Kto je kto View history

Komunita Waze je tvorená kmeňovými pracovníkmi [1] Waze a dobrovoľníkmi z radov užívateľov. Kmeňový pracovníci sídlia v centrále Waze v Izreali a Spojených štátoch a starajú sa o vývoj a chod spoločnosti Waze Ltd.. O aktualizáciu mapy Slovenska sa starajú dobrovoľníci z komunity užívateľov a najskúsenejší v komunite majú koordinačné, poradné, správne úlohy. Štruktúra komunity je obyčajne vyjadrená v leveloch (úroveň) L1, L2, L3, L4, L5, L6 a súvisí s bodovým hodnotením užívateľa.

Vedenie komunity Waze na Slovensku


Ozn. Prezývka Funkcia Kontakt
porubcan L6, Coordinator, Waze Global Champ, Editing expert, Client expert
foxitrot L6, Waze Global Champ
guri211 L5, Coordinator, Forum Administrator, Waze Global Champ
ma5jkl L6, Coordinator, Waze Global Champ
MagicOfLA L5, Waze Local Champ, SK Country manager
EfendiM9 L5, Coordinator, Waze Local Champ, SK Country manager


Ďalší z komunity editorov tvoria skupinu Local Champs na Slovensku, iní správcovia oblastí (Area Managers - AM), ich prehľad je možné nájsť na stránke Správcovia na Slovensku so zobrazením príslušných oblastí, ktoré im boli pridelené.

Každý z tejto komunity nováčikovi určite rád poradí.

Označenia v diskusnom fóre

V diskusnom fóre [2] účastníci používajú identifikačné označenia, podľa toho k akej diskusnej skupine patria. Účastník môže patriť do viacerých skupín, ale používa sa len jedno označenie, podľa vlastného rozhodnutia, aký post mu je komu blízky. Nasledujúca tabuľka zobrazuje aktuálne označenia v diskusnom fóre:

Ozn. Funkcia Popis
Global Champ Editor vybraný vedením Waze, ktorý dlhodobo preukazuje prínos celej Waze komunite. Zvyčajne je po istý čas členom Local Champs.
Local Champ Editor vybraný skupinou Local a Global Champs, ktorý dlhodobo preukazuje prínos Waze komunite v jeho krajine.
Country Manager Editor, ktorý má editačné právo v rámci celej krajiny, môže byť označovaný Country Manager.
State Manager Editor, ktorý má editačné právo v rámci celého štátu (platí hlavne pre USA), môže byť označovaný State Manager.
Area Manager Editor, ktorý má editačné právo len v určitej oblasti krajiny, ktorá mu bola na jeho žiadosť udelená vedením Waze, môže byť označovaný Area Manager.
Coordinator Člen komunity, ktorý úzko spolupracuje s vedením Waze na zabezpečení efektívnej komunikácie medzi nimi a Waze užívateľskou komunitou.
Map Raider Editor, ktorý sa zúčastňuje organizovaných editačných akcií "Map Raid", ktoré sa konajú v rôznych častiach sveta, môže byť označovaný ako Map Raider.
Wiki Masters Editor, ktorý tvorí Waze Wiki sprievodcu, aby bol prístupnejší a aby bol cenným zdrojom pomoci na vzdelávanie a rast spoločenstva.
Expert Užívateľ, ktorý je vo všeobecnosti expertom so zameraním na určitú oblasť Waze. Tu je Expert fórum [3] zamerané na takéto oblasti. Pôvodne dohodnuté v tomto fóre [4].
Mentor Global Champ Editor oboznámený s Waze, ktorý vedie nováčikov pri ich začiatkoch. Medzi mentorov patria aj Local Champ a Global Champ.
Mentor Local Champ Editor oboznámený s Waze, ktorý vedie nováčikov pri ich začiatkoch.
Mentor Editor oboznámený s Waze, ktorý vedie nováčikov pri ich začiatkoch.
Localization Global Champ Patrí k top prekladateľom, ktorí venovali mnoho času a úsilia urobiť Waze prijateľné pre komunitu.
Localization Local Champ Patrí k top prekladateľom, ktorí venovali mnoho času a úsilia urobiť Waze prijateľné pre komunitu.
Top Localizer Patrí k top prekladateľom, ktorí venovali mnoho času a úsilia urobiť Waze prijateľné pre komunitu.
Beta Tester Člen odporučený vedením Waze. Informácie o žiadosť môžete nájsť na "Waze beta" stránke - Centercode [5].
Editor L6 Členstvo je otvorené, ale je založené na bodovom hodnotení.
Editor L5 Členstvo je otvorené, ale je založené na bodovom hodnotení.
Editor L4 Členstvo je otvorené, ale je založené na bodovom hodnotení.
Editor L3 Členstvo je otvorené, ale je založené na bodovom hodnotení.
Editor L2 Členstvo je otvorené, ale je založené na bodovom hodnotení.
Editor L1 Členstvo je otvorené, ale je založené na bodovom hodnotení.
Management Vyhradené pre členov vedenia Waze.
Waze Staff Administrator Zamestnanci Waze, ktorí vedú a komunikujú s editormi a užívateľmi.