Základy navigovania View history

Základnou funkciou aplikácie Waze je vyhľadanie cieľa a navigovanie.

Spustenie navigovania

Na Androide a iOS

Po spustení aplikácie na svojom mobile, alebo tablete, prostredníctvom ikony sa vám zobrazí prostredie aplikácie s mapou Waze.

Zadať navigačný cieľ môžete niekoľkými spôsobmi:

 • Vyhľadaním nového cieľa
 • Výberom z miest, kde ste bol posledne navigovaný
 • Výberom z Obľúbených
 • Voľbou miesta udalosti z vášho Kalendára
 • Voľbou miesta udalosti z Facebooku
 • Podržaním prsta na ľubovoľnom mieste na mape

Vyhľadanie nového cieľa:

 1. V aplikácii prejdite do menu stlačením tlačítka , (alternatívne môžete potiahnuť aj ľavý okraj okna doprava).
 2. Do poľa vyhľadávania napíšte adresu, miesto, firmu, alebo bod záujmu. Počas písania vám systém ponúkne niektoré relevantné miesta s ikonou . Vyberte z ponuky, alebo dokončite rozpísané a potvrďte. Alternatívne stlačte ikonu mikrofónu a zreteľne vyslovte predmet vyhľadávania.
 3. Všetky  Výsledky hľadania  budú zoradené podľa relevancie výrazu a vzdialenosti od vašej aktuálnej polohy. Tlačítkami v spodnej časti môžete vymedziť zdroj vyhľadávania -  Miesta  len databáza miest Waze, plnená užívateľmi a editormi,  Google  databáza Google, obvykle najlepšia cesta na získanie správnej adresy. Výsledky tiež môžete zobraziť na mape, stlačením náhľadu mapy.
 4. Vyberte svoju cieľovú destináciu a zvoľte Ísť .

Na Windows Phone 8

 1. Na svojom mobile alebo tablete spustite Waze prostredníctvom ikony .
 2. Stlačte Menu , potom Navigovať .
 3. Napíšte adresu, miesto, firmu, alebo bod záujmu a nechajte vyhľadať.
 4. Výsledky hľadania môžete zoradiť podľa vzdialenosti od vašej aktuálnej polohy, alebo podľa významu. Vyberte najvhodnejšie.
 5. Skúste vyhľadať aj z iných zdrojov - Google, Foursquare, kontakty a i., ktoré zmeníte voľbou jedného z tlačítok na dolnej strane okna. Výsledky tiež môžete zobraziť na mape, stlačením tlačítka Mapa v pravej hornej časti okna.

Hľadanie podľa kategórie

Na Androide

Ak hľadáte parkovisko, čerpaciu stanicu, reštauráciu alebo kaviareň vo vašom blízkom okolí, môžete použiť rýchle vyhľadávanie podľa kategórie:

 1. Prejdite do menu stlačením tlačítka vľavo dole
 2. Použitím prejdete do menu vyhľadávania
 3. V nasledujúcej ponuke vyberte jedno z tlačítok pre:
 • Parkoviská
 • Čerpacie stanice
 • Reštaurácie
 • Kaviarne
 • Ďalšie kategórie miest (Nakupovanie, Lekárne, Potraviny, Nemocnice, Hotely, Parky).
 1. Z vyhľadaných výsledkov zvoľte hľadané miesto a stlačením sa prenesiete do jeho podrobného popisu.
 2. Tlačítkom Ísť sa dostanete k navigovaniu.


Alternatívne môžete použiť aj vyhľadávanie podľa kľúčového výrazu kategórie:

 1. Do poľa vyhľadávania napíšte kľúčový vyhľadávací výraz pre príslušnú kategóriu. Počas písania vám systém ponúkne niektoré relevantné miesta, medzi ktorými sú ikonou lupy označené kategórie. Zoznam kľúčových výrazov je uvedený v tabuľke Prehľad kategórií.
 2. Po zvolení požadovanej kategórie sa zobrazí zoznam miest z uvedenej kategórie, zoradený podľa vzdialenosti od vás. Výsledky vyhľadávania tiež môžete zobraziť na mape stlačením náhľadu v hornej časti okna.
 3. Vyberte svoju cieľovú destináciu a zvoľte Ísť .


Prehliadanie a voľba trasy

Na Androide a iOS

Informácie o trase
Informácie o trase

Akonáhle zvolíte svoju cieľovú destináciu, otvorí sa nové okno, kde môžete nájsť

 • Predpokladaný čas príchodu ETA (Estimated Time of Arrival), celkový čas jazdy a vzdialenosť.
 • Názov cieľovej destinácie a použité cesty.
 • Grafické info o udalostiach na ceste.
 • Posunutie času odchodu na inú dobu.
 • Voľby Ísť cez pridajú do trasy jeden prejazdný bod, ktorý vyberiete podobne ako ostatné ciele. (Na niektorých displejoch nutné prerolovať zobrazenie).

Stlačením voľby Trasy zobrazíte tri alternatívne trasy. V novootvorenom okne môžete

 • Zobraziť zoznam so stručným opisom trás, odporúčaná trasa je vždy zobrazená ako prvá, alebo
 • Zobraziť mapu, kde na prehľadnej mape uvidíte trasy, z ktorých môžete zvoliť najvhodnejšiu. Zvoľte jednu z nich!

Voľbou Zdielať trasu môžete odoslať trasu s časom príjazdu priateľom.

Voľbou Náhľad zobrazíte celú trasu na prehľadnej mape. Posúvaním a zoomovaním mapy môžete trasu podrobnejšie prehliadať.

Po stlačení tlačítka Ísť hneď sa spustí navigovanie.

Ak potrebujete vidieť zoznam navigačných inštrukcií, kliknite na hornú lištu s inštrukciami. V otvorenom okne

 • Na karte Nasledujúce odbočenia uvidíte rolovací zoznam všetkých navigačných inštrukcií v rade aj s menom odbočky a vzdialenosťami.
 • Na karte Hlásenia pred vami nájdete všetky aktuálne udalosti, ktoré môžete stretnúť počas jazdy.

Navigovanie ukončíte stlačením tlačitka Stop.

Na Windows Phone 8

 1. Akonáhle zvolíte svoju cieľovú destináciu, otvorí sa oznámenie s ETA (predpokladaný čas príchodu, Estimated Time of Arrival) aj s informáciami o incidentoch na ceste.
 2. Stlačením Trasy  zobrazíte viac informácií o trase cesty.
 3. Odporúčaná trasa je vždy zobrazená ako prvá, potom nasledujú alternatívne trasy. Zvoľte jednu z nich.
 4. Zobraziť trasy na mape použite tlačítko Mapa  v pravom hornom rohu okna.
 5. Po zvolení cesty sa spustí navigovanie.

Ak potrebujete vidieť zoznam navigačných inštrukcií, kliknite na hornú lištu s inštrukciami. Posúvaním mapy a zoomovaním zobrazenia môžete prehliadať vašu trasu.

Pozri tiež

 • Videonávod Základní navigace [1]
 • Videonávod Pokročilá navigace [2]
 • Viac o navigovaní - Waze Help [3] .