Primary Street History

This page contains changes which are not marked for translation.
Other languages:
English • ‎Nederlands

Primary Street (Hoofdwegen)

 Primary Street 

Wegtype Primary Street (PS) wordt gebruikt voor hoofd- en andere belangrijke wegen binnen en buiten de stad.

Mogelijke aanwijzingen voor Primary Street in plaats van een gewone straat:

  • Is het een wijkontsluitingsweg?
  • Rijdt er een bus?
  • Wordt er gestrooid bij gladheid?

Attributen:

Straat Plaats Lock
Check-icon.png
Check-icon.png
2


Naam voorbeeld:

  • Flevolaan, Weesp, Netherlands

Zie verder de pagina over diverse wegaspecten.

PrimaryStreetNL.png

Main Page | Index