O nás

Celé Waze je o spolupráci na dosiahnutí spoločného dobra na ceste. Spájaním vodičov navzájom pomáhame vytvárať miestne komunity vodičov, ktoré spolupracujú na zdokonaľovaní kažodenného jazdenia. Ako príklad môže byť, že pomôžeme predísť niekoho bezradnosti, keby mal uviaznúť v zápche či policajnej kontrole, alebo, ak ukážeme vodičovi cestu o ktorej doteraz netušil a táto mu pri pravidelnom dochádzaní ušetrí pár minút.

Čiže ako to celé funguje?

Po zadaní adresy používateľ len šoféruje so spustenou aplikáciou na svojom telefóne, čím pasívne prispieva dátami o premávke, no môže tiež zintenzívniť svoju aktivitu zdieľaním hlásení z ciest o nehodách, policajných hliadkach a iných nebezpečenstvách, čím ostatných používateľov varuje pred tým, čo ich čaká. Okrem miestných komunít používateľov je tiež Waze domovom pre aktívnu komunitu editorov máp, ktorí vo svojich oblastiach takmer okamžite aktualizujú svoje okolie.