Program Connected Citizens

Spôsob voľnej výmeny dát s Waze, ktorý pomáha vykresliť nutné akcie a vylepšuje mobilitu v meste i celosvetovo

Staňte sa súčasťou inteligentného riešenia

Program Connected Citizens (CCP) je dôkazom toho, že už teraz máme odpovede na niektoré výzvy v oblasti dnešnej mobility. Waze mapa sa posilňuje každou informáciou, ktorou prispela naša obrovská komunita vodičov a dobrovoľných editorov mapy. Pomocou CCP mohli stovky miest, dopravných oddelení a pohotovostných zložiek vytvoriť zmysluplné vzťahy a tak pravidelne zdieľať informácie na vytvorenie tvorivých riešení. Od riadenia dopravy až po zníženie počtu dopravných zápch. Toto sú iniciatívy, ktoré budujú mestá zajtrajška.

Dôvody pre vzájomnú výmenu dát s Waze:

Rozhodnite sa podľa dát z dopravnej infraštruktúry

Prezrite si lokality s častými zápchami alebo nebezpečenstavmi, aby ste si dokázali lepšie naplánovať cestu

Zníženie hustoty premávky vo vašom okolí

V reálnom čase presmerujete používateľov Waze mimo uzávierok a nehôd.

Zistite, čo sa deje na vašej ceste

Partneri dostanú informácie v reálnom čase rýchlejšie ako pri iných spôsoboch nahlasovania

Zvýšte efektivitu reakcií na udalosti

Waze presne označí a overí polohu nehody, čím urýchli príchod záchranným zložkám a odstránenie nehody.

Časté otázky

Ako pomôžu dáta od Waze mojej organizácii?

Milióny používateľov Waze neustále nahlasujú informácie o dopravnej situácii, udalostiach a nebezpečenstvách na ceste a o počasí. Tieto informácie sú zbierané od vodičov, ktorí po vašich cestách jazdia denne. Waze ich analyzuje a následne vám poskytne detailné informácie o tom, čo sa deje na vašich cestách.

Prečo by mala moja organizácia zdieľať informácie s Waze?

Zdieľanie aktuálnych informácií s Waze dáva ďalšie možnosti ako udržať bezpečnosť vodičov v oblasti. Či sa jedná o uzávierky alebo plánovanú výstavbu, poskytovanie informácií Waze uľahčí rozhodovanie o presmerovaní vodičov a minimalizuje dopad takýchto udalostí na dopravu. Waze v aplikácii taktiež poskytuje informácie o autorstve dát od partnerov, čo je skvelý spôsob zviditeľnenia vášho prínosu komunite.

Ako sú vyberaní partneri programu Connected Citizens?

Waze plánuje spolupracovať s partnermi, ktorí majú iný zdroj dát ako Waze aplikáciu. Waze taktiež zvažuje ďalšie aspekty ako geografické špecifiká, technické možnosti a chuť rozvíjať sa.

Prečo Waze vytvorilo program Connected Citizens?

Waze bolo založené na predpoklade, že všetci sme v tom spoločne; komunita dobrovoľníkov je neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti a je našou zodpovednosťou vracať občanom, to čo od nich získavame. Pilotný program s mestom Rio de Janeiro nám ukázal, že môžeme posilniť možnosti vedenia mesta, keď im ukážeme aktuálne podmienky v doprave, bez ohľadu na počet obyvateľov alebo oblasť.

Waze mapa sa vyvíja s každým novým vodičom, pridaným miestom alebo udalosťou. Program spojených miest prináša viac informácií pre wazerov a tým zlepšuje schopnosť vyhnúť sa uzávierkam a zápcham.

Aké sú požiadavky na členstvo v CCP?

Aby sa niekto mohol stať členom Connected Citizen programu, musí splniť všetky nasledujúce požiadavky:

  1. byť vládnou agentúrou alebo správcom cesty (Google môže zriedkavo v jedinečných prípadoch spraviť výnimku tejto podmienky);
  2. vyplniť Členskú prihlášku CCP a spĺňať Doplňujúce podmienky Waze Traffic Data API ALEBO spĺňať podmienky CCP zmluvy spoločnosti Google; a
  3. obsahuje aktuálne dopravné informácie a vlastní všetky práva potrebné na poskytovanie týchto informácií spoločnosti Google, ktoré sú v súlade s Doplňujúcimi podmienkami Waze Traffic Data API.

Partner nebude zasielať žiadosť o členstvo v programe Connected Citizens pokiaľ nespĺňa všetky vyššie uvedené podmienky.

Aké dáta poskytuje Waze partnerom v programe Connected Citizens?

Dátový tok od Waze obsahuje filtrované dáta pre vybranú monitorovanú oblasť. Dáta obsahujú systémom generované dopravné zápchy a používateľmi nahlásené udalosti (kolóny, nehody, nebezpečenstvá, stavby, výtlky, zrazené zvieratá, odstavené vozidlá, objekty na ceste a chýbajúce značky).

Waze poskytuje informácie partnerom formou lokalizovaného XML alebo JSON dátového toku, ktorý je aktualizovaný každé dve minúty. Waze navyše ponúka webový nástroj Traffic View, kde partneri majú prístup k aktuálnym informáciám od používateľov a odhadované prejazdové časy preddefinovaných trás.

Aké zdroje sú dostupné partnerom v programe Connected Citizens?

Partneri majú prístup k exkluzívnemu nástroju na zadávanie uzávierok, plánovaných veľkých udalostí v doprave alebo mimoriadnych udalostí. Partneri majú taktiež prístup do uzavretého online fóra, ktoré slúži ako centrálny bod pre spoluprácu a miesto pre diskusiu o strategických alebo operatívnych záležitostiach.

Waze usporiadalo prvé stretnutie partnerov v októbri 2014, kedy bol spustený aj program "Connected Citizens" a druhé v apríli 2015 v Mountain View v Kalifornii. Waze plánuje usporiadavať tieto stretnutia pravidelne, aby tak uľahčilo spoluprácu partnerom programu Connected Citizens a rozprúdilo diskusiu o možných budúcich úrovniach tohto programu.

Aké su ciele programu?

Hlavné ciele Waze sú 1) poskytnúť užívateľmi nahlásené problémy vedeniu mesta, ktoré ich môže riešiť - či sa už jedná o nehodu piatich áut alebo výtlk a 2) poskytnúť vodičom aktuálne a presné informácie o tom, čo sa deje na cestách.

V akom formáte zdieľa partner dáta s Waze?

Waze akceptuje dáta od partnerov v rôznych formátoch (zoradené podľa preferencie): 1) Prístup k API (JSON, XML alebo KML); 2) Dáta zadané priamo cez nástroj Waze Cestné uzávierky; 3) Dáta zadané do Googlovského formulára Partnerské uzávierky ; 4) E-mailom na closures@google.com ; a 5) kombináciou ktorýchkoľvek možností uvedených vyššie

Partneri by mali čo najviac zdieľať informácie o uzávierkach (plánovaných aj neplánovaných) a dopravných udalostiach (stavba, nehoda a pod.).

Dáta od partnerov musia obsahovať minimálne nasledujúce polia: 1) Súradnice; 2) Názvy ulíc 3) Popis a 4) [Pre uzávierky] Čas začiatku a konca.

Ako Waze pristupuje k ochrane súkromia používateľov?
Ochrana osobných údajov je vo Waze prvoradá. Všetky uzávierky a udalosti, ktoré partneri dostanú sú verejne dostupné a sú nahlásené používateľmi Waze pomocou aplikácie. Meno používateľa, ktorý udalosť nahlásil nie je nikdy zdieľané. Všetko, čo Waze zdieľa s partnermi (alebo kýmkoľvek iným) je v súlade s Waze politikou na ochranu súkromia, vrátane Waze ochrana súkromia Waze nikdy neposkytuje informácie o jazdách vodičov alebo iné neverejné informácie žiadnemu z partnerov.
Chceli by sme poskytnúť dáta Waze-u. Aký formát máme použiť?
Waze môže využívať zdroj dát, ktorý automaticky zadáva do mapy informácie o uzávierkach a výstavbe. Zdroj musí obsahovať základné informácie ako trvanie udalosti, aký je vplyv udalosti na dopravu, charakter udalosti a podobne. Presné definície môžete nájsť tu.

Pripojte sa k našim globálnym partnerom

Rio de Janeiro, Los Angeles, Tel Aviv, Boston, Jakarta, Florida, Washington D.C., Barcelona, Kentucky, Sydney, Budapešť, Latvia, San Jose, Mexico City a oveľa viac!

Zaregistrovať sa