Skracovanie dlhých názvov ulíc View history

Pre skracovanie dlhých názvov ulíc používame dohodnuté pravidlá.

Skracujeme názvy dlhšie ako 30 znakov.

WME Validátor je nastavený presne na 30 znakov. Skracovanie bude podliehať tomuto algoritmu s tým, že po každom kroku vyhodnotíme koľko znakov po aplikovaní zostáva a ak to stačilo, tak ďalšie skracovanie podľa ďalších bodov nebudeme aplikovať.

Snažime sa vychádzať z oficiálnych názvov ulíc.

Kedže sú zaužívané divné skratky už v týchto názvoch (napr. Námestie Slov.národ.povstania alebo Námestie Slov.učeného tovarišstva (dokonca bez medzery za bodkou!)), tak lepšia bude skratka vychádzajúca s neskráteného tvaru oficiálneho názvu. Za oficiálny názov považujeme:

  1. Názvy ulíc uvedené vo Všeobecne záväznom nariadeni (VZN), ak také nie je k dispozícii, tak
  2. Zoznam ulíc na oficiálnej webstránke mesta, ak taký nie je k dispozícii, tak
  3. Oficiálny geografický informačný systém (GIS), ak taký nie je k dispozícii, tak
  4. Fyzické tabule názvov ulíc umiestnené na domoch, (streetview)
Uprednostňujeme zauživané skratky z nasledujúceho zoznamu:
Slovenského národného povstania - SNP
Československej armády - ČSA
Májového povstania českého ľudu - MPČĽ


v slovenskom prostredí:
Námestie - Nám.
Nábrežie - Nábr.
Trieda - Tr.


v českom prostredí:
náměstí - nám.
nábřeží - nábř.
třída - tř.
Ak názov ulice obsahuje názov vojenskej hodnosti

použijeme oficiálnu skratku hodnosti.

kapitána Jaroša = kpt. Jaroša
Ak názov ulice obsahuje plné meno osobnosti

všetky krstné mená nahradíme iniciálami mena

S. H. Vajanského
Ak aplikovanie vyššie uvedeného nestačí

treba použiť zdravý rozum a ešte niečo skrátiť (hneď v prvom príklade nižšie)

Do políčka Ulica (Street) v editore

uvádzame skrátený názov!

Do políčka Alternatívne názvy ulice:/Ulica v editore

uvádzame oficiálny názov!

Políčko Alternatívne názvy ulice:/Ulica sa vytvorí po kliknutí na Pridať alternatívny názov. Ďalej do Alternatívne názvy ulice:/Ulica uvádzame neskrátenú verziu názvu a tiež názov, ktorý je použitý na tabuliach (ak je iný ako doteraz použitý). Do ďalších vytvorených polí môže editor uviesť prípadné ďalšie alternatívy zaužívaného pomenovania, ktoré budú užitočné pri vyhľadávaní ulice. Toto platí aj pre ulice, ktorých názov neskracujeme.

Jána Bottu vs. Bottova

V takomto prípade sa treba oprieť o lokálnu znalosť. Tu je aj priestor pre editora vytvoriť skartku podľa seba.

Príklady:
oficiálny názov znakov plný názov znakov skratka
Námestie Slov.učeného tovarišstva 33 Námestie Slovenského učeného tovarišstva 40 Nám. Slov. učeného tovarišstva
Námestie Milana Rastislava Štefánika 36 Námestie Milana Rastislava Štefánika 36 Nám. M. R. Štefánika
Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu 43 Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu 43 Nábr. arm. gen. L. Svobodu
Námestie Svetozára Hurbana Vajanského 37 Námestie Svetozára Hurbana Vajanského 37 Nám. S. H. Vajanského
Hrdinov Slov.národ.povstania 28 Hrdinov Slovenského národného povstania 39 Hrdinov SNP
Námestie Slov.národ.povstania 29 Námestie Slovenského národného povstania 41 Námestie SNP