Waze dla Miast

Wspólna praca na rzecz inteligentniejszej i bardziej zrównoważonej przyszłości

Wykorzystując nasze dane dostarczane przez społeczność, Waze z dumą współpracuje z miastami, władzami transportowymi i służbami ratowniczymi, aby sprostać wyzwaniom związanym z mobilnością, zrównoważonym rozwojem i równym dostępem.

Czytaj dalej, aby poznać wszystkie możliwe obszary współpracy.

Jesteś już Partnerem? Zaloguj się tutaj.

Współpraca z Waze

DANE DLA WAZE FOR CITIES

Dane Waze pomagają miastom zarządzać ruchem w czasie rzeczywistym dla milionów kierowców i podejmować bardziej świadome decyzje infrastrukturalne. Miasta mogą wykorzystywać te dane do informowania o projektach i politykach dotyczących mobilności, a także dzielić się własnymi informacjami o zamknięciach ulic lub remontach dróg, bezpośrednio z obywatelami.

Partnerzy wkrótce będą mogli uzyskać dostęp do danych o ruchu w ramach Waze for Cities za pośrednictwem Google Cloud – umożliwiając przechowywanie, wyszukiwanie i wizualizację dużych zbiorów danych za pomocą narzędzi takich jak BigQuery i Data Studio.

UŁATWIENIE CARPOOLINGU

Waze Carpool pomaga sąsiadom i współpracownikom jeżdżących razem sprawniej dojeżdżać do pracy.

Waze Carpool to prawdziwie społecznościowa usługa carpoolingu, która pomaga mieszkańcom miasta dotrzeć do i z przystanków tranzytowych i wypełnia braki w sieciach tranzytowych.

Skalowalne, dostępne i gotowe do użycia od zaraz rozwiązanie. Miasta, które wdrażają Waze Carpool, korzystają z mniejszej liczby samochodów na drogach i większej liczby miejsc parkingowych dla lokalnych firm.

Waze oferuje partnerom miejskim kompletny zestaw marketingowy promujący carpooling i może pomóc w identyfikacji tras i dzielnic, które mogą skorzystać z carpoolingu.

BEZPIECZNA JAZDA POD ZIEMIĄ

Program Waze Beacons zapewnia nieprzerwaną nawigację dla kierowców jadących pod ziemią, gdzie sygnały GPS nie docierają, zapewniając usługi lokalizacyjne, zwiększone bezpieczeństwo kierowców i lepszy pogląd na ruch drogowy w tunelach.

Waze Beacons jest projektem otwartym (Open Source), więc wszyscy dostawcy technologii GPS mogą z nich korzystać.


Dołącz do klubu:

18 miast na całym świecie korzysta już z Waze Beacons, między innymi Nowy Jork, Boston, Chicago, Pittsburg, Paryż, Hajfa, Rio, Bruksela, Antwerpia, Florencja i Oslo.


Dowiedz się więcej

SZYBKA KOMUNIKACJA KRYZYSOWA

Waze pomaga miastom szybko przekazać informację w czasach kryzysu. Od zamknięć dróg po informacje o centrach pomocy i schroniskach - Waze pomaga obywatelom uzyskać informacje, których potrzebują podczas tych wydarzeń.


Zobacz w działaniu:

We wrześniu 2017 r. w Mexico City miało miejsce niszczycielskie trzęsienie ziemi, po którym obywatele szukali informacji o możliwości uzyskania pomocy.Waze, nasi wolontariusze edytujący mapy, partnerzy rządowi i lokalne media wkroczyli do akcji.W ciągu trzech godzin dodaliśmy zamknięcia dróg oraz lokalizacje miejsc schronienia na mapie Waze i wysłano powiadomienie w aplikacji, dzięki czemu kierowcy wiedzieli, jak znaleźć te miejsca.

Ponad 90.000 Wazerów kliknęło na powiadomienie, a prawie 5.000 mieszkańców skorzystało z Waze, aby dojechać do schronienia.


Zobacz więcej przykładów od Partnerów

FAQ

Jaki jest koszt współpracy z Waze?

Wierzymy, że najlepsze rozwiązania mobilne wynikają ze współpracy, dlatego też nie pobieramy opłat za udział w naszych programach partnerskich.

Jakie zasoby są dostępne dla partnerów?

Partnerzy mają dostęp do dedykowanego narzędzia, w którym mogą wprowadzać zamknięcia dróg oraz zgłaszać duże wydarzenia drogowe lub wypadki. Partnerzy są również zapraszani do dołączenia do forum online, które służy jako ośrodek współpracy i przestrzeń do dyskusji w kwestiach zarówno strategicznych jak i operacyjnych.

Jaki jest główny cel partnerstwa Waze dla Miast?

Podstawowym celem Waze jest bycie Twoim partnerem w zakresie mobilności. Oznacza to przekazywanie danych o zdarzeniach zgłaszanych przez użytkowników Waze do urzędników, którzy mogą pomóc, niezależnie od tego, czy jest to karambol pięciu samochodów czy ubytek nawierzchni. Oznacza to również uzyskanie danych od partnerów rządowych, aby zapewnić kierowcom korzystającym z Waze najlepsze informacje, dostarczane w czasie rzeczywistym i oparte na lokalizacji, dotyczące tego, co dzieje się w ich okolicy. I oczywiście jednocześnie pomaganie miastom w zrównoważonym rozwoju i dostępności oraz walce z zatłoczeniem poprzez carpooling.

W jaki sposób dane od Waze mogą przynieść korzyść mojej organizacji?

Miliony użytkowników Waze dzielą się danymi o ruchu drogowym, zagrożeniach drogowych, warunkach drogowych i pogodzie. Te dane są agregowane i analizowane przez Waze a następnie udostępniane Tobie w postaci szczegółowej informacji o tym, co dzieje się na Twoich drogach, od ludzi, którzy jeżdżą nimi codziennie.

Dlaczego moja organizacja powinna udostępniać informacje drogowe za pomocą Waze?

Udostępnianie aktualnych informacji dla Waze to alternatywny sposób dostarczania dokładnych tras dla kierowców w Twojej okolicy. Niezależnie od tego, czy są to zamknięcia dróg, czy planowana budowa, przekazywanie informacji do Waze zmniejszy zatłoczenie, przekierowując kierowców na podstawie informacji dostarczanych w czasie rzeczywistym i zminimalizuje zakłócenia wynikające z takich wydarzeń. Waze umożliwia również oznaczenie dostarczonych danych nazwą Partnera, co stanowi świetny sposób na zaprezentowanie swojego zaangażowania dla Społeczności.

Jakie dane udostępnia Waze partnerom?

Udostępnianie aktualnych informacji dla Waze to alternatywny sposób dostarczania dokładnych tras dla kierowców w Twojej okolicy. Niezależnie od tego, czy są to zamknięcia dróg, czy planowana budowa, przekazywanie informacji do Waze zmniejszy zatłoczenie, przekierowując kierowców na podstawie informacji dostarczanych w czasie rzeczywistym i zminimalizuje zakłócenia wynikające z takich wydarzeń. Waze umożliwia również oznaczenie dostarczonych danych nazwą Partnera, co stanowi świetny sposób na zaprezentowanie swojego zaangażowania dla Społeczności.

Jakiego rodzaju danymi dzielą się partnerzy z Waze?

Partnerzy programu Waze for Cities udostępniają informacje o zamknięciach ulic, zmianach przepisów dotyczących ruchu ulicznego i najważniejszych wydarzeniach na drogach.

Jak Waze chroni prywatność użytkowników?
Zapewnienie prywatności użytkownikom jest priorytetem Waze. Wszstkie informacje o zamknięciach dróg oraz informacje o zdarzeniach otrzymywane przez partnerów są publicznie dostępne i wysyłane przy pomocy aplikacji przez użytkowników. Alias użytkownika zgłaszającego raport nigdy nie jest udostępniany. Wszystkie dane udostępniane przez Waze swoim partnerom (lub innym jednostkom) są zgodne z polityką Waze stojącą po stronie użytkownika, zawartą w Polityce Prywatności Waze. Waze nigdy nie udostępni historii tras użytkownika lub niejawnych informacji o użytkowniku z którymkolwiek z partnerów.
Chcemy udostępnić Waze dane. Jakiego formatu powinniśmy użyć?
Waze może używać treści, które dodają do mapy automatycznie zamknięcia i informacje o robotach drogowych. Treść musi zawierać dane podstawowe zawierające zakres czasowy wydarzenia, wpływ skutków zdarzenia na ruch drogowy, charakter wydarzenia itp. Dokładne definicje można znaleźć tutaj.
Jak działa Waze Carpool?

Dowiedz się więcej o rozpoczęciu współpracy.

Jak Waze współpracuje z miastami w zakresie carpoolingu?

Waze współpracuje z miastami, które chcą zmniejszyć liczbę jednoosobowych przejazdów, zapewniając platformę dla społecznościowej usługi carpoolingu, która łączy sąsiadów i współpracowników zmierzających w tym samym kierunku. Miasta pomagają promować carpooling wśród innych zrównoważonych sposobów walki z korkami. Waze może również współpracować z miastami, aby pomóc w sprawdzaniu skuteczności zachęt i komunikatów, w celu promocji przejścia na carpooling. Miasta partnerskie Programu Carpoolingu mają również dostęp do informacji o częściach ich miasta i regionach, w których rośnie liczba użytkowników carpoolingu, pomagając w lepszym planowaniu i alokacji zasobów.

Dołącz do naszych globalnych partnerów

Rio de Janeiro, Los Angeles, Tel Aviv, Boston, Jakarta, Florida, Washington D.C., Barcelona, Kentucky, Sydney, Budapest, Latvia, Mexico City i wiele więcej!

Zgłoś się teraz