Translations:Slack/1/nl History

Revision as of 09:20, 26 October 2020 by WTranlatebot (talk | contribs) (Bezig met het importeren van een nieuwe versie uit een externe bron)
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Slack

Slack.png

Wazebenelux.slack.com is het belangrijkste communicatieplatform van en voor de Nederlandse Waze gemeenschap. Wij hebben hier verschillende kanalen voor editing, afsluitingen, nieuws, scripts etc.

Met deze link http://bit.ly/SlackInviteBNL kun je je aansluiten bij ons op Slack.

Gebruik in als Slack, als display naam, je Waze gebruikersnaam.
Wijzig je Slack status in een editor level pictogram zoals L1 or L3.