruikt, let dan goed op welk segment je aanpast, en wat het effect is op een eventuele kruising aan de andere kant van dat segment.

Kruising met geforceerde afslagen

Kruising met geforceerde afslagen
Kruising met geforceerde afslagen

Het forceren van de gewenste pijl doe je door in het LG menu op de pijl te klikken en de juiste pijl aan te klikken. Je ziet ook aangegeven welke pijl Waze zelf kiest; daar staat “(Waze selecteert)” achter. Nadat je het hebt opgeslagen, staat er een oranje waarschuwing: “Eén of meerdere aangepaste rijstrookaanwijzing(en)”. Als je op Wijzig rijstrookaanwijzingen klikt zie je om welke het gaat, omdat ook die pijlen oranje zijn.

Opmerkingen

 • We vervangen geen heuristiek (zie verderop) door geforceerde afslagen.
 • Als je boven een pijl hangt in het LG menu wordt de afslagpijl op de kaart opgelicht, om te verduidelijken om welke afslag het gaat.

Afritten en weefvakken

We hanteren de volgende LG bij knooppunten, afritten en weefvakken op alle snelwegen en op de meeste MH en mH wegen:

Afrit:
Weefvak:
Afrit met taper:
Dubbele afrit zonder taper:

Kruisingen

Bij kruispunten waar een stopstreep aanwezig is, hanteren we dat afslagen volledig als eigen rijbaan worden weergeven, zoals hieronder:
Kruising met stopstreep

De type kruisingen die we tegenkomen

Verschillende type kruisingen
Verschillende type kruisingen
 • Zonder tussensegment:
  • 十-kruising: twee kruisende tweerichtingsverkeer segmenten (gewone wegen);
  • T-kruising: een in twee éénrichtingsverkeer gesplitste weg of een gewone weg eindigt op een gewone weg;
 • Met één of meerdere tussensegmenten:
  • ⛛-kruising: een T-kruising van gesplitste wegen;
  • H-kruising: een gesplitste weg wordt gekruist door een gewone weg;
  • ⋕-kruising: een kruising van twee gesplitste wegen.

Er zijn varianten, maar die zijn doorgaans terug te herleiden tot de vijf hierboven.

十-kruising en T-kruising
Voor deze type kruising is LG invullen het eenvoudigst: je vult de LG in precies zoals de wegindeling is, omdat er geen tussensegment is. Je gaat dan als volgt te werk:

 1. Stel alle afslagen in, met name degene die niet mogen;
 2. Open per segment het LG menu en stel LG in conform de wegindeling
  1. Bij Aantal Rijstroken het totale aantal voorsorteerstroken;
  2. Bij Afslagen voor iedere rijstrook de richting.

Houd het volgende in gedachten:

 • Wegbreedte zit in hetzelfde menu, maar heeft geen invloed op LG.
 • Let op dat LG in de goede richting wordt ingesteld; kijk naar de A of B node.
 • Vergeet niet om op “Pas toe” te klikken nadat de LG is ingesteld, anders verandert er niks.

⛛-kruising, H-kruising en ⋕-kruising

Bij deze kruisingen is er een tussensegment, en dan wordt LG iets listiger: voor één rijrichting moet op twee segmenten (1 ingangsegment en 1 tussensegment) LG worden ingesteld. Het beste bij het instellen van zo’n kruising is om LG richting voor richting in te voeren om het zo overzichtelijk mogelijk te houden voor jezelf.

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan om tot werkende LG te komen op deze kruisingen zijn

Kruisende wegen met gescheiden rijbanen
Kruisende wegen met gescheiden rijbanen
 1. Op de kruising zijn zowel links als rechts afslaan mogelijk;
 2. De twee delen van de gedeelde rijbaan (ingang- en tussensegment) liggen min of meer in het verlengde van elkaar (maximale offset van 22°, zie ook het paragraaf over hoeken);
 3. De twee kruisende wegen staan ​​min of meer loodrecht op elkaar (maximale offset van 22°);
 4. Het tussensegment in kwestie is 50 m of korter;
 5. Het aantal rijstroken dat het kruispunt binnenkomt, is gelijk aan het totale aantal rijstroken dat het kruispunt verlaat (totaal aantal rijstroken dat het kruispunt verlaat = aantal rijstroken op het tussensegment + aantal rechtsaf alleen rijstroken op het toegangs-segment - met andere woorden, er worden geen nieuwe rijstroken toegevoegd of weggelaten in het tussensegment).

Als daaraan is voldaan kan LG als volgt worden ingesteld:

 1. Open het LG menu op het ingangsegment;
 2. Stel bij Aantal Rijstroken het totale aantal voorsorteerstroken in;
 3. Stel bij Afslagen de afslagen voor rechtsaf en rechtdoor in zoals gebruikelijk. De voorsorteerstroken om linksaf te slaan stel je ook als rechtdoor in;
 4. Open nu het LG menu op het tussensegment dat in het verlengde van het ingangsegment ligt;
 5. Stel bij Aantal Rijstroken het aantal rijstroken in dat linksaf en rechtdoor gaat;
 6. Stel bij Afslagen de rijstroken in voor linksaf en rechtdoor;
 7. Herhaal dit voor iedere rijrichting.
LG op ingangsegment
LG op ingangsegment
LG op tussensegment in het verlengde van het ingangsegment
LG op tussensegment in het verlengde van het ingangsegment

In bovenstaand voorbeeld zijn er in totaal vier rijstroken, waarvan er drie voor rechtdoor of linksaf zijn. Het resulteert in de app ter hoogte van de junction node van het ingangsegment in de volgende beeld:

Het mechanisme dat hiervoor zorgt heet heuristiek.

Opmerkingen

 • Afslaginstructies worden ingesteld op de plek waar de afslag wordt gemaakt. Dus rechtsaf op het ingangsegment, en linksaf op het tussensegment. Zie verderop voor rechtdoor instructies.
 • De instructies worden gekoppeld aan de eerste junction node van de kruising.
 • LG kan gewoon worden ingesteld op kruisingen waar een Junction Box (JB) overheen ligt. Dat kan gewoon door L3 editors worden gedaan, zolang de segmenten maar op dat niveau gelockt zijn.
 • Op een H-kruising heeft de gesplitste weg geen tussensegment. Daar kan LG dus volledig worden ingesteld op het ingangsegment. Afhankelijk van de hoeken kan dit ook voor delen van een ⛛-kruising gelden.
 • Geforceerde rechtdoor pijlen op het ingangsegment werken niet voor heuristiek.
 • Als er op het ingangsegment één strook voor linksaf (en eventueel rechtdoor) is, krijgt het tussensegment ook maar één rijstrook. Dit is de enige uitzondering op de regel dat er voor een enkele rijstrook geen LG wordt ingesteld, omdat anders de heuristiek niet werkt.

Far Lanes

Far Lanes (FL) is een andere manier om Lane Guidance toe te passen. Hiermee kun je niet alleen voor een enkele kruising de LG instellen, het geeft ook de mogelijkheid om voorkeurrijstroken aan te geven voor een volgende kruising. Ook is het in principe niet meer nodig om wybertjes of lange parallelsegmenten aan te leggen om juiste instructies te kunnen geven; één junction node is daarvoor nu voldoende.

Er zijn twee mogelijkheden om FL toe te passen:

 1. FL1 - Door middel van een Junction Box (JB) - beschikbaar voor L4+ editors;
 2. FL2 - Door middel van een Path - beschikbaar voor L5+ editors.

Als FL1 is toegepast, is dat niet direct zichtbaar in WME. Je moet dan het LG menu openen om te zien of er FL is ingesteld. FL2 is wel in de map herkenbaar; dan staat er op het vertreksegment een lichtblauw bolletje met een witte pijl, mits de kaartlaag Paths actief is. Het LG menu ziet er hetzelfde uit als bij FL1.

Opmerkingen

 • In WME wordt FL Far Turns genoemd. In dit artikel wordt consequent Far Lanes / FL gebruikt.
 • Bij de uitrol zijn er zijn global How To’s geschreven voor FL1 en FL2.
 • Paths registreren nog geen snelheidsdata, daar moet een JB voor worden gebruikt.
 • FL1 en FL2 zijn niet te combineren. Een segment dat onderdeel is van een JB kan geen onderdeel zijn van een Path en vice versa. Als zoiets toch nodig is, dan moet het segment worden geknipt.
 • FL2 Paths mogen over elkaar heen lopen.
 • Als er voor één richting van een vertreksegment FL wordt gebruikt, verbreekt dat heuristiek (indien aanwezig). Er moet dan voor alle routes vanaf het vertreksegment FL worden ingesteld waar normaal heuristiek voor zou worden gebruikt.
 • FL kan niet worden gebruikt op aan elkaar verbonden segmenten; er moet minimaal 1 segment tussen zitten.
 • De LG pijlen voor FL moeten altijd handmatig gekozen worden; er is geen Waze selecteert voorkeur.
 • Voor zowel FL1 als FL2 geldt momenteel nog de beperking dat de JB of het path niet langer dan ongeveer 1 km mag zijn.
 • FL wordt niet ingesteld om alleen de LG pijlen kloppend te maken. Het moet functioneel iets toevoegen.

Junction Box (Far Lanes 1)

FL zal niet nodig zijn voor iedere kruising met een Junction Box. Een gewone ⋕-kruising waar een JB overheen gelegd wordt, hoeft niet te worden aangepast voor wat betreft LG. Pas als er meerdere rijstroken voor een richting zijn en rijstroken in dezelfde richting verschillende bestemmingen hebben, of dat het problematisch wordt op de volgende kruising als je de verkeerde rijstrook voor die richting gebruikt, wordt FL ingesteld.

In onderstaand voorbeeld, is de situatie voor de rijrichting aangegeven met de rode pijl als volgt:

 1. 2 Linkerrijstroken linksaf vanaf de Vondellaan naar de Plesmanlaan;
 2. 1 Rechterrijstrook rechtsaf vanaf de Plesmanlaan naar de Darwinweg.

Als je in het linker voorsorteervak voor linksaf staat, kan het lastig worden om de volgende kruising rechtsaf te slaan. Dat segment is 56 meter, dat kan rare manoeuvres opleveren als je niet goed staat, of een gemiste afslag. Dat kan door drukte in het rechter voorsorteervak, of drukte op de Plesmanlaan. Het is daarom het beste te adviseren dat de Wazer het rechter voorsorteervak gebruikt.

Op deze kruising is al een JB aanwezig, omdat verkeerslichten voor de twee kruisingen op elkaar zijn afgestemd. De JB zorgt er vervolgens voor dat per route de snelheid wordt geregistreerd, in plaats van alleen op segmenten (zie JB wiki pagina voor meer info hierover). Dus hoewel er voor de situatie op zich FL2 gebruikt kan worden, dwingt de aanwezigheid van de JB ons ertoe FL1 in te zetten.

Als het vertreksegment (Vondellaan) wordt geselecteerd, is dit het normale beeld:

Er staat normale heuristiek ingesteld, dus iedere gebruiker die linksaf gaat, krijgt beide rijstroken aangeboden. Hooguit de “Daarna sla rechtsaf” instructie zal iemand doen vermoeden dat het wellicht handig is om het rechter voorsorteervak te gebruikten. Om dit te verbeteren, gaan we als volgt te werk:

 1. Verwijder heuristiek, want die wordt verbroken door de aanwezigheid van FL:
  1. Verwijder de LG op het tussensegment tussen Vondellaan en Plesmanlaan;
  2. Op het vertreksegment (Vondellaan) vink je bij Afslagen de twee gewone rechtdoorpijlen uit.
 2. Stel FL in voor de route Vondellaan - Darwinweg:
  1. Op het vertreksegment vink je bij Far Turns de middelste rijstrook aan;
  2. In het lege vakje links klik je, en selecteer je de linksaf pijl.
 3. Stel FL in voor de route Vondellaan - Plesmanlaan (nodig door de weggevallen heuristiek):
  1. Op het vertreksegment vink je bij Far Turns de twee linkerrijstroken aan;
  2. In het lege vakje links klik je, en selecteer je de linksaf pijl.

Opmerkingen
De korte bocht rechtsaf blijft via gewone LG ingesteld, want voor FL moeten er meer dan 2 segmenten in de route zitten. Het is daarom ook geen optie bij Far Turns. De instructies worden als normaal ingesteld. Mocht er een specifieke instructie zijn voor de route, stel je die in op de pijl die de JB uit wijst.

Dit geeft het volgende resultaat

Een andere mogelijkheid

Een andere mogelijkheid is dat er voor een bepaalde kruising eerder moet worden voorgesorteerd. Op onderstaand voorbeeld moet er bij het eerste verkeerslicht (VRI1) al worden voorgesorteerd om bij VRI2 - met name - linksaf te slaan. Moet, want pijlen op de weg zijn een verplichte rijrichting. Het is dus niet alleen prettig, maar ook noodzakelijk om in Waze de juiste LG te tonen bij VRI1. Dit kan niet opgelost worden met heuristiek. Sowieso is de afstand te groot; het segment tussen VRI1 en VRI2 is 75 m lang. Bovendien wordt op de kruising bij VRI2 al heuristiek toegepast, en dat kan geen twee keer achter elkaar.

Er moet dus FL worden ingesteld. Aangezien ook hier de VRIs aan elkaar gekoppeld zijn, is FL1 door middel van een JB de juiste oplossing. Daarnaast wordt de JB gebruikt om de U-turns op de ⋕-kruising te verbieden.

FL wordt als volgt ingesteld:

 • Selecteer het ingangsegment en open het LG menu;
 • Zet alle vinkjes bij Afslagen uit;
 • Stel bij Far Turns de pijlen in volgens de borden. Omdat je pijlen voor linksaf laat zien, kun je geen Zien-en-Horen (Z&H) instructie instellen;
 • Verwijder de heuristiek op het kruispunt bij VRI2 - alleen voor deze route, de overige heuristiek moet gewoon blijven staan.
 • Stel de instructie (VI & TTS) in op de JB route, maar ook op de afslag van het tussensegment van de ⋕-kruising zelf.

De gebruiker ziet deze instructie bij het benaderen van VRI1. (Het gebrek aan VI & TTS is een bug die nog opgelost moet worden.)


Paths (Far Lanes 2)

Als er op een kruising geen Junction Box ligt, en het is niet nodig om snelheidsdata te registreren voor een route, dan kan er i.p.v. een JB een Path worden toegevoegd. Een andere reden kan zijn dat er teveel afslagen zijn om een JB in te mogen tekenen (>16 momenteel). Ook voor FL2 moeten minimaal 3 aaneengesloten segmenten een route vormen. Er is geen maximum qua aantal segmenten, maar bij meer dan 5 tussensegmenten moet het volledige pad geselecteerd worden i.p.v. alleen het vertrek- en uitgangsegment.

De reden om dit Path in te stellen is de splitsing die in de spits ertoe kan leiden dat er al op het vertreksegment file staat voor de richting N206. Het kan dan moeilijk zijn om nog in te voegen op de rechterbaan, dus is het beter om al bij het vertreksegment de juiste rijstrook te adviseren. Andersom geldt dat ook; voor de beter doorrijdende strook naar Centrum wil je niet onnodig in de file staan.

In dit geval zitten er 5 segmenten tussen vertrek- en uitgangsegment, dus hoeven alleen die 2 te worden geselecteerd. Er verschijnt dan een groene route en een wit icoontje met een slinger, ten teken dat er een Path kan worden ingesteld. Dat icoontje wordt blauw als je er met je muis boven hangt. Als je de route en icoontje niet ziet, kunnen er verschillende dingen aan de hand zijn:

 • Je bent te ver ingezoomd en/of te ver van het vertreksegment verschoven in de kaart;
 • Er ligt een segment in de route in een JB;
 • Er zitten meer dan 5 tussensegmenten in de route.

Het maakt niet uit of je de kaartlaag voor Paths aan hebt staan of niet. Als je hebt opgeslagen, zie je op het Algemeen tabblad van het vertreksegment het Path staan. Dit is ook de plek om een Path weer te verwijderen.

Het instellen van de LG pijlen gaat weer via het LG menu. Ook nu volg je de pijlen op de borden en weg.

Opmerkingen

 • Houd het Path zo kort mogelijk. Laat ze eindigen op het eerste segment van een richting, ook al is dat een naamloos tussensegment.
 • Het selecteren van alle segmenten in een route om het Path in te stellen kan ook met 5 of minder tussensegmenten in de route. Je kan dan de route niet aanpassen, mochten er meerdere opties zijn.
 • Als er op een segment een RTC staat, dan is het geen probleem om een Path in te stellen.

Instructies

Instructies worden als normaal ingevoerd voor de afslagen zelf. Voor de JB Route of het Path voer je in wat er op de borden staat voor het moment dat de instructie wordt gegeven.

Zicht- en hoorbaar of Ga rechtdoor?

Zonder extra instructie krijgt een app-gebruiker geen LG te zien als deze rechtdoor gaat op een kruising. Wanneer dit wel gewenst is, kan dat op twee manieren ingesteld worden: 1. Door middel van een “Ga rechtdoor” Turn Instructions Override (TIO) op de afslagpijl zelf; 2. Door middel van een instructie bij de LG. Hierbij is er keuze tussen Alleen zichtbaar en Zicht- en hoorbaar (Z&H).

De keuze tussen Zichtbaar en Z&H zit ‘m vooral in de reden van het instellen. Als het slechts ter verduidelijking van een situatie is, is alleen Zichtbaar vaak al voldoende. Als er door de gebruiker een handeling moet worden verricht, is Z&H noodzakelijk.

Op eenvoudige kruisingen waar een rechtdoor instructie moet komen, maakt het niet uit of je een “Ga rechtdoor” Turn Instruction Override (TIO) gebruikt of dat je via het LG menu een Z&H instructie inschakelt. Wel moet je tussen één van beide kiezen, waarbij de Z&H de voorkeur heeft. Een belangrijk verschil is dat een Z&H instructie alleen kan worden ingesteld op een LG pijl voor rechtdoor, terwijl een “Ga rechtdoor” TIO altijd kan worden ingesteld. Een ander belangrijk verschil tussen deze twee is dat een TIO wordt ingesteld op het tussensegment, en een LG instructie op het ingangsegment. Dat betekent dat het moment waarop de instructie gegeven wordt ook verschilt, en dat wordt significant bij langere tussensegmenten.

Bij kruisingen met FL ligt het iets gecompliceerder. Als er een TIO is ingesteld, gelden daarvoor momenteel de volgende regels:

 1. Als er een TIO is ingesteld op het ingang- of vertreksegment, dan wordt deze gebruikt ten faveure van een TIO op de route;
 2. Als er in de route een TIO is ingesteld, wordt deze gebruikte ten faveure van een TIO op de route;
 3. Als er alleen een TIO staat op de route, wordt deze gebruikt;
 4. Elke TIO krijgt voorrang op een Z&H instructie.

Weefstroken

Voor weefstroken is voor invoegend verkeer een instructie nodig, want zonder instructie nemen die de afslag weer. Een gewone “Ga rechtdoor” kan niet, want gebruikers die al op de hoofdweg rijden moeten deze instructie niet krijgen. We lossen dat op met een JB.

De instructies worden als volgt ingesteld:

 1. Selecteer het middensegment (feitelijk de weefstrook) en open het LG menu;
 2. Stel op de rechtdoor gaande rijstroken een Z&H instructie in;
 3. Selecteer het ingangsegment van de hoofdrijbaan;
 4. Op de afslagpijl van de JB-route die de hoofdrijbaan vervolgt stel je een “Geen” TIO in.

Er wordt voor een Z&H gekozen, omdat de instructie dan voor de splitsing tussen afrit en hoofdrijbaan wordt gegeven. Bij een “Ga rechtdoor” TIO op de JB-route vanaf de oprit, komt de instructie bij het inrijden van de JB en dat is niet wenselijk. Om de Z&H instructie voor het doorgaande verkeer op de hoofdrijbaan te onderdrukken, stel je de “Geen” TIO in (stap 4).

En verder

Andere bronnen om te raadplegen:

Bekende problemen

 • Ongewenste U-turn pijlen bij tussensegmenten van <50 m
 • Geen VI & TTS bij FL
 • Noodzaak om gewone rechtdoorpijl te laten staan bij FL

Scripts

Main Page | Index