Programa Connected Citizens

La manera en que Waze fa l’intercanvi de dades és gratuïta, donant-nos una visió recurrent i millorant la mobilitat a escala local i mundial

Participa en una solució intel·ligent

El Programa Connected Citizens (CCP) és una prova que ja tenim les respostes a alguns dels desafiaments de mobilitat d'avui. El mapa de Waze es reforça amb cada punt de dades aportades a través de la nostra àmplia comunitat de conductors quotidians i editors del mapa voluntaris. A través del CCP, centenars de ciutats internacionals, departaments de transport i responsables han construït relacions significatives i comparteixen coneixements per identificar solucions creatives. Des de la gestió viària fins a la reducció mesurable de la congestió, aquestes són les iniciatives construint ciutats de demà.

Intercanvia dades amb Waze per:

Prendre decisions basades en les dades de la infraestructura

Fes-te una idea dels llocs amb congestions freqüents o perills per una planificació de trajectes urbans intel·ligent

Redueix la congestió de trànsit a la teva àrea

Redirigeix els usuaris de Waze evitant els talls de carreteres i els incidents en temps real

Coneix què està passant a les carreteres

Els socis reben informació dels incidents en temps real, més ràpid que altres mètodes d'informació

Augmenta l'eficiència de resposta en incidents

Waze identifica amb precisió i verifica quan ocorren incidents, creant una resposta més ràpida i clara

FAQ

Com poden les dades de Waze beneficiar a la meva organització?

Milions d'usuaris de Waze informen cada hora del trànsit, perills de la carretera, les condicions de la via i el clima. Aquestes dades son agregades i analitzades per Waze, que proporciona informació detallada sobre el que està passant a les carreteres per les persones que hi circulen tots els dies.

Per què la meva organització hauria de compartir la informació amb Waze?

Compartir informació actualitzada amb Waze ofereix una altra manera de mantenir la seguretat dels conductors a la seva àrea. Ja sigui amb els talls de vies o treballs planificats, enviar la informació a Waze alleuja la congestió, redirigeix els conductors en temps real i redueix al mínim l'impacte d'esdeveniments disruptius. Waze també planeja a l'aplicació mencionar els seus socis per les dades facilitades, una gran manera de destacar la seva participació en la seva comunitat.

Com són escollits els socis de Connected Citizens?

Waze té com a objectiu treballar amb els socis que tenen fonts addicionals de dades que no es troben dins l'aplicació Waze. Waze considera diverses qualificacions incloses la diversitat geogràfica, la capacitat tècnica i l'afany d'innovar.

Per què Waze va crear el programa Connected Citizens?

Waze es va construir tenint en compte que tots estem al mateix vaixell; la comunitat de voluntaris és una part integral de la nostra societat, i és la nostra responsabilitat retornar als ciutadans sempre que puguem. Un programa pilot amb la ciutat de Rio de Janeiro ens ha demostrat que podem donar a conèixer a les ciutats i els líders del govern les situacions en temps real, alhora que proporciona informació per l’actuació, independentment de les persones o llocs.

El mapa Waze evoluciona amb cada dada de conducció afegida. CCP dóna més dades, donant als Wazers una major capacitat per eludir els talls de vies i els embussos de trànsit.

Quins són els criteris per ser elegible per CCP?

Per arribar a ser membre del CCP, el soci ha de complir amb tots els següents requisits:

  1. ser una agència governamental o un operador viari privat (encara que Google podrà fer excepcions en aquest requisit a la seva discreció en circumstàncies especials);
  2. omplir la sol·licitud de membre afiliat al CCP i executar els Termes addicionals de les Dades de Trànsit API de Waze O executar el Contracte de Google CCP; i
  3. tingues dades del trànsit en temps real, i tots els drets necessaris per proveir les dades a Google en compliment amb les Dades de Trànsit API de Waze.

El soci no presentarà cap sol·licitud per ser membre del CCP llevat que compleixi amb tots els requisits anteriors.

Quin tipus de dades comparteix Waze amb els socis de Connected Citizens?

El flux de dades Waze conté dades filtrades per l'àrea específica, incloent la presentació d'informes d’embussos generats pel propi tràfic i els incidents reportats pels usuaris (embussos, accidents, riscos, treballs, esvorancs, animals morts, vehicles aturats, objectes a la carretera, falta de senyalització).

Waze posa les seves dades a disposició del soci a través d'un flux XML localitzat o JSON que s'actualitza cada dos minuts. Waze també ofereix una interfície web, Traffic View, on els socis tenen accés en temps real als incidents reportats pels usuaris i el temps estimat de trajecte al llarg de rutes preseleccionades.

Quins són els recursos disponibles per als socis de Connected Citizens?

Els socis tenen accés a una eina exclusiva per a la introducció dels talls de carreteres i a reportar esdeveniments crítics de trànsit o emergències. Els socis també estan convidats a unir-se a un fòrum privat que serveix com un centre per a la col·laboració i la discussió de temes estratègics i operatius.

Waze va organitzar una primera reunió de socis que va coincidir amb el llançament del programa Connected Citizens a l'octubre de 2014 i una segona a l'abril de 2015, a Mountain View, CA. Waze té previst organitzar reunions periòdiques dels socis per facilitar la cooperació entre els socis de Connected Citizens i participar en discussions sinceres sobre el futur del programa Connected Citizens.

Quins són els objectius del programa?

Els objectius principals de Waze són: 1) Proporcionar a les autoritats competents els casos notificats en les dades de Waze, perquè puguin prendre mesures, ja sigui per un xoc de cinc cotxes o un esvoranc i 2) Cedir en temps real als conductors Waze la millor informació de la ubicació geogràfica del que passa a les carreteres.

Quin tipus de dades comparteixen els socis amb Waze?

Waze accepta dades de socis en diversos formats (per ordre de preferència): 1) A través d'una API de transmissió en viu (JSON, XML o KML), 2) Les dades introduïdes directament en l'eina de Waze Road Closure, 3) Les dades introduïdes al formulari de Google Partner Closure ; 4) Correus a closures@google.com ; i 5) Qualsevol combinació de les anteriors.

S'anima als socis a compartir informació sobre els talls de carreteres (previstos i en temps real) i les incidències de trànsit (de construcció, accidents, etc.).

Les dades dels associats han de contenir, com a mínim, els següents camps: 1) Coordenades; 2) Nom del carrer 3) Descripció i 4) [Per talls] Hora d'inici i final.

Com protegeix Waze la privacitat dels usuaris?
La privacitat de l'usuari és primordial a Waze. Tot tall de carretera i informació d’incidents que reben els socis està disponible al públic i presentat a l'aplicació pels usuaris de Waze. L'àlies de l’usuari Waze de cada informe mai es comparteix. Totes les dades Waze compartides amb els seus socis (o qualsevol entitat) està d'acord amb les polítiques que Waze proposa als seus usuaris, incloent la Política de Privacitat de Waze. Waze mai compartirà l’historial de conducció dels usuaris ni informació individual amb cap soci.
Volem compartir les dades amb Waze. Quin format hem de fer servir?
Waze pot consumir un flux de dades que ajuda a afegir automàticament informació per la construcció del mapa. La informació aportada ha de contenir dades bàsiques incloent el període de temps de l'esdeveniment, la gravetat de l'impacte de l'esdeveniment sobre el trànsit, la naturalesa i així successivament. Pots trobar les dades exactes aquí.

Uneix-te als nostres socis del món

Rio de Janeiro, Los Angeles, Tel Aviv, Boston, Jakarta, Florida, Washington D.C., Barcelona, Kentucky, Sydney, Budapest, Letonia, San Jose, Mexico D.F. i molts més!

Aplica-ho ara