Školenie pre začínajúcich editorov View history

Vitaj kolega editor,

vítame ťa medzi nami a sme radi, že si sa rozhodol k nám pridať a trochu nám pomôcť. Čím je na to viac ľudí, tým viacej práce sa urobí, ale hlavne každý sme odniekiaľ kde to dobre poznáme. Miestna znalosť je presne to, čím môže neskúsený nováčik pomôcť aj veľmi zkúseným editorom.

Naopak, ostatní editori sa snažia nováčikom pomáhať, aby rýchlo prenikli do základných pravidiel a nerobili nechcené chyby. Z tohoto dôvodu sme pripravili týchto pár riadkov.

Tri zásady editora

Počas úprav mapy maj na pamäti tri základné zásady: použiteľnosť, jednoduchosť a zachovanie.

Použiteľnosť
Mapa musí byť použiteľná aj na malom displeji.
Jednoduchosť
Navigácia musí poskytovať jasné navigačné pokyny.
Zachovanie
Kvôli zachovaniu informácií získaných od užívateľov Waze nemažeme existujúce cesty.

Zdroje informácií

To, čo sa dozvieš na tejto stránke, sú iba nevyhnutné základy. Ďalšie informácie postupne hľadaj v nasledujúcich zdrojoch. Nesnaž sa rýchlo prečítať všetko naraz, lebo se z toho môžeš zblázniť ;-).

Sprievodca

Tohto wiki sprievodcu ti už asi nemusím predstavovať, na jednej z jej stránok sa práve nachádzaš. Stránky sa postupne dopĺňajú a upravujú, najnovšie informácie se tu objavia až po finálnej dohode. Určite ťa budú zaujímať najčastejšie otázky a odpovede.

Fórum

Pre návrhy, dohadovanie, otázky a ďalšie aktuálne dianie slúži Česko-slovenské fórum [1]. Súčásťou fóra je úvodná časť, v ktorej nájdeš okrem iného, odpovede na nejčastějšie otázky wazerov FAQ - Všetky informácie, ktoré potrebujete vedieť [2] ako aj rubrika Waze nováčik - otázky [3], kde nemusíš mať strach opýtať sa na čokoľvek, čo sa týka Waze a nikto ti nevynadá, že je to blbosť, že už se to pýtalo 150 ľudí pred tebou a určite sa nájde niekto, kto ti odpovie.

Chat

Chat je textový komunikačný nástroj v prostredí editora WME.

Kopírovanie informácií

Nekopírujte informácie zo zdrojov, ktoré sú chránené autorskými právami (OSM mapy a pod.). Zakázané je najmä používanie alebo vytváranie akýchkoľvek skriptov, ktoré v WME nahradia podkladovú mapu inou licencovanou mapou. V minulosti už kvôli takýmto činnostiam muselo Waze v niektorých krajinách zmazať celú mapu na území väčšom, ako je Slovensko. Informácie, napríklad názvy ulíc a miest, si overujte z viacerých zdrojov.

Live mapa (Live map)

Live mapa (LM) [4] je verzia operačnej mapy Waze dostupná na webovom prehliadači. Zobrazuje aktuálnu premávku a hlásenia wazerov z ich mobilných aplikácií Waze. Editori Live mapu obyčajne používajú na zobrazenie navigačných inštrukcií, ktoré sú zobrazované podobne ako v mobilnej aplikácii a na kontrolu po oprave chyby v editore.

Editor mapy

V Editore mapy (WME) môžeš pridať, upraviť alebo vymazať objekty ako cesty (Routes), križovatky (Junktions), miesta (Places), čísla domov (House Numbers) a i.

Komunikácia v editore

Na komunikáciu medzi editormi sa používa chatovacie okno, kde je možné písať krátke textové správy. Ak počas svojej práce potrebuješ inému editorovi ukázať presné miesto na mape, použi permalink.

Permalink

Permalink je odkaz na segmenty a miesta na mape. Môžeš ho vložiť do chatu, na fórum alebo do e-mailu. Po kliknutí na permalink sa ukáže oblasť mapy s označenými segmentmi alebo miestami s nastaveným priblížením a vrstvami. Čítaj viac o vytvorení permalinku.

Nástroje (skripty)

Pri práci v editore používame rôzne nástroje (scripty a doplnky prehliadača), ktoré nám uľahčujú prácu. Tieto nástroje dobre fungujú len v prehliadačoch FireFox a Chrome, takže by si mal používať niektorý z nich a nástroje si určite nainštalovať.

Pre inštaláciu nástrojov je potrebné do prehliadača najskôr nainštalovať doplnok, ktorý v ňom umožní inštalovať a spúšťať užívateľské skripty:

Doplnok pre Firefox sa nazýva Greasemonkey a inštaluje sa z oficiálnych stránok s doplnkami [5].

Doplnok pre Chrome sa nazýva Tampermonkey a inštaluje sa z internetového obchodu Chrome [6].

Ako doplnok pre Operu môžete inštalovať Tampermonkey β z [7].

Existuje niekoľko základných nástrojov (skripty), ktoré používa takmer každý editor a ty si ich tiež určite nainštaluj:

 • WME Magic – je náhradou za starší WME Validátor. Tento skript v editore prehliada zobrazenú mapu a farebne zvýrazňuje chyby a nedostatky. Sú tu lokalizované texty a hlavne obsahuje aj odporúčané spôsoby opravy častých chýb podľa pravidiel používaných na Slovensku ako aj linky do Wazeopédie. Inštaluje sa zo stránky autora: [8].

Ďalšie nástroje objavíš sám, postupne ako budeš nadobúdať skúsenosti a čítať ďalšie zdroje informácií.

Korekcia posunutej podkladovej mapy

Posunutá podkladová mapa
Posunutá podkladová mapa

Podkladová satelitná mapa (Google map) je na niektorých miestach oproti skutočnosti mierne posunutá. Je to preto, že satelit fotí povrch zeme z veľkej výšky a nie vždy presne kolmo k stredu zeme. To znamená, že fotí pod uhlom, čím na snímkach vznikajú niektoré nepresnosti. Posunutie môže byť na rôznych územiach odlišné.

Ak chceme kresliť podľa podkladovej mapy správne lokalizované objekty, musíme odchýlku mapy opraviť. Zarovnanie chybne posunutej podkladovej mapy umožňuje prídavný skript WME Fix UI. Správne zarovnanie mapy sa robí obyčajne v blízkosti miesta editácie a to zadávaním hodnôt posunutia do políčok, ktoré sú pod označením Aerial Shifter. Viac na stránke Zarovnanie podkladovej mapy.

Editovateľné oblasti (EA)

Všetky vaše jazdy s Waze sa zaznamenávajú, bez ohľadu na to či jazdíte s navigovaním do cieľa, alebo bez. Bezprostredne po skončení cesty sa jazda zapíše do vašej histórii jázd. Vaše editovateľné oblasti (EA) sú oblasti, v ktorých môžete upravovať mapu a skladajú sa z:

 • ciest, ktoré ste prejazdili so zapnutou aplikáciou Waze,
 • oblastí v určitej vzdialenosti od ciest, kde ste jazdili so zapnutým Waze. Vzdialenosť (šírka koridoru) závisí na vašej úrovni editora,
 • oblasti kde vám boli pridelené práva Správcu oblasti (AM).

Každá jazda a jej editovateľná oblasť má expiračnú dobu tri mesiace. Po vypršaní tejto lehoty tu už nie je možné editovať žiadne mapové objekty.

V závislosti od úrovne editora môžu byť vo vašej EA niektoré mapové objekty uzamknuté.

Úrovne editorov a zamykanie objektov

Podľa počtu vykonaných úprav na mape a podľa kvality práce sú editori rozdelený do 6-tich úrovní (level L1 až L6). V komunikátore alebo v informácii, kto daný segment vytvoril alebo editoval, je vidieť číslo, ktoré predstavuje príslušnú úroveň editora.

Nováčikovia začínajú na úrovni L1, ale vypracovať sa na úroveň L2 je otázka asi 14-tich dní usilovnej práce.

Jednotlivé objekty na mape je možné zamknúť a umožniť tak ich editovanie len editormi s určitou úrovňou. To znamená, že objekt na mape môže editovať len editor s rovnakou, alebo vyššou hodnotou úrovne ako sa nachádza pod označením Zámok vo vlastnostiach objektu. Ak editor nemá právo editovať zvolený objekt, medzi vlastnosťami objektu sa objaví upozornenie:

Zamykanie sa používa na ochranu dôležitých častí mapy pred chybami neskúsených editorov.

Okrem špeciálnych prípadov sa zamykajú tieto objekty:

Objekt Zámok
 Diaľnice a Rýchlostné cesty  4
 Cesty I.triedy  4
 Cesty II.triedy  4
 Cesty III. triedy  3
Železnice a Železničné priecestia 4
Radary a Čerpacie stanice 4
Združené križovatky 5
 Rampy  a Kruhové objazdy podľa najvyššej pripojenej cesty

Pripájanie k zamknutým segmentom

Začínajúci editor môže bez obmedzení editovať mimo veľké mestá a mimo hlavné ťahy ciest. Ak potrebuješ pripojiť novú cestu k ceste ktorá má nastavený Zámok na úroveň vyššiu ako je tvoja úroveň postupuj nasledovne:

 1. Koncový bod novej cesty umiestni na zamknutú cestu v mieste budúceho pripojenia.
 2. Potvrď vykonané zmeny tlačítkom Uložiť.
 3. Požiadaj o pripojenie na diskusnom fóre v rubrike SK: Žiadosti o úpravu ciest na Slovensku [9].


Pred pripojením: 1,2 pôvodná cesta ostala nerozdelená. Po pripojení: 3,4 nový segment rozdelil pôvodnú cestu

Do diskusného príspevku napíš, čo a kde (permalink) žiadaš pripojiť a iný editor, s príslušným oprávnením, sa o ostatné postará.

Úprava žiadosti o pripojenie

Príspevky v rubrike Žiadosti o úpravu ciest na Slovensku [10] sú určené pre žiadosti a diskusiu zmien a chýb v mape Slovenskej republiky. Každá žiadosť by mala byť založená ako nové vlákno, pričom by mala spľňať tieto náležitosti:

 • V subjekte uveďte názov obce, ulice, a pod., u menej známych názvov miest a obcí i určenie oblasti - okres, blízke väčšie mesto, a pod., aby bolo z predmetu každému okamžite jasné, či môže pomôcť.
 • Ak úpravy vyžadujú odomknutie niektorých zamknutých segmentov užívateľom s vyšším oprávnením, na začiatok subjektu treba pridať napr. "[L4] Horná Dolná, cesta č. 012345".
 • V správe popíšte problém a prípadný návrh riešenia a vždy pridajte permalink!

Vzor žiadosti:

[L4] Horná Dolná, cesta č. 012345
Poprosím v Hornej Dolnej pripojiť novú cestu s neobmedzeným odbočením:
https://world.waze.com/editor/?zoom=5&l162717268
Chybou je nechať segment nepripojený k zamknutému bez požiadania o pripojenie.

Ochrana mapy

Od r. 2018 sa pri úpravách mapy môžete stretnúť s týmito ochrannými opatreniami:

 • Editor L1 môže vymazať len tie segmenty, ktoré sám vytvoril.
 • Editor L1 môže zmeniť najviac 30 názvov ulíc za 1 deň. Počítané sú primárne aj alternatívne mená. Zmena oboch je počítaná ako dve zmeny.
 • Editor L1 nemôže uzavrieť UR.
 • Editori L1 a L2 nemôžu nastaviť zložité odbočenie.
 • Editor L2 môže vymazať najviac 10 segmentov za 1 deň. Mazanie vlastných segmentov nie je limitované, ale tieto sa započítavajú do prvej desiatky vymazaných. (Príklad: Ak editor vymaže 5 segmentov cudzích, potom vymaže 5 segmentov vlastných, v ten deň môže vymazávať už iba vlastné segmenty.)