Łączymy Obywateli i Urzędy przy pomocy Danych

Dołącz do darmowego programu wymiany danych Connected Citizens przygotowanego przez Waze!

Zgłoś się teraz

Wymieniaj dane z Waze, dzięki czemu:

Wiesz, co dzieje się na Twoich drogach
Partnerzy otrzymują aktualne informacje o zdarzeniach drogowych szybciej, niż przy pomocy innych metod zgłaszania.
Zwiększysz efektywność reagowania na zdarzenia
Waze wskazuje dokładnie i weryfikuje, gdzie wystąpiło zdarzenie, umożliwiając skrócenie czasu reagowania
Ograniczysz natężenie ruchu w Twojej okolicy
Kierować w czasie rzeczywistym użytowników Waze objazdami, dzięki czemu ominą zamknięcia dróg i wypadki
Podejmiesz decyzje o inwestycjach w infrastrukturę w oparciu o rzeczywiste dane
Planowanie urbanistyczne jest łatwiejsze dzięki świadomści miejsc, w których często dochodzi do korków lub zagrożeń.

Weź udział w inteligentnym rozwiązaniu

Dołącz do liderów w zakresie mobilności z całego świata, aby omawiać studia przypadków i wymieniać poglądy na konferencjach i przez fora internetowe.

Mapa Waze ewoluuje wraz z każdym nowym kierowcą i danymi, które przekazuje. CCP generuje więcej danych, dając Wazerom większe możliwośći omijania zamknięć dróg i korków.

Dołącz do naszych globalnych partnerów

Rio de Janeiro, Los Angeles, Tel Aviv, Boston, Jakarta, Floryda, Waszyngton D.C., Barcelona, Kentucky, Sydney, Budapeszt, Łotwa, San Jose, Mexico City i wiele innych!

Zgłoś się teraz
Zestawienie informacji
Przegląd założeń programu
Studium Przypadków
Przykłady wpływu programu

FAQ

W jaki sposób dane od Waze mogą przynieść korzyść mojej organizacji?
Miliony użytkowników Waze dzielą się danymi o ruchu drogowym, zagrożeniach drogowych, warunkach drogowych i pogodzie. Te dane są agregowane i analizowane przez Waze a następnie udostępniane Tobie w postaci szczegółowej informacji o tym, co dzieje się na Twoich drogach, od ludzi, którzy jeżdżą nimi codziennie.
Dlaczego moja organizacja powinna dzielić się informacjami z Waze?
Dzielenie się aktualnymi informacjami z Waze jest kolejnym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa kierowców w Twoim obszarze. Czy chodzi o zamknięcia dróg, czy też planowane roboty drogowe, przesyłanie tych informacji do Waze zmniejszy natężenie ruchu poprzez natychmistowe przekierowanie samochodów na inne drogi i ograniczenie wpływu tych uciążliwych wydarzeń.
W jaki sposób są wybierani partnerzy Connected Citizens?
Waze szuka współpracy z partnerami posiadającymi inne źródła danych niż te obecne w aplikacji Waze. Waze bierze również pod uwagę inne czynniki takie jak różnorodność geograficzna, zdolności techniczne i skłonność do innowacyjności.
Dlaczego Waze stworzyło program Connected Citizens?
Działalność Waze została oparta na założeniu, że wszyscy tkwimy w tym samym; społeczność wolontariuszy jest integralną częścią naszej firmy i naszą odpowiedzialnością jest odpłacić się społeczności jak tylko umiemy. Pilotaż programu w Rio de Janeiro pokazał nam, że możemy umożliwić miastu i urzędnikom poznanie aktualnych warunków oraz dostarczenie informacji umożliwiających podjęcie decyzji, bez względu na populację lub lokalizację.
Mapa Waze ewoluuje wraz z każdym nowym kierowcą i danymi, które przekazuje. CCP generuje więcej danych, dając Wazerom większą zdolność omijania zamknięć dróg i korków.
Jakie są kryteria przystąpienia do CCP?

Aby zostać członkiem programu CCP, partner musi spełnić wszystkie z poniższych wymagań:

  1. musi być agencją rządową/samorządową lub prywatnym operatorem dróg (w rzadkich przypadkach Google może odstąpić od tego warunku według własnego uznania);
  2. powinien wypełnić aplikację członkowską CCP i wdrożyć Dodatkowe Zasady Waze Traffic Data API LUB wykonać umowę CCP firmy Google; oraz
  3. possess real-time traffic-related data, and have all of the rights needed to provide the data to Google in compliance with the Waze Traffic Data API Additional Terms.

Partner nie będzie aplikował o członkowstwo w CCP dopóki nie spełni wszystkich powyższych wymgań.

Jakiego typu dane Waze dzieli z partnerami Connected Citizens?

Udostępniane źródło danych Waze zawiera filtrowane dane dla określonego, monitorowanego obszaru łącznie z automatycznym systemem informacji o korkach i zgłoszeniach drogowych od użytkowników (włączając w to informacje o korkach, wypadkach, zagrożeniach, robotach drogowych, ubytkach nawierzchni, potrąconych zwierzętach, zatrzymanych pojazdach, przedmiotach na drodze i brakującym oznakowaniu).

Waze udostępnia dane dla partnerów w postaci źródeł XML lub JSON, które są aktualizowane co 2 minuty. Waze dodatkowo udostępnia interfejs przez stronę WWW o nazwie Traffic View Tool, gdzie partnerzy mają dostęp do bieżących, zgłoszonych przez użytkowników wydarzeń oraz szacowanego czasu przejazdu po wcześniej określonych trasach.

Jakie zasoby są dostępne dla partnerów Connected Citizens?

Partnerzy mają dostęp do dedykowanego narzędzia w którym mogą wprowadzać zamknięcia dróg oraz zgłaszać duże wydarzenia drogowe lub wypadki. Partnerzy są również zapraszani do dołączenia do forum online, które służy jako ośrodek współpracy i przestrzeń do dyskusji w kwestiach zarówno strategicznych jak i operacyjnych.

Waze organizował sympozjum dla partnerów, które zbiegło się z uruchomieniem programu Connected Citizens w październiku 2014 roku oraz drugie - w kwietniu 2015 roku w Mountain View, CA. Waze planuje kontynuować organizację regularnych sympozjów w celu ułatwienia współpracy między partnerami Connected Citizens oraz angażowania się w szczere rozmowy o przyszłych etapach programu Connected Citizens.

Jakie są cele programu?
Głównymi celami Waze są 1) dostarczenie informacji o zdarzeniach z aplikacji Waze do urzędników, którzy mogą podjąć odpowiednie kroki, bez względu na to czy chodzi o karambol czy dziurę w jezdni; oraz 2) dostarczenie kierowcom Waze najlepszej, bieżącej, prawidłowo umiejscowionej informacji o tym, co dzieje się na drogach.
Jakiego rodzaju danymi dzielą się partnerzy z Waze?

Waze akceptuje dane od partnerów w różnych formatach (wg kolejności preferencji): 1) Dostęp do API bieżących informacji (JSON, XML lub KML); 2) Dane wprowadzane bezpośrednio do Waze Road Closure Tool; 3) Dane wprowadzone do Partner Closure Google Form ; 4) Wiadomości Email do closures@google.com ; i 5) Wszelkich kombinacji powyższych.

Partnerzy są zachęcani do dzielenia się danymi nt. zamknięć dróg (zarówno zaplanowanymi jak i bieżącymi) oraz zdarzeń drogowych (roboty drogowe, wypadki, itp.).

Dane od partnerów muszą zawierać przynajmniej następujące pola: 1) Współrzędne; 2) Nazwy ulic; 3) Opis, i 4) [Dla zamknięć] Czas zamknięcia i otwarcia drogi.

Jak Waze chroni prywatność użytkowników?
Zapewnienie prywatności użytkownikom jest priorytetem Waze. Wszstkie informacje o zamknięciach dróg oraz informacje o zdarzeniach otrzymywane przez partnerów są publicznie dostępne i wysyłane przy pomocy aplikacji przez użytkowników. Alias użytkownika zgłaszającego raport nigdy nie jest udostępniany. Wszystkie dane udostępniane przez Waze swoim partnerom (lub innym jednostkom) są zgodne z polityką Waze stojącą po stronie użytkownika, zawartą w Polityce Prywatności Waze. Waze nigdy nie udostępni historii tras użytkownika lub niejawnych informacji o użytkowniku z którymkolwiek z partnerów.
Chcemy udostępnić Waze dane. Jakiego formatu powinniśmy użyć?
Waze może używać treści, które dodają do mapy automatycznie zamknięcia i informacje o robotach drogowych. Treść musi zawierać dane podstawowe zawierające zakres czasowy wydarzenia, wpływ skutków zdarzenia na ruch drogowy, charakter wydarzenia itp. Dokładne definicje można znaleźć tutaj.