Užívateľské hlásenia (UR) View history

Hlásenie chyby z aplikácie

Užívateľské hlásenia chýb (UR, User Request resp. User Report) sú hlásenia od užívateľov odoslané z navigácie Waze voľbou Chyba. Keď užívateľ odošle z aplikácie hlásenie ako napr. Chybné napojenie ciest alebo Zákaz odbočenia, toto bude v editore na mape umiestnené presne na miesto na ktorom bolo zaznamenané a bude zobrazené ako farebný balón s bielou ikonou v strede.

Zobrazovanie UR v editore

O najnovších užívateľských hláseniach je editor aktuálne informovaný v postrannom bloku v záložke Zdroje. Po kliknutí na oznámenie sa zapne vrstva Hlásenia chýb, ktorá je potrebná pre zobrazenie užívateľských hlásení a súčasne sa zobrazí na mape ikona a okno s informáciami o hlásení.

Farba ikony užívateľského hlásenia indikuje čas od ohlásenia, doplnky indikujú stav:
Žlté hlásenie je mladšie ako 6 dní.
Oranžové hlásenie má 6-14 dní.
Červené hlásenie je staršie ako 15 dní.
Hlásenia so značkou prebiehajúcej komunikácie.
UR označené ako Neidentifikované (editor nemôže nájsť príčinu).
Vyriešené UR s prebiehajúcou komunikáciou.

Ak je vybraná jedna z ikon hlásenia, zobrazenie ostatných ikon UR je na mape potlačené.

Okno s informáciami o hlásení sa zobrazuje vždy keď je vybraná ikona UR. Informačné okno obsahuje:

 • Typ ohlásenej chyby
  • Všeobecná chyba, alebo
  • Zákaz odbočenia, alebo
  • Chybné napojenie ciest, alebo
  • Chýba most/nadjazd, alebo
  • Zlé hlasové inštrukcie, alebo
  • Chýbajúci výjazd, alebo
  • Chýbajúca cesta
 • Komentár ohlasovateľa
 • Dátum a čas ohlásenia
 • Tlačítko na priblíženie lokácie
 • Tlačítko na uzavretie okna
 • Viac informácií - voľby na zobrazenie
  • trasy navigovania - trasa ktorú navrhlo Waze
  • trasy jazdy - GPS stopa ohlasovateľa
 • Rozhovor - komunikácia medzi ohlasovateľom a editorom
 • Stav riešenia UR
  • Otvorené
  • Vyriešené
  • Neidentifikované
 • Tlačítko na zobrazenie ďalšieho UR v okolí, alebo Hotovo

Zobrazenie trasy

Ukážka mapy s UR
Ukážka mapy s UR

V editore je pri ikone UR zobrazená aj časť navrhnutej navigačnej trasy (fialová čiara) a skutočná stopa jazdy ohlasovateľa (zelená čiara). Vďaka nim je možné odhaliť niektoré príčiny chyby. Navigačná trasa sa nezobrazí, ak ohlasovateľ nemal zvolený cieľ navigácie. Trasa jazdy ohlasovateľa sa nezobrazí, ak chýba stopa GPS (napr. hlásenie z Live mapy). Pri dostatočnom priblížení je možné vidieť aj smer jazdy ohlasovateľa. Na miestach, kde trasa prechádza križovaním ciest sa zobrazia ikony zobrazujúce príslušné hlásenia o zmene smeru jazdy, ktoré zodpovedajú navigačným inštrukciám počas jazdy ohlasovateľa.

Zobrazenie navigačných inštrukcií

Hlásenia sú relatívne k smeru jazdy ohlasovateľa.

(navigácia nehlási)
Odbočte vpravo (OVP)
Odbočte vľavo (OVL)
Držte sa vpravo (DSVP)
Držte sa vľavo (DSVL)
Otočte sa do protismeru (OSDP)
Na kruh. objazde odbočte vľavo
Na kruh. objazde odbočte vpravo
Na kruh. objazde pokračujte rovno
Na kruhovom objazde OSDP
Na kruh. objazde použite n-tý výjazd
Prázdna šípka - Chyba križovatky (ohlásiť!)

Komunikácia

Aby editor mohol opraviť ohlásenú chybu, často potrebuje doplniť spresňujúce informácie. S ohlasovateľom je možné komunikovať prostredníctvom správ zobrazovaných v informačnom okne Rozhovor. Z dôvodu ochrany súkromia sa v hlásení nezobrazuje meno ohlasovateľa. Keď editor odošle komentár, alebo sa zmení stav hlásenia, ohlasovateľ dostane správu s menom riešiteľa, ktorá sa doručí

 • do aplikácie, časti Správy a bude indikovaná červenou bodkou na tlačítku Priatelia.
 • na registračný e-mail ohlasovateľa.

Chyby, ktoré si vyžadujú zložitejšie riešenie, je potrebné prediskutovať na diskusnom fóre [1].

Riešenie problému

Cieľom je mať mapu bez chýb. Dosiahnuť tento cieľ znamená vyriešiť všetky ohlásené chyby. Nedostatok editorov, ktorí by UR riešili a niekedy aj nedostatočné informácie vedúce k vyriešeniu UR, vzďaľujú dosiahnutie cieľa.

Pri riešení UR editor komunikuje s ohlasovateľom a prípadne aj s inými editormi, ktorí sa zapoja do diskusie. Pri komunikácii je potrebné dodržiavať zásady:

 • Vystupujte slušne, dbajte o dobré meno Waze a našej komunity.
 • Nevyvolávajte a nestupňujte konflikty medzi účastníkmi.
 • Zapojte ohlasovateľa do vyriešenia problému efektívne a zdvorilo.

Chýbajúce informácie

Veľmi často hlásenie neobsahuje popis. Editor nemá dostatok informácií na identifikáciu chyby a vyriešenie problému. Je potrebné nájsť vhodný spôsob, ako ohlasovateľa požiadať o zdieľanie podrobností k problému. Pritom je dôležité nevystrašiť ohlasovateľa zložitosťami a technikáliami. Pri prvom kontakte predpokladajte, že ohlasovateľ je bežným užívateľom bez znalostí špecifických editorských termínov.

Štýl

Buďte stručný.

Viac editorov

Editor, ktorý prvý reaguje na UR, zodpovedá za jeho riadne a rýchle vyriešenie. Ostatní editori sa môžu do riešenia zapojiť, ak je zjavné, že riešiteľ pomoc potrebuje. Napr. ak zle analyzuje problém, nezvláda komunikáciu, jeho riešenie nie je vhodné atď. Podobne aj v prípade ak je hlásenie príliš dlho bez odozvy (viď ďalej).

Myslite na to, že vaše odpovede môžu vyvolať u pôvodného editora nevôľu, ktorú nie je potrebné verejne ventilovať. Miesto verejnej hádky s kolegom použite PM (osobnú správu), v ktorej predložíte konštruktívne návrhy. V prípade eskalácie konfliktu požiadajte o pomoc Country managera.

Postup riešenia

 1. Ak viete riešenie, chybu odstráňte, popíšte a uzatvorte UR ako Vyriešené.
 2. Ak okamžité riešenie nepoznáte, opýtajte sa ohlasovateľa na podrobnosti.
 3. Počkajte celkom 7 dní na odpoveď. Po prvých 3 dňoch ak nepríde odpoveď, ohlasovateľa upozornite resp. znovu požiadajte o odpoveď, potom ak ani ďalšie 4 dni ohlasovateľ nereaguje, uzatvorte UR so stavom Neidentifikované.


Nezatvárajte bezhlavo cudzie UR! Keď neviete v akom je stave riešenie UR a keď neviete, či neprebieha komunikácia mimo okna UR.


Ak komunikujete s ohlasovateľom mimo UR, napíšte o tom do informačného okna UR správu. Skôr než UR uzavriete, stručne popíšte do komentára spôsob riešenia. Je to informácia pre ohlasovateľa, prípadne pre ostatných editorov.

Spiace UR

 • Keď ohlasovateľ nereaguje.

Ak je posledná výzva editora na doplnenie informácie bez odpovedi 7 dní, môžete problém vyriešiť.

 • Keď editor nereaguje.

Ak je posledná správa od ohlasovateľa a editor dlho nereagoval, naviažte na predchádzajúcu komunikáciu. To môže editora "prebudiť", aby riešenie UR dokončil. Ak sa ani nasledujúcich 7 dní nič nedeje, uzavrite UR.

Pripomienky

Niektoré UR obsahujú pripomienku (pripomenutie pre editora). Napr. v súvislosti s ukončením uzávierky je nutné upraviť typy segmentov, smery na nich, alebo označujú zmeny MPR atď. Ak editor na túto pripomienku po jej uplynutí nereaguje, je možné ju vyriešiť a UR uzavrieť. Takéto hlásenia je možné zadať aj v Live mape.

Schématický postup riešenia chýb na mape

Obmedzenia

Niektorí nováčikovia sa snažia získať v aplikácii odmenu za opravu viacerých problémov na mape. Miesto toho, aby riadne vyriešili nahlásené UR, bezhlavo zatvoria každé UR, ktoré im padne do rúk. Popri odmene za takéto "vyriešenie" mnohých problémov môžu získať aj zákaz editácie.

Aj z uvedeného dôvodu platí od r. 2018 obmedzenie, že editor L1 nemá právo uzavrieť užívateľské hlásenie (UR).