Parkoviská View history

Parkovisko (Parking Lot) je špecifickým druhom miesta a označuje plochu vytvorenú na parkovanie mimo cesty, parkovacie štruktúry, garáže a parkovacie domy.

Princíp

Existuje princíp, ktorý je rozhodujúci či garáž, štruktúra alebo parkovacie miesto má byť označené ako Parkovisko:

 • Výraznosť a význam

Priveľa parkovísk v mape vedie ku zmätku. Kategóriou Parkovisko musí byť označené dostatočne výrazné a významné parkovacie miesto identifikovateľné pre vodičov v okolí, ako aj na orientáciu pre tých, čo nehľadajú parkovanie.

Parkovisko, ktoré nespĺňa tento princíp nemôže byť označené kategóriou Parkovisko.

Plocha alebo bod

Ako vyplýva z predchádzajúceho, parkovisko tvoríme výhradne ako miesto typu plocha. Parkovisko by nikdy nemalo byť typu bod.

V aplikácii býva plocha parkoviska doplnená ikonou .

Rozloha

Plocha parkoviska musí byť zakreslená podľa jej skutočných hraníc (ohraničujúcich línií). Ak tieto sú nejasné, zakreslite podľa rozlohy parkoviska, štruktúry, alebo garáže.

Počnúc augustom 2016 musí mať parkovisko exkluzívnu kategóriu, ktorá nie je kombinovateľná s ostatnými kategóriami. V situáciách, kedy je parkovisko lokalizované vo vnútri iného miesta, je potrebné vytvoriť novú plochu. Parkovisko vo vnútri veľmi veľkej plochy, ako napríklad letiska, vytvorte ako samostatnú plochu vo vnútri plochy rozľahlého letiska.

Ako pri všetkých ostatných miestach, počas editácie geometrických uzlov plochy parkoviska buďte pozorný, tieto nemôžu byť "prichytené" k segmentom blízkej cesty, alebo križovatky. Ak to takto urobíte, segmenty bude veľmi tažké "uchopiť" a upravovať.

Meno

Tak ako každé iné miesto, aj parkovisko musí mať meno. Ak parkovacie zariadenie, alebo plocha má dokladovanú identitu, použite toto meno, podľa ktorého bude ľahko vyhľadateľné. Všeobecné verejné parkoviská môžu byť pomenované podľa zvyklostí miestnych užívateľov.

Napr.: "[P] Za operou". 

Na území Slovenska je zaužívané pred meno parkoviska pridať text [P], čo umožňuje odlíšenie parkoviska od ostatných miest vo výsledkoch vyhľadávania.

Napr.: "[P] Pieninská".

Ak je parkovisko vo vnútri plochy nejakého rozľahlého miesta, nie je potrebné znova opakovať celé meno veľkého miesta. Napr.: Ak k letisku "BTS Medzinárodné letisko Milana Rastislava Štefánika" prislúchajú garáže, ich meno nemusí byť "[P] BTS Medzinárodné letisko Milana Rastislava Štefánika, garáže ", ale stačí len

"[P] Letisko M.R. Štefánika garáže".

V zriedkavých prípadoch obec, alebo mestská časť poskytuje verejné parkovanie odlišné od nejakej inej plochy, ale bez potrebnej identity. Toto môže byť pomenované po obci, alebo mestskej časti:

"[P] Ružinov" 

Nepoužívajte všeobecné "Parkovisko", alebo "Verejné parkovisko" pre anonymné parkovacie zariadenia.

Ako pri ostatných plochách, ani tu nepoužívajte mapové skratky pre nejakú časť názvu parkoviska.

Prevádzkovateľ

Táto položka zatiaľ nemá vyjasnenú funkciu.

Adresa

Špecifikácia

V editore na karte Viac informácií je možné parkoviská podrobnejšie špecifikovať:

Typ parkoviska
 • Verejné - označujeme parkoviská, kde parkovacie miesta sú legálne všeobecne verejne prístupné. Zvyčajne vodiči, ktorý nechajú auto na parkovisku môžu neobmedzene odísť, pešo alebo iným spôsobom, za svojím cieľom.
 • Súkromné - významné parkovisko v súkromných priestoroch firiem alebo spoločností
 • Osobné - významné parkovisko pre osobné účely.

Ak sa typ parkoviska mení počas dňa alebo dní, použite príslušné zaškrtávacie políčko.

Cena

Tu môžete vyznačiť, či je parkovanie zadarmo, alebo je platené, resp. lacné, stredné, drahé, ako aj spôsob platby.

Služby

Doplňte všetky služby spojené s parkovaním.

Počet parkovacích miest

Zadajte maximálne možný počet parkovacích miest.

Výška parkoviska
 • Prízemné
 • Kryté prízemné
 • Poschodové
 • Podzemné
Kontaktné informácie

Ak existujú kontaktné informácie ako webstránka alebo telefónne číslo uveďte ich do príslušných políčok.

Osobitné prípady

Letiská

Na letiskách sa obyčajne rozlišuje medzi parkovaním pre rôzne terminály, pre vnútroštátne alebo medzinárodné, a pre vyčkávacie. Ako iné navigačné ciele aj parkoviská si zaslúžia byť označené a pomenované podľa letiskovej nomenklatúry, najmä ak ich vytvoríte vo vnútri rozsiahlej plochy letiska.

Autobusové a železničné stanice

Autobusové a železničné stanice sú často lokalizované v mestských centrách a môžu poskytovať verejné parkovanie. Na niektorých staniciach parkovanie môže byť dovolené a používané bezúčelovo, na iných to môže byť nevhodné, alebo jednoducho nedovolené pre tých, čo nechcú použiť toto tranzitné zariadenie. Bez ohľadu na to, ako je podľa pravidiel Waze označené celé komplexné miesto stanice, ohraničenie tohto miesta môže zahŕňať aj príslušné parkovisko.

Súkromne prevádzkované verejné parkovisko

Súkromné firmy často poskytujú verejné parkovanie v centrách miest a pri letiskách. Súkromne prevádzkované parkovacie zariadenia, ktoré podporujú bezúčelové parkovanie pre verejnosť, možu byť označené Parkoviskom s dodržaním princípu výraznosti a významu ako je uvedené vyššie.

Súkromné a privátne parkoviská

Parkoviská obvykle vyhradené pre firmy alebo organizácie. Tieto sa pri dojazde do cieľa na mape v aplikácii nezvýrazňujú.

Požičovne automobilov

S dostupnosťou novej kategórie Autopožičovňa, zariadenia na požičiavanie a vrátenie automobilov, vrátane služieb na letiskách, môžu byť označené touto špecifickou kategóriou. Ak vrátenie automobilov prebieha na normálnom verejnom parkovisku, potom to označte ako Parkovisko a budovu požičovne kategóriou Autopožičovňa.

Vo vnútri veľkých plôch

Ak celé komplexné miesto je prekryté plochou, vo vnútri ohraničenia môže byť zahrnuté aj nejaké prislúchajúce parkovanie; napríklad plocha obchodného centra s parkoviskom môže zahŕňať všetky predajne a parkovacie plochy s ňou spojené.

Príklady

Kategória Parkovisko je vždy vhodná pre:

 • Všeobecné odstaviská a podobné verejné parkoviská.
 • Bezúčelové verejné parkoviská, štruktúry alebo garáže zriadené výhradne na parkovanie a nezávislé od blízkych obchodov, komplexov, kampusov, alebo iných cieľových destinácií.
 • Pomenované mestské verejné parkovacie služby.

Parkovisko je nevhodné pre:

 • Státie na ulici/ceste, bez ohľadu na to, či je paralelné, šikmé, alebo kolmé.

Potlačenie automaticky hlásených chýb

Podobne ako Čerpacie stanice, parkoviská potláčajú automatické hlásenia Waze "Mapové problémy", ako napríklad chýbajúce cesty; tak aj parkoviská nikdy nemôžu byť kreslené cez, alebo pridané na cesty s hlavnou premávkou. Výnimkou je Cesta na parkovisku.

Cesty na parkovisku

Všetky cesty na parkovisku, ako aj potrebné príjazdy, označujeme ako Cesta na parkovisku. Tieto cesty vo všeobecnosti nie je potrebné pomenovať.