Nemám čo kresliť View history

Aj keď sa zdá, že mapa Waze je na Slovensku hotová, nie je to tak. Mapa nie je ani zďaleka dokončená a ostáva tu pre komunitu editorov urobiť ešte veľa práce.

Nemám čo kresliť

Začínajúci editor, keď sa pozrie na mapu, by mohol prepadnúť trudnomyseľnosti, že všetko už je nakreslené a nemá čo kresliť. Nie je to pravda.

Stále veľa práce

Staré príslovie hovorí: "Lenivý hľadá výhovorky, pracovitý hľadá riešenia". Tu sú niektoré možnosti, kde môže byť zamerané vaše úsilie pri editovaní mapy:

 • Nastaviť navigačný zameriavač na plošných miestach.
 • Vytvoriť nové miesta napr. školy, miestne úrady, obchody, reštaurácie, pošty, lesy, železničné a autobusové zastávky vo vašom okolí.
 • Doplniť k miestam, kde chýbajú, overené adresy.
 • Doplniť overené informácie k miestam na karte Viac info - Webstránka, Telefón, Služby, Otváracie hodiny.
 • Zadávať cestám overenú rýchlosť.
 • Opravovať chybné segmenty ciest pomocou skriptu WME Magic.

Prečítajte si školenie a skôr ako sa pustíte do rozsiahlych úprav, pýtajte sa na chate, alebo v diskusii, či postupujete správne. Pýtať sa nie je hanba, hanba je ostať hlúpy!

Čoho sa vyvarovať

 • Vyhnite sa zbytočným úpravám, ktoré neprinášajú do mapy nič nové.
 • Vyhnite sa nepodstatným zmenám na mape.
 • Vyhnite sa mazaniu pôvodných objektov a nevytvárajte na ich mieste nové prvky.
 • Vyhnite sa kresleniu chodníkov, cyklistických ciest a poľných ciest pre družstevníkov. Tvoríme mapu predovšetkým pre osobnú automobilovú dopravu.
 • Vyhnite sa riešeniu ohlásených chýb (UR), ak presahujú vaše editačné oprávnenia alebo ich nedokážete vyriešiť podľa pravidel.
Za nekalú činnosť editora a nekomunikovnie hrozí zablokovanie užívateľa!

Bodové hodnotenie slúži na "oživenie" práce komunity a nie je cieľom naháňať sa za bodmi na úkor kvality editácie. Sledujeme rebríčky a kontrolujeme, či editori nezískali body škodlivou činnosťou.