Taxi History

This page contains changes which are not marked for translation.
Other languages:
English • ‎Nederlands

Taxi's

BeperkingenAlleenVoorTaxi.png

De Waze app heeft de mogelijkheid om Taxi als voertuigtype in te stellen.
Op wegsegmenten kunnen restricties worden ingesteld waarbij Taxi één van de beschikbare voertuigtypen is. Maar...

Het is NIET de bedoeling om met de Taxi setting te rijden en tevens NIET de bedoeling om voor Taxi te editen.

De Taxi setting in Nederland is gereserveerd voor Veiligheidsregio's. Vooralsnog worden Amsterdamse edits voor Taxi nog gedoogd.

Lokaal

In allerlei gemeentes kunnen Taxi's mét een lokale vergunning gebruik maken van speciale wegen (zoals busbanen), doorsteekjes en parkeerplaatsen. Echter zo'n lokale vergunning is alleen in een zeer specifiek gebied geldig. Bijvoorbeeld Taxi's met een Utrechtse vergunning hebben buiten Utrecht géén speciale rechten. Vanwege die zeer plaatselijke werking van die vergunningen kunnen we het gebruik van voertuigtype Taxi heel moeilijk in het hele land ondersteunen. Vandaar dat we, als regel, in Nederland niet editen voor Taxi's. Taxi's die Waze als navigatietool gebruiken kunnen het beste gewoon Personenauto als voertuigtype instellen.

Veiligheidsregio's

Er is een belangrijke uitzondering. De taxi setting wordt in enkele specifieke Veiligheidsregio's gebruikt door hulpdiensten. Hier hebben we als Waze Nederland een samenwerking met deze Veiligheidsregio's. Restricties met alleen toegestaan voor Taxi, betekent hier: toegestaan voor politie, brandweer en ambulances.

Momenteel zijn dit:

  • Friesland
  • Zuid-Holland Zuid
  • Flevoland
  • Gooi en Vechtstreek
  • Rotterdam-Rijnmond (Shell terrein)
  • Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)


Busbanen

Voor busbanen die wel op de kaart aangegeven worden, maar niet als berijdbare wegen, wordt het wegtype Pedestrian_Boardwalk (zonder bestemmingen) gebruikt. Busbanen specifiek voor het voertuigtype Taxi krijgen een wegtype overeenkomstig het belang bij de routering met de restrictie Alleen voor Taxi's.
Locken op L4.


Main Page | Index