Strona główna View history

Home HomeAplikacja AplikacjaEdytowanie EdytowanieSpołeczność SpołecznośćPomoc Pomoc


Witaj na Polskiej Wazeopedii

Polska jest jednym z kilku krajów, którym przyznano uprawnienia do zarządzania społecznością. Polska Wazeopedia zawiera informacje specyficzne dla naszego kraju, uzupełnione dostępnymi informacjami ogólnymi, zgodnie z ustaleniami polskich edytorów Waze.

Co możesz znaleźć na Wazeopedii?

Wazeopedia podzielona jest na kilka obszarów, które są przedstawione w kartach na górze strony.


Aplikacja

Waze jest darmową, społecznościową aplikacją nawigacyjną, która pomaga kierowcom dotrzeć do celu w jak najkrótszym czasie. Sekcja ta przedstawia podstawowe informacje o Aplikacji nawigacyjnej oraz innych udostępnianych przez Waze rozwiązaniach.


Edytowanie Map

Edytorzy, którzy korzystają z Edytora Map Waze, znajdą tutaj wszystkie zasady ustalone przez polską Społeczność, zbiór najlepszych praktyk, przewodniki dotyczące edycji oraz linki do baz danych i narzędzi.


Społeczność Waze Polska

Wszyscy Wazerzy znajdą tutaj informacje przydatne dla Społeczności Waze, takie jak np. mechanizmy punktacji czy rankingów.


Pomoc

Szukasz pomocy? Koniecznie zajrzyj tutaj!