מדיניות פרטיות - Waze

Waze Mobile Limited מכבדת את הפרטיות שלך. Waze Mobile Limited והצדדים הקשורים אליה (להלן: “Waze” או ה”חברה”) מציעים שירותי מפות, ניווט באמצעות GPS, שירותים מבוססי קהילה ושירותי Waze Carpool למשתמשים באתר האינטרנט www.waze.com (להלן: ה”אתר”) ו/או למשתמשים ביישומים הסלולארים של Waze (להלן: ה”יישום”) (האתר והיישום ייקראו להלן יחדיו: ה”שירותים”).

אם בחרת להשתמש בשירותים שלנו, המשמעות היא שאתה בוטח בנו עם המידע שלך. אנו מבינים שזוהי אחריות גדולה ואנחנו עושים מאמצים רבים כדי להגן על המידע שלך ולתת לך שליטה.

מדיניות פרטיות זו נועדה לעזור לך להבין איזה מידע אנו אוספים, מדוע אנו אוספים אותו כמו גם איך לעדכן, לנהל ולמחוק אותו. מדיניות פרטיות זו כוללת:

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בשירותי Waze ותנאי השימוש בשירותי Waze Carpool (להלן: “תנאי השימוש” או ה”תנאים”).

השימוש שלך בשירותים כפוף לתנאי השימוש, מדיניות זכויות היוצרים ומדיניות פרטיות זו ומעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

כדי להשתמש בשירותים שלנו, עליך להיות בן 16 ומעלה. אם טרם מלאו לך 16 שנים, אינך רשאי להוריד את היישום או להשתמש בשירותים.

במדיניות פרטיות זו, הביטוי “מידע אישי” משמעו כל מידע שאתה מספק לנו ואשר מזהה אותך אישית כגון שמך, כתובת דואר-אלקטרוני או פרטי החיוב שלך, ובנסיבות מסוימות, המיקום שלך ומידע על מסלול תנועתך, או נתונים אחרים אשר יכולים להיות מקושרים בצורה סבירה לפרטים אלהעל ידי Waze.

ביכולתך לשנות את הגדרות הפרטיות שלך באפליקציית Waze ולבחור איזה מידע אישי אנו עשויים לאסוף אודותיך וכיצד נעשה שימוש במידע שלך.

צור קשר עם Waze / מסור דיווח על פגיעה בפרטיותך

במידה ויש לך שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם הינך סבור כי פרטיותך נפגעה על-ידי אדם כלשהו, במהלך השימוש בשירותים, אנא פנה לחברה באמצעות כתובת הדוא”ל: privacy@waze.com.

אתה רשאי לשלוח לחברה כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה, על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת: support@waze.com.

חשבונות משתמשים וגישה לשירותים

לידיעתך, בעת התקנת היישום במכשיר הנייד שלך, Waze תייצר חשבון אשר ישויך למכשיר נייד זה (“החשבון” או “חשבון Waze”). לאחר ההתקנה, Waze תאסוף ותשתמש במידע שלך, כולל מטה-נתונים (כפי שמתואר בהמשך), בהתאם למדיניות פרטיות זו. שימוש זה עשוי לכלול קישור של המידע שלך עם חשבונך. קישור זה יתקיים בין אם אתה בוחר ליצור שם משתמש וסיסמה של Waze ביישום Waze (כפי שמוסבר בהמשך) ובין אם לאו.

ייתכן ש-Waze תאפשר לך להשתמש באפליקציית Waze, בין אם תבחר להגדיר שם משתמש בעצמך ובין אם לאו. אם תבחר להשתמש בשירותי Waze מבלי להגדיר שם משתמש, תוכל לעשות זאת על ידי דילוג על שלב הגדרת שם המשתמש במהלך תהליך ההתקנה של היישום. אם תעשה זאת:

 • Waze עדיין תקשר את כל המידע שלך עם החשבון שלך ומזהה ייחודי אשר יוקצה על ידי Waze בהתאם למדיניות פרטיות זו. קישור זה יסייע לנו לבצע פעולות כגון מציאת המסלול הטוב ביותר עבורך.
 • למעט במקרה המתואר בפיסקה שלהלן, וכפי שמוסבר בסעיף נראות להלן, החשבון שלך והמידע המשויך לחשבון (כולל המזהה הייחודי שלך) יהיו גלויים רק ל- Waze; ו,
 • בעת השימוש ביישום, המיקום המשוער שלך ומידע אחר שתבחר לתרום יהיה גלוי למשתמשים אחרים ויהיה משויך לשם המשתמש הגנרי “Wazer”.
 • שים לב שבכדי לגשת לתכונות מסוימות של השירותים (לדוגמה עריכת מפה, דירוג, מצבי רוח) יהיה עליך להגדיר שם משתמש ייחודי כדי לזהות את עצמך.

אם אתה מגדיר שם משתמש וסיסמה של Waze ביישום:

 • Waze יקשר את כל המידע שלך עם החשבון שלך ואת שם המשתמש. זה כולל מידע שהתקבל מכל המכשירים הניידים שבהם פועל היישום שאיתו בחרת להיכנס באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלך;
 • למעט במקרה המתואר בפיסקה שלהלן וכפי שמוסבר בסעיף נראות להלן, החשבון והמידע המשויך לחשבונך יהיו גלויים רק ל- Waze; ו
 • בעת השימוש ביישום, המיקום המשוער שלך ומידע אחר שתבחר לתרום יהיו גלויים למשתמשים אחרים וישויכו לשם המשתמש המוגדר.
 • Waze עשויה גם לקבוע ולדרוש מעת לעת אמצעי זיהוי נוספים או שונים לצורך כניסה וגישה לשירותים, או לשם גישה לתכונות מסוימות או לחלקים ייעודיים של השירותים.
 • פרטי ההתחברות שלך מצויים באחריותך. אתה אחראי באופן מלא לכל שימוש או שימוש לרעה בחשבונך ובפרטים האישיים שלך כתוצאה מהעברת הפרטים שלך לאדם אחר. עליך לשמור את פרטי ההתחברות שלך בסודיות מוחלטת ולהימנע מלגלות אותם לאחרים. עליך לוודא כי אתה משנה את הסיסמה שלך לעתים קרובות ולפחות פעם אחת בכל שישה חודשים.

המידע שנאסף

אנו רוצים להבהיר עבורך אילו סוגי המידע אנו אוספים כשנעשה שימוש בשירותים שלנו

Waze אוספת מידע כדי לספק שירותים טובים יותר לכל המשתמשים שלה - החל מפרטים בסייסים כמו מה המסלול הטוב ביותר, לפרטים מורכבים יותר כמו מעקב אחר תנועת הכבישים כך שתדע מתי המועד לעזוב, וכן להציג לך מודעות רלוונטיות תוך שימוש ב- Waze. המידע ש- Waze אוספת, ואופן השימוש במידע זה, תלוי באופן שבו אתה בוחר להשתמש בשירותים שלנו וכיצד אתה מנהל את הגדרות הפרטיות שלך.

המידע שאתה יוצר או מספק לנו:

 • פרטי חשבון: מידע הנדרש בעת הגדרת שם משתמש שבחרת, כגון שם ומגדר. יש לזכור כי מידע כוזב, שגוי או בלתי מעודכן עלול לפגוע ביכולתה של Waze לספק לך את השירותים וליצור איתך קשר בעת הצורך. שדות אשר מחויבים לשם השלמת ההגדרה, יצוינו במפורש על ידי Waze. אם לא תזין את הנתונים הדרושים בשדות אלה, ייתכן שלא תוכל להגדיר שם משתמש (אך עדיין תוכל להשתמש בשירותים שלנו, כפי שמוסבר בסעיף האמור לעיל חשבונות משתמשים וגישה לשירותים); ו/או

 • מידע שבחרת לשתף עם Waze: מידע שבחרת לשתף עם Waze, לרבות שם המשתמש שבחרת להגדיר, דיווחים המשויכים לשם המשתמש שלך, מספר הטלפון שלך, כתובות ה”בית” או ה”עבודה”, מקומות “מועדפים” אחרים, יעדים אשר אתה נוסע או עשוי לנסוע אליהם, שאילתות חיפוש, מידע מלוח השנה/היומן שלך (אם תבחר להפעיל ולהשתמש בתכונות שירות מסוימות כגון תזכורת “מתי לצאת” לנסיעות מתוכננות) וקבצים שהעלית לשירותים, לרבות קבצי קול ושמע, ככול שרלוונטי. ביכולתך לבחור להוסיף פרטי תשלום לחשבון שלך, אם רלוונטי, בפרט בעבור שירותים בתשלום (כגון Waze Carpool). גם אם אינך מחובר לחשבון Waze, תוכל לבחור לספק לנו מידע - כגון כתובת דוא”ל לשם קבלת עדכונים על השירותים שלנו.

 • תקשורת שתבחר לבצע באמצעות שירותי Waze: אם תבחר להשתמש ב- Waze כדי לתקשר עם משתמשי Waze אחרים או עם צדדים שלישיים באמצעות שירותי Waze, כגון הודעות צ’אט או שליחת מיקומים בפלטפורמה של Waze. כמו כן, אנו עשויים לאסוף מידע כאשר אתה מתקשר עם Waze, לדוגמה, אם אתה שולח בקשה, יוצר קשר עם צוות התמיכה של Waze או מדווח על הפרת תנאי שירות לצוות הרלוונטי.
 • מידע מהרשתות החברתיות שלך, אשר אתה בוחר לחבר לחשבון ה-Waze שלך: תוכל לבחור לחבר את חשבון Waze לחשבונ/ות הרשתות החברתיות שלך. אם תבחר לעשות זאת, תוכל לבחור לשתף עם Waze ו/או משתמשים אחרים מידע מחשבונות הרשתות החברתיות שלך, כגון תמונת הפרופיל שלך ב- Facebook או פרטים אישיים אחרים המשותפים על ידך. לקבלת מידע נוסף, ראה אינטגרציה עם רשתות חברתיות, בהמשך.

 • תכונת “מצא חברים”: אם תשתמש בתכונת “מצא חברים”, Waze תאסוף: _ מדי פעם, תאסוף Waze את כל מספרי הטלפון השמורים בספר הטלפונים שבמכשירך. בהקשר לתכונה “מצא חברים”, אנו אוספים מספרי טלפון אך ורק בצורה אשר אנונימית ל- Waze; מידע זה ישמש כדי לסייע לנו למצוא וליצור רשימה של משתמשי Waze אחרים שייתכן שאתה מכיר ואשר ייתכן ותרצה ליצור עמם קשר. שים לב שלא נאסוף שמות, כתובות או כל מידע אחר מספר הטלפונים שבמכשירך, אך ייתכן שחלק מהמידע הזה יישמר באופן מקומי במכשיר שלך, וייתכן שישמש בעת ביצוע שאילתת חיפוש על ידך של שם החבר או כתובת במסגרת השירותים. ו/או _ מספר הטלפון שלך. מספר הטלפון שלך ישמש לאימות חשבונך וכחלק מהתכונה “מצא חברים”, אם רלוונטי, כדי לסייע לך למצוא וליצור רשימה של משתמשי Waze אחרים שאתה עשוי להכיר ואשר ייתכן ותרצה להתחבר אליהם.

באפשרותך גם לספק מידע נוסף אשר ישמש להתאמה אישית של השירותים ולשיפור חווית השימוש שלך בשירותים. לדוגמה, אם אתה מספק לנו את המידע של מיקום “בית” ו”עבודה “, אנו עשויים לספק לך את מה שאנו מעריכים שהוא המסלול המועדף בין מיקומים אלו.

המידע שנאסף בזמן השימוש בשירותים שלנו

אנו אוספים מידע על הפעילות שלך בשירותים, בו אנו משתמשים כדי לספק לך את השירותים של Waze, כולל תכונות אשר נועדו להתאים לך אישית את חווית השימוש. שירותים ותכונות אלה כוללים יכולות כגון מציאת המסלול המועדף עבורך והצעה של “מועדפים” או יעדים נפוצים אשר הינך נוסע אליהם, בכדי לייעל את תהליך החיפוש ואת מהלך הנסיעה. פרטי הפעילויות שאנו אוספים עשויים לכלול:

 • מידע מפורט על המיקום, הנסיעה והמסלול שלך. מיקום ומידע על מסלול תנועתך נאסף, למשל, בצורת אותות GPS (בשילוב עם חותמת זמן) ומידע נוסף אשר נשלח על ידי המכשיר הנייד שלך שבו מותקן ומופעל היישום. מיקום זה ומידע על המסלול, נשמרים כהיסטורית המסלולים של כל הנסיעות שעשית בעת השימוש ביישום. סוג נתוני המיקום שאנו אוספים תלויים בחלקם בהגדרות המכשיר והגדרות החשבון שלך. לדוגמה, בהתאם להגדרות המכשיר שבחרת ו/או בהתאם להגדרות החשבון שלך, אנו עשויים לאסוף מידע על המיקום שלך ועל נסיעות (או היעדרם) גם כאשר אינך משתמש באפליקציה, כדי שנוכל להודיע לך מתי לצאת לנסיעות מתוכננות, להודיע ​​לך על עומסי תנועה באזור שלך, לספק לך סיוע בחנייה, לנתח את מידת האפקטיביות של המודעות שלנו ועוד;
 • מונחים או מקומות אותם חיפשת;
 • צפיות ואינטראקציות עם תוכן ומודעות;
 • הקלטות של הקול שלך ושל אודיו בעת שימוש בתכונות הכוללות קול ואודיו;
 • מסרי תקשורת או תוכן אחר שבחרת לשתף עם צד שלישי כלשהו, ​​כולל משתמשי Waze דרך השירותים;
 • הפעילות שלך באתרים ואפליקציות של צד שלישי שבחרת לקשר לחשבון Waze שלך ​​או האינטראקציה שלך עמם באמצעות השירותים.

מטה-נתונים שאנו אוספים (מידע על המכשיר, הדפדפן ושימוש ביישום):

לאחר התקנת היישום, Waze אוספת מידע אודות השימוש בשירותים ומידע מהמכשיר שבו מותקנ Waze. לדוגמה:

 • Waze עשויה לאסוף ולתעד את תדירות השימוש ביישום ואת משך זמן השימוש, שם וסוג המכשיר, המזהים הייחודיים, סוג וגרסת מערכת ההפעלה, צריכת בטריה, דפי הרשת של צד שלישי או יישומים שבהם אתה מבקר או משתמש או מבצע בהם אינטראקציה באמצעות היישום, מידע שנצפה בשירותים שלנו, מודעות שמוצגות בפניך או שאתה צופה בהן או מקליק עליהן, את העובדה שהשתמשת בשירותים כדי לתקשר עם משתמשים אחרים ואת העובדה שהשתמשת באפליקציות / שירותים של צד שלישי באמצעות Waze כדי לתקשר עם צדדים שלישיים ומשך הזמן של תקשורת כזו, כתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) ושם המתחם (Domain) שאתה משתמש בו על מנת לגשת לשירותים, ואת המיקום הגיאוגרפי של המכשיר שאתה משתמש בו כדי להתחבר ולהשתמש ב- Waze .
 • ייתכן ש- Waze גם תאסוף מידע על יישומים המותקנים במכשיר שלך ש- Waze יכולה להתחבר אליהם - כגון שירותי אפליקציות מוסיקה או שירותי אפליקציות קול ושמע של צדדים שלישיים (לדוגמה, Spotify).
 • אנו גם אוספים מידע על האינטראקציה של המכשירים שלך עם השירותים שלנו, כולל, דוחות קריסה, פעילות מערכת, ואת התאריך, השעה וכתובת ה-URL של בקשתך.

מידע שאנו אוספים מהשותפים שלנו

אנו עובדים עם שותפי פרסום, כולל ישויות השייכות לקבוצת החברות של Google, כדי להציג בפניך מודעות רלוונטיות ושימושיות, על סמך הפעילות שלך ב- Waze ומידע הקשור למזהה המכשיר שלך (כלומר מזהה הפרסום הזמין במכשיר או טכנולוגיות דומות) המשותף איתנו על ידי שותפי הפרסום שלנו. ניתן לנהל את מזהה המכשיר בהגדרות המכשיר שלך (לקבלת מידע נוסף: ראה כאן וכאן).

תוכל להחליט אם נציג לך מודעות מותאמות אישית או לא, באמצעות מסך הגדרות הפרטיות ביישום הגדרות פרטיות -> מודעות בהתאמה אישית. הערה: ביטול ההתאמה האישית של המודעות אינו מבטל הצגתן של מודעות - אלא רק את ההתאמה האישית שלהן. לקבלת מידע נוסף, ראה סעיף ‘מסעות פרסום’ במדיניות פרטיות זו.

כמו כן, אנו עשויים לקבל מידע וניתוחים אגרגטיבים ושאינם מאפשרים זיהוי אישי, משירותי מדידה של צדדים שלישיים, אשר עוזרים לנו להבין את האינטראקציה בין המשתמשים שלנו לבין המודעות שלנו. כמו כן, אנו עשויים לקבל מידע משירותים של צדדים שלישיים על הביצועים של מאמצי השיווק של Waze באתרים או בפלטפורמות של צדדים שלישיים.

אנו משתמשים בטכנולוגיות שונות כדי לאסוף ולאחסן מידע, כולל קובצי Cookie, מזהי פרסום/Advertising ID הזמינים במכשירים ניידים של Android או בטכנולוגיות דומות, אחסון מקומי, אחסון אינטרנט של דפדפן, מטמונים של נתוני של יישומים, מסדי נתונים ויומני שרתים.

מדוע Waze אוספת מידע

חברת Waze עשויה להשתמש במידע שנאסף או אשר סופק על ידך למטרות הבאות:

לספק את השירותים שלנו

אנו משתמשים במידע שלך כדי לספק את השירותים שלנו. לדוגמה:

 • להשתמש במיקומך ובמידע אודות מסלולך ו/או בהיסטוריית שאילתות החיפוש כדי לספק שירותי ניווט, מסלולים נבחרים לבחירתך, התראות על אירועי תעבורה וכדי לספק מידע על אתרים, חנויות, מקומות ואטרקציות אחרות בקרבתך;
 • (אם בחרת להצטרף לתכונה “מצא חברים”), להשתמש במספר הטלפון שלך ובמספרי הטלפון המאוחסנים בספר הטלפונים אשר במכשירך כדי לאתר וליצור רשימה של משתמשים אחרים של Waze שייתכן שאתה מכיר ואולי תרצה ליצור עימם קשר.
 • לספק שירותי פרסום, כולל מודעות מותאמות אישית, בהתאם לסעיף שכותרתו ‘מסעות פרסום’ במדיניות פרטיות זו.
 • כדי לשתף את המידע אשר אתה מספק עם משתמשים אחרים של השירותים ולאפשר את התקשורת בינך, בין Waze ובין משתמשים אחרים.

לתחזק ולשפר את השירותים שלנו

 • אנו גם משתמשים במידע שלך כדי לוודא שהשירותים שלנו פועלים כראוי, כגון לעקוב אחר הפסקות שירות או כדי לפתור בעיות שדיווחת עליהן. כמו כן אנו משתמשים במידע שלך כדי לשפר את השירותים או לפתח תכונות או שירותים חדשים. לדוגמה, Waze עשויה להשתמש בפרטי המסלול שלך כדי לשפר את רמת הדיוק של נתוני המפות והניווט.

לספק שירותים בהתאמה אישית, כולל תוכן ומודעות

 • אנו משתמשים במידע שנאסף כדי לספק את השירותים ולהתאים אישית את השירותים שלנו עבורך. לדוגמה, ייתכן ש- Waze תשתמש בנתוני ‘בית’, ‘עבודה’ ובנתוני יעדים ‘מועדפים’ אחרים (אם תבחר לספק מידע כזה) או בנתוני מסלולים היסטוריים בכדי להציע מסלולים בהתאם לאופן שבו בחרת לנסוע בין היעדים המועדפים בעבר. בהתאם לפעילות העבר שלך בשירותים, אנו עשויים גם להציע לך יעדים נפוצים שאליהם נווטת בעת השימוש באפליקציה.
 • אנו עשויים להשתמש במידע כדי לספק לך תמיכה ו/או טיפול בבקשות ובתלונות.
 • בהתאם להגדרות שלך, אנו עשויים להציג לך מודעות מותאמות אישית על סמך תחומי העניין שלך ופעילותך בעבר. לקבלת מידע נוסף, ראה סעיף ‘מסעות פרסום’ במדיניות פרטיות זו.

למדוד ביצועים

 • אנו משתמשים בנתונים לביצוע ניתוחים ומדידה כדי להבין באיזה אופן נעשה שימוש בשירותים שלנו. לדוגמה, אנו מנתחים נתונים על השימוש שלך בשירותים בכדי לבצע פעילויות כגון שיפור העיצוב של המוצר . אנו גם משתמשים בנתונים לגבי מודעות שצפית בהם או שביצעת בהם אינטראקציה (למשל, לחיצה על) כדי לעזור למפרסמים להבין את הביצועים של הקמפיינים שלהם ולספק להם דוחות אגרגטיבים. אנו עשויים גם להשתמש בנתונים כדי למדוד את השימושיות והיעילות של מאמצי השיווק של Waze באתרים או בפלטפורמות של צדדים שלישיים.

שמירה על קשר איתך

 • אנו משתמשים במידע שלך גם כדי לשלוח לך עדכונים, הודעות, הכרזות ומידע נוסף הקשור לשירותים;
 • אנו עשויים גם להשתמש במידע שלך כדי לנהל סקרים ושאלונים; ואם תיצור קשר עם Waze, אנו רשאים לשמור תיעוד של בקשתך כדי לסייע בפתרון בעיות שבהן אתה עלול להיתקל.
 • בכפוף להבעת הסכמה קודמת שלך (במידה והינה נדרשת בהתאם לחוק החל), אנו עשויים גם להשתמש בכתובת האימייל שסיפקת כדי לשלוח לך חומרי קידום מכירות ו/או שיווק. אתה יכול לבחור שלא לקבל חומרים כאלה בכל עת על ידי לחיצה על הקישור “ביטול ההרשמה” בהודעות הדואר האלקטרוני שאנו עשויים לשלוח אליך. בכל מקרה, Waze לא תשתף את פרטי הקשר שלך עם מפרסם כולשהוא, אלא אם הדבר מותר במפורש או מחויב על פי חוק.

הגנה על Waze, המשתמשים שלנו והציבור ובשל סיבות משפטיות

אנו עשויים גם להשתמש ולעבד את המידע והתוכן שלך, תוך שימוש בטכנולוגיות שונות למטרות הבאות:

 • לאכוף את תנאי השימוש או את מדיניות הפרטיות;
 • כדי ליצור עמך קשר כאשר Waze סבורה כי יש צורך בכך;
 • לציית לכל חוק רלוונטי ולסייע לרשויות האכיפה על פי כל דין רלוונטי, כאשר Waze מאמינה בתום לב ששיתוף פעולה של Waze עם רשויות אכיפת החוק מחויב על פי חוק או עומד באמות המידה והנהלים החוקיים החלים;
 • איתור ניצול לרעה ופעילות בלתי חוקית; לאתר ולמנוע תרמית, נטילה שלא כדין, הפרות, גניבת זהות ופעילויות לא חוקיות אחרות ושימוש לרעה בשירותים;
 • לטפל בכשלים ותקלות;
 • לצורך פעולה בכל מקרה של מחלוקת, או הליכים משפטיים מכל סוג בינך לבין השירותים, או בינך לבין משתמשים אחרים או צדדים שלישיים בקשר או בנוגע לשירותים;
 • לצורך מטרות אשר מפורטות במסגרת מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש;
 • כדי לשפר את הבטיחות והאמינות של השירותים שלנו. זה כולל גילוי, מניעה והיענות לסיכוני אבטחה, בעיות טכניות העלולות לפגוע ב- Waze, המשתמשים שלנו או הציבור;
 • על מנת ליצור מידע אנונימי ו/או אגרגטיבי (כאשר מידע זה אינו מאפשר לזהות משתמש מסוים. ראו “כיצד משתמשת Waze במידע אגרגטיבי”, להלן;

נבקש את האישור שלך לפני שנשתמש במידע למטרה שאינה מופיעה במדיניות הפרטיות.

שיתוף המידע שלך

מידע אישי שאתה משתף

השירותים מבוססים על קהילה של משתמשים אשר משתפים מידע באופן פומבי עם Waze ועם חברים אחרים בקהילה זו.

בפרט, משתמשים עשויים לבחור לשתף מידע כגון שם, גיל, מגדר, תמונה וכדומה, מידע על מיקומם, דיווחים וקבצים אחרים. ניתן לשתף מידע זה ישירות עם השירותים ולכל המשתמשים, כמו במקרה של דיווחי תנועה או פרופיל ה-Carpool שלך, או רק לחבריך ב-Waze . ייתכן שמידע זה ישותף גם באמצעות שירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים (כגון רשתות חברתיות) אשר מקיימים אינטראקציה עם השירותים על פי בחירתם של משתמשים אלה.

ביכולתך להחליט אם להעלות תוכן לשירותים או לא. עם זאת, תוכן שאתה בוחר לשתף ולהעלות לשירות לפרסום אינו פרטי ואינו סודי ואתה צריך לצפות כי הוא עשוי להיות מוצג בפומבי וידוע לאחרים. מידע שאתה בוחר להעלות יפורסם ביחד עם שם המשתמש שלך ומידע נוסף כולל מידע אישי שהוספת לפרופיל המשתמש שלך הזמין לציבור. לידיעתך, אירועי דרך מסוימים שאתה מדווח עליהם עשויים לכלול בתוכם את נתיב הנסיעה שלך בקרבתם. לפיכך עליך לנהוג בזהירות ובהיגיון בריא כאשר אתה מעביר או מעלה מידע לשירות. לכל הפחות, עליך להפגין אותה דרגה של זהירות שבה אתה נוהג כשאתה מפרסם מידע אישי באמצעים אחרים שאינם אינטרנט ושירותים סלולאריים.

בכל מקרה (אך מלבד כפי שמפורט להלן בקשר למידע שמשותף מהחשבונות שלך ברשת חברתית על פי הגדרות הפרטיות שלך לגבי חשבונות אלה ברשת החברתית) משתמשים אחרים לא יוכלו לצפות בכתובת הדואר האלקטרוני שלך באמצעות כל דיווח או חומר שפרסמת כמשתמש ושאתה העלית או שיתפת.

אם תבחר, להקליט את הקול שלך באמצעות השירותים, או להשתמש בתכונת הפקודות הקוליות, Waze תאסוף את המידע הקולי הקשור לשימוש זה, לרבות קבצי קול. אם לאחר שהקלטת את הקול שלך, בחרת לשתף את ההקלטות הקוליות שלך, משתמשים אחרים של Waze ואנשים אחרים יוכלו להוריד ולהשתמש בהקלטות הקוליות שלך. לאחר ההורדה, ייתכן ול- Waze לא תהא שליטה על הקבצים הקוליים, לכן עליך לשתף רק תוכן שאתה חש בנוח לפרסם אותו בפומבי.

אנו, ב-Waze, משקיעים מאמץ רב על מנת להעניק לך את החוויה הטובה ביותר בזמן השימוש בשירותים. עם זאת, ל-Waze אין כל שליטה על אופן התנהלותם של מי מהמשתמשים, ו-Waze מתנערת מכל אחריות מבחינה זו. אנו ממליצים למשתמשים לשקול באופן יסודי ומקיף האם לפרסם או להעמיד לרשות אחרים מידע כלשהו ולבחון בזהירות את כל הפרטים הנחוצים בקשר לתקשורת עם משתמשים אחרים לפני ביצוע כל התקשרות או תקשורת.

השתתפות בכל פעילות משתמש כתוצאה, ישירה או עקיפה, מהשימוש ב- Waze, היא לחלוטין על אחריותך. Waze אינה צד לכל הסכם שנכרת בין המשתמשים בנסיבות כלשהן. על המשתמש חלה אחריות בלעדית ומוחלטת לציית לכל החוקים, התקנות או לכל חובה אחרת. איננו נוטלים ולא נישא באחריות כלשהי לכל אובדן, נזק, עלות או הוצאה שייגרמו לך או שתישא בהם כתוצאה מ- או בקשר להשתתפות שלך בכל פעילות או אירוע אשר התרחש, התקיים או נוהל ביוזמה של משתמש או צד שלישי או בקשר לכל הסכם בין המשתמשים או צדדים שלישיים, לרבות כל פעילות או אירוע אשר קשורים בדרך כלשהי, במישרין או בעקיפין, לשירותים או לשימוש בהם.

כשהמידע משותף על ידי Waze

חברת Waze אינה מוכרת, משכירה או מחכירה את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים.

Waze לא תשתף אחרים במידע האישי שלך, ללא הסכמתך, מלבד למטרות הבאות וככל שהדבר יהיה נחוץ על פי שיקול דעתה בתום לב של Waze:

 • לצורך מתן והפעלת השירותים. לדוגמה, לפרסם אירועי דרך שאתה מדווח עליהם ואשר משויכים לשם המשתמש שלך ולמיקום שלך;
 • אם Waze מאמינה באופן סביר שאתה הפרת את תנאי השימוש או מבצעת חקירה של הפרה אפשרית של תנאי השימוש, או סבורה כי עשית שימוש לרעה בזכויות שלך להשתמש בשירותים, או עשית מעשה, או חדלת לעשות מעשה ש- Waze מאמינה באופן סביר כי הוא מפר כל דין, כללים או תקנות רלוונטיים. Waze רשאית לשתף את המידע שלך במקרים אלה עם רשויות אכיפת החוק ועם רשויות מוסמכות אחרות ועם כל צד שלישי כפי שיידרש על מנת לטפל בכל תוצאה של מעשה עוולה שעשית;
 • אם Waze תידרש, או תאמין באופן סביר כי היא נדרשת על פי דין, לשתף במידע שלך או לגלות אותו;
 • בכל מקרה של מחלוקת, או הליכים משפטיים מכל סוג בינך לבין Waze, או בינך לבין משתמשים אחרים בקשר לשירותים או ביחס אליהם;
 • בכל מקרה שבו Waze סבורה כי שיתוף המידע נחוץ כדי להגן מפני פגיעה בזכויות, ברכוש או בביטחון של Waze, המשתמשים שלנו או הציבור כפי שנדרש או מותר על פי חוק, לרבות כדי למנוע נזק פיזי או נזק לרכוש ממשמש ובא;
 • לזהות, למנוע או לטפל בכל צורה אחרת בנושאי מרמה, בסוגיות אבטחה או בעיות טכניות;
 • אם Waze תארגן את הפעלת השירותים במסגרת אחרת, או באמצעות מבנה משפטי או גוף אחרים, או אם Waze תירכש על-ידי גוף אחר, או תמוזג לגוף אחר, או אם Waze תכנס להליך פשיטת רגל, ובלבד שגופים אלה יסכימו שהוראותיה של מדיניות פרטיות זו יחייבו אותם, לאחר שיובאו בחשבון השינויים המתאימים;
 • לאסוף, לאחסן, להחזיק ולנהל את המידע האישי שלך באמצעות שירותי ענן או שירותי אירוח או באמצעות צד שלישי או צד הקשור או מסונף ל- Waze, באופן סביר למטרות עסקיות, אשר עשויים להיות ממוקמים באיחוד האירופי ובארה”ב, מדינות אשר עשויות להימצא מחוץ לתחום השיפוט שלך;
 • Waze עשויה גם לשתף מידע אישי עם חברות או ארגונים הקשורים או המסנופים ל- Waze, כגון חברות בנות, חברות אחיות וחברות אם (כלומר ישויות השייכות לקבוצת החברות של Google);
 • אנו עובדים עם שירותים אחרים של Google (כגון Google Doubleclick Bid Manager) למטרות פרסום ומדידת מודעות. כדי לעזור למפרסמים להחליט אילו מודעות להציג ב-Waze, ב-Google ובאתרים ויישומים השותפים עם Google, אנו עשויים לשתף מידע עם שירותים אלה, כגון מזהה ייחודי לפרסום (כלומר, מזהה פרסום/Advertising ID הזמין במכשירים ניידים של Android או טכנולוגיות דומות). באפשרותך לקבל מידע נוסף על האופן שבו Google משתמשת במידע מאתרים או מיישומים המשתמשים בשירותיה וכיצד תוכל לשלוט בכך בדף זה. לקבלת מידע נוסף, ראה סעיף ‘מסעות פרסום’ במדיניות פרטיות זו.
 • אנו עובדים גם עם שירותי מדידה נבחרים שעוזרים לנו להבין את האינטראקציה של המשתמשים שלנו עם המודעות שלנו (כגון DoubleClick Campaign Manager) וכדי למדוד את המאמצים השיווקיים של Waze (כגון שירותי AppsFlyer), על ידי שימוש ושיתוף של מזהה המכשיר שלך (כלומר, מזהה פרסום/AdvertisingID או טכנולוגיות דומות).
 • מידע אישי עשוי להיות משותף גם עם השותפים המהימנים של Waze וספקי השירותים שלנו בכדי לעבד אותו עבורנו, בהתאם להנחיות שלנו ובהתאם למדיניות זו וכל אמצעי הסודיות והאבטחה המתאימים. לדוגמה, אנו משתמשים בספקי שירות כדי לעזור לנו עם מתן שירות לקוחות.

אנו עשויים לחלוק מידע שאינו מזהה אותך באופן אישי עם צדדים שלישיים המספקים שירותי תחבורה. לדוגמה, כדי לאפשר לך למצוא נוסע ב- Waze Carpool באמצעות צדדים שלישיים המספקים שירותי תחבורה, כגון Moovit, אנו עשויים לחלוק מזהה ייחודי זמני, בצירוף נקודות איסוף והורדה המיוצרות על בסיס הקירבה לתוכנית הנסיעה המתוכננת שלך, עם צדדים שלישיים אלו.

נראות

לידיעתך, שם המשתמש שלך ומידע נוסף אחר יהיו גלויים לאחרים. שים לב ששם המשתמש שלך ייכלל יחד עם כל מידע שתעלה לשירות/תעביר אלינו לפרסום (כגון דיווחי תנועה או הודעות צ’אט). לפיכך אחרים יוכלו לצפות בו. כמו כן, החברים שלך ב- Waze יראו את שמך ותמונת הפרופיל שלך וכל מידע אחר שבחרת לשתף עמם.

אם אתה מעדיף להישאר בלתי נראה במפה של Waze, תוכל לשנות את הגדרות היישום של Waze כך שלא יראה את מיקומך על המפה. לשם כך עליך לגשת לתפריט הגדרות הפרטיות ולשנות בהתאם להגדרה של ׳מצב בלתי נראה׳. במצב זה, ייתכן שחלק מהתכונות לא יהיו זמינות. אם תבחר באפשרות זו, בעוד שאתה תהיה ‘בלתי נראה’ במפה למשתמשים אחרים, המידע על המיקום והמסלול שלך ימשיך להיאסף על-ידי Waze לצרכים המפורטים במדיניות פרטיות זו ופרופיל Carpool שלך (אם תבחר להגדיר אותו) יהיה גלוי למשתמשים אחרים של Waze.

שילוב עם רשתות חברתיות

אתה יכול לבחור לשתף מידע בין החשבון שלך ב- Waze לבין החשבון שלך ברשת חברתית (כגון Facebook). באמצעות אפשרות זו, תוכל לבחור שמידע אישי ותכנים אחרים אודותיך, שזמינים מהרשתות החברתיות, יועברו וישותפו באמצעות השירותים/Waze. בדומה לכך, תוכל לבחור שמידע אישי ותוכן אחר אודותיך שזמין ב- Waze, לרבות המיקום ונתיב התנועה שלך יועברו וישותפו באמצעות החשבון שלך ברשת החברתית.

אם תגדיר את החשבון שלך לשילוב עם רשתות חברתיות, לרבות על-ידי כניסה ל- Waze על-ידי שימוש בחשבון שלך ברשת החברתית (כגון באמצעות החשבון שלך ב- Facebook או ב-Google), אזי אתה מסכים לשיתוף מידע (לרבות מידע אישי) בין Waze לבין רשתות חברתיות אלה, לצרכים שנקבעו במדיניות פרטיות זו.

השימוש של הרשת החברתית במידע שהועמד לרשותה על-ידי Waze כפוף למדיניות הפרטיות של הרשת החברתית ונעשה בשליטת הרשת החברתית. שימוש זה אינו כפוף למדיניות פרטיות זו או בשליטת Waze.

כאשר אתה מתחבר לחשבון של רשת חברתית באמצעות השירותים, בפעם הראשונה, או גורם באופן אחר ליצירת קשר בין השירותים לבין החשבון שלך ברשת החברתית, תתבקש על ידי הרשת החברתית להרשות לרשת החברתית לשתף את המידע האישי שלך אשר מאוחסן ברשת חברתית זו עם Waze. אנו נאסוף את המידע שלך מחשבון הרשת החברתית שלך רק בהתאם להרשאות שניתנו על ידך (כגון שמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, רשימת החברים שלך, תמונת פרופיל, מידע אחר הזמין באמצעות הרשת החברתית הרלוונטית).

אתה מבין ומסכים בזאת ש-Waze עשויה לגשת, להעמיד לרשות ולאחסן מידע שכזה, כך שמידע זה יהיה זמין בחשבון Waze שלך, עד למועד מחיקת החשבון.

עליך לשים לב לכך שמידע מסוים אשר הוגדר על ידך כפרטי בחשבונות הרשת החברתית שלך אשר מתנהלים אצל צדדים שלישיים עלול להיעשות פומבי למשתמשי Waze אחרים באמצעות השירותים, ברגע שהרשית לרשת החברתית לשתף מידע זה עם Waze (לדוגמה, באמצעות פרופיל Carpool).

שילוב עם שירותי צד שלישי אחרים

Waze עשויה להציע לך את האפשרות לחבר את Waze לשירותים של צדדים שלישיים שעשויים להיות מועילים עבורך (כדוגמת Spotify). במקרה ש- Waze מזהה ששילוב עשוי להיות זמין (אם משום ששירות של צד שלישי מנסה להתחבר ל- Waze, או ש-Waze מזהה כי בשירותים המותקן במכשיר קיימת אפשרות שילוב או שביקשת חיבור מסויים), Waze תבקש אישור לחבר את החשבונות. אם אתה בוחר לחבר את החשבונות, Waze תבקש את אישורך לשתף מידע עם השירות של הצד השלישי. עליך להסכים לחיבור החשבונות רק אם אתה חש בנוח שהשירות של הצד השלישי יקבל את המידע כפי שנקבע בעת ההתחברות של החשבונות ו-Waze איננה אחראית לשימוש במידע על ידי השירות של הצד השלישי. אתה יכול לנתק את החיבור של Waze והשירות של הצד השלישי בכל זמן ו-Waze תפסיק לשתף מידע עם שירות זה מרגע הניתוק ואילך.

שליטה במידע האישי שלך

תוכל תמיד לבדוק ולעדכן מידע מסוים על ידי כניסה להגדרות חשבון המשתמש שלך (כגון הטלפון, הדוא”ל ועוד) או בתפריט השמאלי בתוך היישום (לעדכון הבית, העבודה והמקומות המועדפים שלך).

ניתן להיכנס לאתר Waze בכדי לעיין בהיסטוריית מסלולי התנועה שלך באמצעות הפונקציה “ערוך את המפה” / “נסיעות” באתר Waze. שים לב שכדי לגשת למידע מסוים יהיה עליך להגדיר שם משתמש. המיקום שלך והיסטורית מסלולי התנועה שלך מקושרים לחשבון שלך ולשם המשתמש שלך (אם בחרת להגדיר כזה) או (אם בחרת שלא להגדיר שם משתמש) למזהה הייחודי שהוקצה לך על-ידי Waze.

אם תגלה שהמידע המקושר לחשבון שלך אינו מדויק, מלא או מעודכן, אזי עליך לבצע בו את כל השינויים הנחוצים על מנת לתקנו. עליך לזכור שמידע שקרי, לא מדויק או לא מעודכן עלול למנוע ממך להגדיר שם משתמש ולפגוע ביכולת לספק לך את השירותים.

שליטה בהגדרות הפרטיות

הגדרות הפרטיות ביישום מספקות לך גישה מהירה להגדרות וכלים שמאפשרים לך להגן על המידע שלך ולהחליט כיצד המידע שלך יכול לגרום ל- Waze לספק לך שירות טוב יותר. לדוגמה, תוכל לשלוט בנראות שלך על המפה ולקבוע את ההעדפות שלך לגבי המודעות שמוצגות לך ב- Waze.

יש דרכים אחרות לשלוט במידע שנאסף על ידי Waze, בין אם אתה מחובר לחשבון Waze ובין אם לאו, כולל הגדרות ברמת המכשיר: ייתכן שבמכשיר שלך קיימותu, אפשרויות שליטה שקובעות איזה מידע נאסוף. לדוגמה, אפשר לשנות את הגדרות המיקום במכשירך.

מחיקת חשבון

אם תרצה למחוק את החשבון שלך, תוכל להשתמש בפונקציה “מחק חשבון” הזמינה תחת הגדרת הפרטיות בתוך היישום ובאתר האינטרנט של Waze. עם קבלת בקשת מחיקה, תשתמש Waze במאמצים סבירים למחיקת המידע, אולם שים לב כי לא ניתן למחוק מידע באופן מיידי ממערכות הגיבוי שלנו. אנו שואפים ליזום את תהליך המחיקה מיד לאחר בקשתך. לאחר שנקבל את הבקשה שלך, לא יעשה עוד שימוש בנתונים שלך להתאמה אישית של החוויה שלך ב -Waze. לאחר מכן, אנו מתחילים בתהליך ש למחוק באופן בטוח ומלא את הנתונים ממערכות האחסון שלנו. התהליך הזה לרוב אורך חודשיים מרגע המחיקה. כמו בכל תהליך מחיקה, דברים כמו תחזוקה שגרתית, הפסקות שירות בלתי צפויות, באגים או תקלות בפרוטוקולים עשויים לגרום לעיכובים ולהארכת מסגרות הזמן שצוינו במדיניות זו. יש לנו מערכות שנועדו לזהות ולפתור בעיות כאלה.

כיצד Waze שומרת נתונים שהיא אוספת

חלק מסוים מהנתונים אפשר למחוק בכל עת, חלק מהנתונים נמחקים באופן אוטומטי, וחלק אחר נשמר לתקופות ארוכות יותר, אם יש בכך צורך.. סעיף זה מתאר למה אנו שומרים סוגים שונים של נתונים למשך פרקי זמן שונים.

 • מידע אשר נשמר עד להסרה על ידך - כגון מיקום ‘הבית’, ‘עבודה’, מיקומים מועדפים, כתובת דוא”ל ומידע אחר הקשור לחשבון. אנו נשמור נתונים אלה בחשבון Waze שלך ​​עד שתבחר למחוק אותו ו/או לעדכנו.
 • נתונים שהתוקף שלהם פג אחרי תקופת זמן ספציפית - במקרים מסוימים, אינך צריך למחוק את הנתונים שלך באופן פעיל, שכן אנו שומרים אותם לתקופת זמן שנקבעה מראש על סמך סיבת האיסוף של נתונים אלוה. לדוגמה, אם תבחר לחבר את היומן שלך לחשבון Waze שלך, אנו “מחלצים” את אירועי היומן העתידיים שלך מספר ימים מראש ומוחקים אותם לאחר התרחשותם. כמו כן, אנחנו עשויים לבצע אנונימיזציה של נתונים מסוימים בתקופות זמן שנקבעו מראש. .
 • מידע שנשמר עד שחשבון ה-Waze שלך נמחק ​​- אנחנו שומרים חלק מהנתונים כל עוד חשבון Waze שלך קיים, אם הוא עוזר לנו להבין איך משתמשים מקיימים אינטראקציה עם התכונות שלנו ואיך נוכל לשפר את השירותים שלנו.לדוגמה, אם דיווחת על אירוע תעבורתי, אנו נשמור מידע על סך כול הדיווחים ששלחת, גם לאחר הסרת האירוע. כאשר אתה מוחק את חשבון ה-Waze שלך, ימחק גם המידע סך כול הדיווחים ששלחת.
 • מידע שנשמר לתקופות זמן ארוכות למטרות מוגבלות - לפעמים, עקב דרישות עסקיות ומשפטיות אנחנו צריכים לשמור מידע המיועד למטרות ספציפיות לתקופת זמן ארוכה. לדוגמה, כש-Waze מעבדת עבורך תשלום, נשמור את הנתונים האלה לתקופות ארוכות יותר כפי שנדרש למטרות מיסוי או חשבונאות. הנה כמה סיבות לך שנשמור נתונים לתקופות ארוכות: _ מניעת סיכוני אבטחה, הונאה או ניצול לרעה _ ניהול רשומות כספיות _ ציות לחוקים או תקנות _ הבטחת המשכיות השירותים שלנו * תקשורת ישירה עם Waze

כיצד Waze משתמשת במידע אגרגטיבי?

Waze עשויה להשתמש במידע אנונימי, סטטיסטי או אגרגטיבי (לרבות במידע אנונימי על מיקומים), בצורה אשר אינה מאפשרת את זיהויו של משתמש מסוים, על מנת להפעיל בצורה תקינה את השירותים, לשפר את איכותו של השירותים, לשפר את חווית השימוש שלך, ליצור שירותים ותכונות חדשים, לרבות שירותים בהתאמה אישית, לשנות או לבטל תוכן או שירות קיימים, וכן למטרות נוספות פנימיות, מסחריות וסטטיסטיות (כולל פרסום).

Waze גם עשויה להשתמש במידע אנונימי, סטטיסטי או אגרגטיבי אשר נאסף באמצעות השירותים, בצורה אשר אינה מאפשרת לזהות משתמש מסוים, על-ידי פרסום, הפצה, שידור או העברה אחרת של מידע זה, או העמדתו לרשות משתמשים בשירותים, לספקי השירותים, לשותפים ולכל צד שלישי. לדוגמה, מידע GPS שהתקבל מהמכשיר הנייד שלך עשוי להיות מסופק לעורכי מפות בצורה אגרגטיבית ו/או אנונימית על מנת לסייע לשפר את המפה ולפתור בעיות במפה, מידע אודות התנועה עשוי להיות מסופק לערים, וניתוח אנונימי של מודעות עשוי להיות מסופק למפרסמים.

עוגיות

Waze עשויה להשתמש בעוגיות (cookies) ובטכנולוגיות דומות במסגרת השירותים. עוגיות הן חבילות מידע אשר נשלחות על-ידי השרתים של האתר אל דפדפן האינטרנט שלך, ואז נשלחות בחזרה על-ידי הדפדפן בכל פעם שהדפדפן ניגש לשרתים של האתר.

Waze עשויה להשתמש בעוגיות למטרות שונות, כגון על מנת לחסוך לך את הצורך להזין מחדש את שם המשתמש והסיסמה שלך בכל פעם שאתה מתחבר לשירותים, על מנת להקל על השימוש באתר, על מנת לאסוף מידע סטטיסטי, לאמת את המידע, ועל מנת להתאים את האתר להעדפות האישיות שלך וכן לצורך אבטחת מידע.

יש עוגיות שפוקעות כאשר ההתחברות מסתיימת ואתה יוצא מהדפדפן שלך. עוגיות אחרות נשמרות על הדיסק הקשיח במחשב שלך. אם אתה מעוניין לחסום את העוגיות של האתר, אזי עליך להשתמש בכפתור העזרה בדפדפן שלך ולפעול על פי ההנחיות ההכרחיות. עליך לזכור, עם זאת, שאם תנטרל את העוגיות הדבר עלול לסבך ואף למנוע את השימוש שלך באתר או באזורים ובמאפיינים מסוימים שלו.

מסעות פרסום

Waze מאפשרת למפרסמים לנהל מסעות פרסום במסגרת השירותים.

המידע והפרסומות שאתה רואה בעת גישה לשירותים עשויים להיות מוצגים לך על בסיס הפעילות הנוכחית שלך ב- Waze, כגון המיקום הנוכחי שלך, יעד הנסיעה או מידע קונטקסטואלי המבוסס על הפעילות הנוכחית שלך. לדוגמה: אם תחפש “תחנת דלק”, ייתכן שתראה מודעה עבור תחנת דלק מקומית.

בהתאם להגדרותיך, ייתכן שתראה גם מודעות המותאמות לך אישית על סמך:

 • מידע שקיבלנו ממך (לדוגמה, כתובות “הבית” ו”העבודה” שנשמרו בחשבונך)
 • פעילות עבר והיסטוריית שאילתות חיפוש שלך (לדוגמה, מסלולים המופיעים ברשימת המסלולים שלך)
 • מידע משותפי הפרסום שלנו, כולל ישויות השייכות לקבוצת החברות של Google ושותפי פרסום מהימנים אחרים.

תוכל להחליט אם נציג לך מודעות מותאמות אישית או לא, באמצעות מסך הגדרות הפרטיות ביישום הגדרת הפרטיות -> מודעות בהתאמה אישית. הערה: ביטול ההתאמה האישית של המודעות אינו מבטל הצגתן של המודעות - אלא רק את ההתאמה האישית שלהן.

שים לב:

 • אנו לא אוספים ביודעין ולא מציגים בפניך מודעות מותאמות אישית המבוססות על קטגוריות רגישות, כגון גזע, דת, נטייה מינית או בריאות.
 • איננו משתפים עם מפרסמים מידע אשר מזהה אותך אישית, כגון שמך או הדוא”ל שלך, אלא אם תבקש מאיתנו לעשות זאת. לדוגמה, אם אתה רואה מודעה של חנות פרחים בקרבת מקום ולוחץ על כפתור ‘הקש להתקשרות’, נחבר את השיחה שלך ועל ידי כך נשתף את מספר הטלפון שלך עם חנות הפרחים.
 • כפי שמתואר בסעיף “כשהמידע משותף על ידי Waze”, אנו עובדים עם שירותים אחרים של Google (כגון Google Doubleclick Bid Manager) למטרות פרסום ומדידת מודעות. כדי לעזור למפרסמים להחליט אילו מודעות להציג ב- Waze, ב- Google ובאתרים ויישומים השותפים עם Google, אנו עשויים לשתף מידע עם שירותים אלה, כגון מזהה ייחודי לפרסום (כלומר, מזהה פרסום/Advertising ID הזמין במכשירים ניידים של Android או טכנולוגיות דומות). באפשרותך לקבל מידע נוסף על האופן שבו Google משתמשת במידע מאתרים או יישומים המשתמשים בשירותיה וכיצד תוכל לשלוט בכך בדף זה.
 • היכולת לשלוט בהתאמה אישית של מודעות כמתואר לעיל, חל על מודעות מותאמות אישית המוצגות על ידי Waze בפלטפורמת Waze והן אינן חלות על מודעות המוצגות בפלטפורמות של צדדים שלישיים, כולל במקרה שאלו הוצגו מטעמה של Waze.
 • כאשר אתה מבקר באתר של צד שלישי מתוך היישום, הצד השלישי עשוי להשתמש בעוגיות על גבי המחשב שלך. שימושו של הצד השלישי בעוגיות כפוף למדיניות הפרטיות של הצד השלישי ולא למדיניות פרטיות זו. אם ברצונך לעיין במדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים כאמור עליך לבקר בשירות שלהם, או ליצור עימם קשר ישיר.

השירותים שלנו כוללים מערכת מסרונים פנימית אשר מאפשרת לך לשלוח ולקבל הודעות, למשתמשים אחרים ומהם, ולקבל מסרים שיווקיים מאיתנו. אתה נותן בזאת את הסכמתך לכך שאנו נוכל להשתמש במערכת המסרונים הפנימית על מנת ליידע אותך על מוצרים ושירותים אשר עשויים לעניין אותך.

עם זאת, שים לב לכך שהמשתמשים של Waze אינם רשאים להשתמש בפרטים ליצירת קשר שמסרת או בחשבון המסרונים הפנימי שלנו לצורך פרסום מסחרי. אם נתקלת במשתמש שיצר חומרים פרסומיים, נא ידע אותנו באמצעות הערוצים אשר מפורטים בתפריט “אודות” בתוכנה או באמצעות דף “צור קשר” באתר (ראה כאן).

מובהר כי איננו אחראים לתוכן של הפרסומות האמורות ולמוצרים שיסופקו או לשירותים שיינתנו באמצעותן על-ידי צדדים שלישיים ואתה מסכים באופן בלתי חוזר וללא כל תנאי לא לראות בנו אחראים או כמי שנושאים באחריות, בכל דרך,לכל אובדן, נזק, עלות או הוצאה אשר עלולים להיגרם לך, או שתישא בהם כתוצאה מהחומרים הפרסומיים או בקשר אליהם.

אבטחת מידע

Waze שמה את אבטחת המידע בראש סדר העדיפויות שלה. שירותי Waze כוללים תכונות אבטחה חזקות שמגינות באופן מתמשך על המידע שלך. Waze מיישמת מערכות, יישומים ונהלים על מנת להבטיח את המידע האישי שלך, על מנת להקטין את הסיכונים לגניבה, נזק, אובדן מידע, או גישה בלתי מורשית או שימוש בלתי מורשה במידע. לדוגמה, אנו מנהלים ביקורות לגבי שיטות איסוף המידע, אחסונו ועיבודו, לרבות אמצעי אבטחה פיזיים, כדי למנוע גישה בלתי מורשית למערכות שלנו. בנוסף, אנו מגבילים את הגישה למידע אישי ומאפשרים זאת רק לעובדי Waze, לקבלנים ולסוכנים הזקוקים למידע כדי לעבד אותו. כל הגורמים שמקבלים את הגישה הזו כפופים לחובות סודיות חוזיות, ובמקרים של הפרה עשויים להינקט כלפיהם צעדים משמעתיים או שנסיים את ההתקשרות עמם.

התובנות שאנו מגבשים משמירה על השירותים שלנו, עוזרות לנו לזהות ולחסום באופן אוטומטי איומי אבטחה מכדי להגיע אליך.

אולם, צעדים אלה אינם מאפשרים לתת ביטחון מוחלט. לכן, על אף ש- Waze עושה מאמצים מרובים מאוד להגן על המידע האישי שלך, Waze אינה יכולה לערוב, ולא ניתן לצפות צפייה סבירה, שמאגרי המידע של Waze יהיו חסינים מפני מעשי עוולה, קלקולים, לכידה או גישה לא חוקיים, או סוגים אחרים של שימוש לא ראוי או שימוש לרעה.

תאימות ושיתוף פעולה עם רגולטורים

אנחנו בוחנים על בסיס קבוע את מדיניות הפרטיות ומקפידים לעבד את המידע שלך לפי התנאים שנקבעו בה.

העברות נתונים

אנחנו מפעילים שרתים ברחבי העולם וייתכן שהמידע יעובד בשרתים מחוץ למדינת המגורים שלך. חוקי הגנת הפרטיות משתנים ממדינה למדינה, ובחלקן ניתנת הגנה נרחבת יותר מאשר באחרות. ללא קשר למיקום עיבוד הנתונים, אנחנו מיישמים את אותן הגנות שמתוארות במדיניות הזו. כאשר אנו מקבלים תלונות רשמיות בכתב, אנו יוצרים קשר עם האדם ששלח את התלונה. אם אין בידינו אפשרות להסדיר ישירות מולך תלונה כלשהי הקשורה למסירת הנתונים שלך, אנו פועלים מול רשויות הפיקוח המתאימות, לרבות רשויות מקומיות להגנה על פרטיות.

דרישות אירופאיות

אם חוקי הגנת המידע של האיחוד האירופי חלים על עיבוד המידע שלך, אנו מספקים את היכולות המתוארות במדיניות זו, כך שתוכל לממש את זכותך לבקש גישה, לעדכן, להסיר, למחוק ולהגביל את עיבוד המידע שלך .

תוכל גם לקבל העתק של נתונים בחשבון ה- Waze שלך ​​אם ברצונך לגבות אותם או לייצא את המידע שלך לשירות אחר. תוכל להיכנס למרכז השליטה על ידי מעבר אל אתר Waze, ולאחר מכן לחץ על הגדרות ולאחר מכן בחר באפשרות הורד את ארכיון הנתונים שלך. שים לב שכדי לגשת למרכז השליטה תזדקק לחשבון Waze עם כתובת דוא”ל חוקית בכדי לקבל את ארכיון הנתונים שלך.

מוקנת לך גם הזכות להתנגד לעיבוד המידע שלך.

אנו מעבדים את המידע שלך למטרות המתוארות במדיניות זו, בהתבסס על העילות המשפטיות הבאות:

בהסכמתך

אנו מבקשים את הסכמתך לעבד את המידע שלך למטרות ספציפיות ויש לך זכות לבטל את הסכמתך בכל עת. תוכל לנהל את ההגדרות שלך בכל עת, ובכלל זה דרך הגדרות הפרטיות בתוך היישום.

עבור אינטרסים לגיטימיים

אנו מעבדים את המידע שלך עבור האינטרסים הלגיטימיים שלנו ושל צדדים שלישיים (כגון שותפים, ובכלל זה מפרסמים, כדי לדווח על סטטיסטיקות שימוש) תוך יישום אמצעי הגנה מתאימים אשר מגנים על הפרטיות שלך. פירוש הדבר שאנו מעבדים את המידע שלך לדברים כגון:

 • לספק, לשמור ולשפר את השירותים שלנו כדי לענות על הצרכים של המשתמשים שלנו
 • פיתוח שירותים חדשים ותכונות שימושיות למשתמשים שלנו
 • הבנת האופן שבו אנשים משתמשים בשירותים שלנו (כולל כיצד הם באים באינטראקציה עם המודעות שלנו) כדי להבטיח ולשפר את הביצועים של השירותים שלנו
 • התאמה אישית של השירותים שלנו כדי לספק לך חוויית משתמש טובה יותר
 • שיווק כדי ליידע את המשתמשים על השירותים שלנו
 • הצגת מודעות כדי לאפשר לשירותים שלנו להיות זמינים בחינם עבור המשתמשים
 • גילוי, מניעה או התייחסות למעשה מרמה, שימוש לרעה, אבטחה או בעיות טכניות בשירותים שלנו
 • הגנה מפני פגיעה בזכויות, ברכוש או בביטחון של Waze, המשתמשים שלנו או הציבור כפי שנדרש או מותר על פי חוק
 • ביצוע מחקר אשר משפר את השירותים שלנו עבור המשתמשים שלנו ומועיל לציבור הרחב
 • מילוי התחייבויות לשותפים שלנו כמו מפתחים ובעלי זכויות
 • אכיפת תביעות משפטיות, כולל חקירת הפרות פוטנציאליות של תנאי השימוש החלים

כאשר אנו מספקים שירות

אנו מעבדים את הנתונים שלך כדי לספק שירותים שביקשת על פי חוזה (כולל תנאי השימוש שלנו).

כאשר אנו עומדים בהתחייבויות משפטיות

אנו נעבד את הנתונים שלך כאשר תהיה לנו מחויבות משפטית לעשות זאת, לדוגמה, אם אנו מגיבים להליך משפטי.

אם יש לך שאלות, תוכל ליצור קשר עם Waze ועם המשרד להגנת המידע המנוהל על ידי הממונה על הגנת המידע שלנו, בכתובת: privacy@waze.com. בנוסףֿ, אתה יכול ליצור קשר עם הרשות המקומית להגנה על המידע אם יש לך חששות בדבר הזכויות שלך על פי החוק המקומי.

שינויים במדיניות פרטיות זו

Waze רשאית לשנות מפעם לפעם את תנאי מדיניות פרטיות זו. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף 30 יום לאחר ש- Waze תפרסם:

 • הודעת מערכת למשתמשים אודות שינויים במדיניות הפרטיות ; וכן
 • הודעה בעמוד הבית של האתר או בכל עמוד אינטרנט רלוונטי אחר, המסבירה את השינויים במדיניות הפרטיות לצד השוואה בין הגרסה ה”ישנה” של מדיניות הפרטיות לבין זו ה”חדשה”.

שינויים אחרים ייכנסו לתוקף 7 ימים לאחר פרסום ראשוני שלהם באתר. אולם, אם Waze תתקן מדיניות פרטיות זו על מנת להתאים אותה לדרישות חוקיות, התיקון ייכנס לתוקף לאלתר עם פרסומו הראשון, או על פי הנדרש.

אתה מסכים שכל שינויים שייעשו במדיניות פרטיות זו יחייבו אותך. המשך השימוש בשירותים הוא עדות להסכמתך לתנאים שתוקנו. אם אינך מסכים לתנאים ששונו, עליך להימנע מכל שימוש נוסף בשירותים.

עודכן לאחרונה: 24 באוקטובר 2019

החברה רשמה מאגר מידע אצל רשם מאגרי המידע בישראל