Major Highway History

This page contains changes which are not marked for translation.
Other languages:
English • ‎Nederlands

Major Highway

 Major Highway 

Wegtype gebruikt voor de primaire routes voor reizen door het hele land, van de ene stad naar de andere.

Attributen:

Straat Plaats Lock
Check-icon.png
Check-icon.png / Cross-icon.png
4

Naam

  • Wanneer het wegnummer op de borden staat dan wegnummer gevolgd door straat naam: N1 - N399 (Netherlands)
  • Anders alleen de straatnaam.


Voorbeeld:

  • N236 - Provincialeweg, Amsterdam

Plaats

  • Plaatsnaam mag, maar de plaatsnaam leeglaten wanneer het MH-segment de plaatsgrens overschrijdt en er geen bestemmingen aan het segment liggen. Dit voorkomt onnodige extra segmenten per plaatsnaam.

Zie verder de pagina over diverse wegaspecten.

Main Page | Index