Mestská hromadná oprava

Bratislava, Slovakia, 15 Feb - Dec 15, 2019