Meranie vzdialenosti View history

Číslo udáva polomer kruhu

Pri editovaní mapy je často potrebné zmerať vzdialenosť. Napríklad pri posudzovaní veľkosti plochy miesta, alebo pri posudzovaní vzdialenosti obmedzenia rýchlosti od križovatky.

Meranie do 100 m

WME na prvý pohľad nemá nástroj na meranie vzdialeností, ale môžeme použiť malý trik. Na rýchle zmeranie vzdialenosti na mape využijeme funkciu na vytváranie kruhových objazdov.

Použitie:

  • V nástrojovej lište prejdite na ikonu a v rozbaľovacom menu zvoľte Kruhový objazd (Roundabout). Alebo použite klávesovú skratku O.
  • Raz kliknite do mapy na počiatočné miesto merania vzdialenosti a hneď uvoľnite tlačítko myši. Následne sa posúvaním kurzoru od tohto bodu bude rozťahovať kruh s príslušnou vzdialenosťou (polomerom).
  • Meranie ukončite stlačením Esc !

Veľmi dôležité je použiť tlačítko Esc. Ak by ste totiž znovu klikli myšou do mapy, vytvorí sa nový kruhový objazd. Ak sa vám to napriek všetkému stane, operáciu neuložte, ale použite tlačítko späť .

Text vzdialenosti v kruhu udáva jeho polomer. Maximálne možný polomer kruhu je 100 metrov.

Meranie väčších vzdialeností

Ak potrebujete merať väčšie vdialenosti, prípadne vzdialenosti so zakrivením, môžete použiť spôsob na vytvorenie cesty. Po vytvorení každého cestného segmentu nájdete jeho dľžku vo vlastnostiach, úplne na konci. Samozrejme, takýto pomocný "merací" segment nezabudnite vymazať, napr. tlačítkom .