Propojení občanů a státních institucí pomocí dat

Připojte se zdarma se k programu „Connected Citizens“, který je založen na výměně dat s Waze!

Požádejte si

Výměnou dat s Waze získáte:

Informace o tom, co se děje na vašich silnicích
Partneři získávají aktuální hlášení o dopravní situaci rychleji než všichni ostatní
Vyšší efektivitu reakcí na události
Waze přesně ukazuje a ověřuje výskyt události - to vede k rychlejší odezvě a zrychlení opětovného zprůjezdnění
Snížení dopravních kolon ve vaší oblasti
Uživatelé Waze budou živě navigováni kolem uzavírek a nehod
Založte rozhodování o infrastruktuře na reálných datech
Díky přehledu o místech s častými kolonami nebo událostmi můžete zlepšit územní plánování

Zapojte se do chytrého řešení

Přidejte se ke špičkám z celého světa, diskutujte problémy a vyměňujte si nápady prostřednictvím partnerských sjezdů a online fóra.

Mapa Waze se díky každému novému řidiči a datům stále vyvíjí. CCP přináší více dat a dává tak uživatelům více možností vyhnout se uzavírkám a kolonám.

Připojte se k našim globálním partnerům

Rio de Janeiro, Los Angeles, Tel Aviv, Boston, Jakarta, Florida, Washington D.C., Barcelona, Kentucky, Sydney, Budapešť, Lotyšsko, San Jose, Mexico City a mnoho dalších!

Požádejte si
Informační list
Souhrn o programu
Případové studie
Příklady dopadu programu

Časté dotazy

Co můžeme získat díky datům z Waze?
Miliony uživatelů Waze dávají neustále hlášení o dopravní situaci, nebezpečí na silnicích a počasí. Tato data jsou seskupována a analyzována ve Waze, aby vám poskytla detailní informace, co se děje na vašich silnicích. Tyto informace pochází přímo od řidičů, kteří po vašich silnicích denně projíždějí.
Proč by měla moje organizace sdílet informace s Waze?
Sdílení aktuálních informací s Waze dává další možnosti zajištění bezpečnosti řidičů ve vaší oblasti. Ať se jedná o mimořádné uzavírky nebo plánované stavby, včasné poskytnutí informací Waze pomůže uvolnit kolony přesměrováním řidičů a minimalizovat dopad narušujících událostí. Waze také poskytuje informace o autorství dat, která přijdou od partnerů - to je skvělá věc pro zdůraznění vašeho zapojení v místní komunitě.
Jak jsou vybírání partneři v programu „Connected Citizens“?
Waze se snaží vybírat partnery, kteří jsou schopni poskytnout dodatečné zdroje dat, které nejsou ve Waze aplikaci dostupné. Waze zároveň zvažuje další aspekty, např. geografická specifika, technické možnosti a chuť rozvíjet se.
Proč Waze vytvořilo program „Connected Citizens“?
Základní myšlenkou Waze je, že jsme v tom všichni společně; komunita dobrovolníků je nedílnou součástí naší společnosti. Je naší zodpovědností vracet občanům to, co od nich získáváme. Pilotní program s městem Rio de Janeiro nám ukázal, že je možné posílit možnosti vedení města i oblasti tím, že jim dáme k dispozici aktuální dopravní informace - bude to vždy přínosem bez ohledu na velikost populace nebo specifickou geografickou polohu.
Mapa Waze se díky každému novému řidiči a datům stále vyvíjí. CCP přináší více dat a dává tak uživatelům více možností vyhnout se uzavírkám a kolonám.
Jaká jsou kritéria pro připojení se k CCP?

Abyste se stali členy programu CCP, musíte splnit všechny následující požadavky:

  1. být vládní agenturou nebo správcem soukromé cesty (přičemž si Google vyhrazuje právo učinit ve zvláštních případech výjimku, bude-li k tomu mít důvod);
  2. vyplnit žádost o přijetí do programu CCP a splňovat podmínky podle Waze Traffic Data API - dodatečné podmínky NEBO splňovat podmínky CCP Smlouvy se společností Google; a
  3. vlastní vždy aktuální dopravní data a má veškerá práva nutná pro poskytovaní těchto dat společnosti Google v souladu s dodatečnými podmínkami Waze Traffic Data API.

Partneři nebudou podávat žádost o členství v programu CCP dokud nesplní všechny výše uvedené požadavky.

Jaká data Waze sdílí s partnery programu „Connected Citizens“?

Datový tok z Waze obsahuje filtrovaná data pro konkrétní, kontrolovanou oblast. Data obsahují jak automaticky detekované kolony, tak dopravní situace hlášené samotnými řidiči (kolony, nehody, stavby, výmoly, sraženou zvěř, nehybná vozidla, objekty na silnici, chybějící značení atp.)

Waze zpřístupňuje partnerům data pomocí lokalizovaného datového toku typu XML nebo JSON; ten je aktualizován každé dvě minuty. Waze navíc nabízí webové rozhraní - nástroj Traffic View - kde mají partneři přístup k aktuálním, uživatelsky hlášeným dopravním situacím stejně jako očekávaný čas potřebný k projetí uživatelsky předdefinovaných tras.

Jaké zdroje jsou dostupné v rámci partnerství „Connected Citizens“?

Partneři mají přístup k exkluzivnímu nástroji pro zadávání uzavírek a tvorbu Významných událostí nebo mimořádných situací v dopravě. Partneři se také mohou připojit k vyhrazenému online fóru, které slouží jako centrální místo pro spolupráci a prostor k diskutování jak strategických, tak operativních záležitostí.

Waze hostilo partnerský sjezd v říjnu 2014, kdy startoval celý program „Connected Citizens“; druhý sjezd následoval v dubnu 2015 v kalifornském Mountain View. Waze plánuje pořádat tyto partnerské sjezdy pravidelně s cílem posílit spolupráci mezi partnery a zapojit všechny do diskuze nad možnými dalšími úrovněmi spolupráce v rámci programu „Connected Citizens“.

Jaké jsou cíle tohoto programu?
Hlavní cíle Waze jsou 1) Dostat informace hlášené uživateli Waze až k vedení města, které může následně situaci řešit - ať už se jedná o srážku aut nebo výmol; 2) Poskytnout řidičům s Waze nejlepší aktuální informace specifické pro silnice, po nichž momentálně jedou.
Jaká data sdílejí partneři s Waze?

Waze přijímá data od partnerů ve spoustě formátů (seřazeno podle preference): 1) API datový tok (JSON, XML, KML); 2) Data vkládaná přímo do Waze Nástroje pro tvorbu uzavírek; 3) Data vkládaná do Google formuláře pro uzavírky od partnerů ; 4) E-maily posílané na closures@google.com ; 5) Jakákoliv kombinace výše uvedeného.

Partneři by měli co nejvíce sdílet data ohledně uzavírek (plánovaných i neplánovaných) a dopravních situací (stavby, nehody atp.).

Data od partnerů musí obsahovat minimálně tato pole: 1) Souřadnice; 2) Jména ulic; 3) Popis a 4) [Pro uzavírky] také začátek a konec.

Jak Waze chrání soukromí uživatelů?
Soukromí uživatelů je pro Waze to nejdůležitější. Všechny uzavírky a informace, které partneři dostávají, jsou veřejně přístupné a jsou zadávány přes aplikaci Waze samotnými řidiči. Jméno Waze uživatele není nikdy sdíleno. Všechna data sdílená Waze směrem k partnerům (nebo ke komukoliv jinému) jsou v souladu se směrnicemi Waze, které pokrývají vztah s uživateli, včetně dokumentu Waze Ochrana Soukromí Waze nebude nikdy s partnery sdílet historii jízd individuálních uživatelů ani neveřejné informace o uživatelích.
Chceme sdílet data s Waze. Jaký formát je třeba použít?
Waze může zpracovávat jakýkoliv datový proud, který může do mapy automaticky přidávat uzavírky a informace o dopravních stavbách. Data musí obsahovat základní údaje - časovou informaci o události, důležitost a dopad na dopravu, povahu události a tak podobně. Přesné definice můžete nalézt zde.