מדיניות פרטיות - Waze

Waze Mobile Limited מכבדת את הפרטיות שלך. Waze Mobile Limited והצדדים הקשורים אליה (להלן: “Waze” או ה”חברה”) מציעה שירותי מפות, ניווט באמצעות GPS, ושירותים מבוססי קהילה למשתמשים באתר האינטרנט www.waze.com (להלן: ה”אתר”) ו/או למשתמשים ביישומים הסלולארים של Waze(להלן: ה”יישום”) (האתר והיישום ייקראו להלן יחדיו: ה”שירות”). מדיניות פרטיות זו מתארת:

 • את המידע ש-Waze אוספת מהמשתמשים;
 • כיצד מידע זה משמש את Waze; ו -
 • את הזכויות והאפשרויות אשר עומדות בפני המשתמשים.

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בשירות (להלן: “תנאי השימוש” או ה”תנאים”).

השימוש שלך בשירות כפוף לתנאי השימוש, מדיניות זכויות היוצרים ומדיניות פרטיות זו ומעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

השימוש בשירות אינו מיועד למשתמשים שגילם נמוך מ-13 שנים. אם טרם מלאו לך 13 שנים, אינך רשאי להוריד את היישום או להשתמש בו.

במדיניות פרטיות זו, הביטוי “מידע אישי” משמעו כל מידע אשר נאסף על ידינו או סופק על ידך, המזהה אותך אישית (כגון שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובת מגוריך, כתובת דואר-אלקטרוני, ובנסיבות מסוימות, המיקום שלך ומידע על מסלול תנועתך), או ש - Waze עשויה להשתמש בו, באופן סביר, לשם זיהויך.

צור קשר עם Waze / מסור דיווח על פגיעה בפרטיותך

במידה ואתה סבור כי פרטיותך נפגעה על-ידי אדם כלשהו, במהלך השימוש בשירות, אנא פנה לחברה באמצעות כתובת הדוא”ל: privacy@waze.com.

אתה רשאי לשלוח לחברה כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה, על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת: support@waze.com.

המידע שנאסף

Waze עשויה לאפשר לך להשתמש בשירות בין אם אתה בוחר ליצור לעצמך שם משתמש ובין אם לאו. במקרה שאתה בוחר לעשות שימוש בשירות מבלי להגדיר לעצמך שם משתמש אתה יכול לעשות כן באמצעות דילוג על שלב הגדרת שם משתמש בתהליך התקנת היישום. Waze עדיין תקשר את כל המידע שלך עם חשבונך ועם מזהה ייחודי שיוקצה על ידי Wazeבהתאם למדיניות פרטיות זו. שים לב כי על מנת לגשת לאפשרויות מסויימות של השירות (למשל עריכת מפות, דירוגים ומצבי רוח) תידרש ליצור לעצמך שם משתמש.

סוגי המידע שנאסף על-ידי Waze יכללו את כל או רק חלק מהמפורט להלן, בהתאם לאופן בו תבחר להשתמש בשירות.

מרגע שהתקנת את היישום על גבי המכשיר שלך, Waze תאסוף:

 • מיקום מפורט ומידע על מסלול תנועתך, לדוגמה בצורה של אותות GPS ומידע אחר אשר נשלח על-ידי המכשיר הנייד שלך שבו מותקן ומופעל היישום. Waze משתמשת במידע זה על המיקום ועל מסלול התנועה על מנת ליצור היסטוריה מפורטת של כל הנסיעות שעשית תוך שימוש ביישום; וכן

 • מידע על השימוש שלך בשירות והמכשיר עליו התקנת את היישום, כפי שמוסבר בסעיף “מטה-נתונים שאנו אוספים”, להלן.

אם תבחר להשתמש בשירות בדרך המפורטת מטה, Waze עשויה אף לאסוף:

 • מידע שתבחר לשתף עם Waze לרבות שם המשתמש שבחרת להגדיר לעצמך, דיווחים בקשר לשם המשתמש שלך, ביטויים כגון “בית” או “עבודה”, או “מועדפים” אחרים, יעדים אליהם אתה נוסע, הודעות צ’אט, שאלות חיפוש, מידע אודות לוח זמנים, קבצים אשר העלת לשירות, לרבות קבצי קול ושמע, ככל שרלוונטי; בנוסף, אם תבחר להשתמש בתכונת “מצא חברים”, Waze תאסוף:

  • באופן תקופתי, את כל מספרי הטלפון השמורים בספר הטלפונים שבמכשירך. אנו אוספים את המספרים אך ורק באופן אנונימי עבור Waze, אנו לא נאסוף שמות, כתובות או כל מידע אחר מספר הטלפונים שבמכשירך. כחלק מתכונת “מצא חברים”, השימוש במידע זה יסייע למצוא וליצור רשימה של משתמשי Waze אחרים שייתכן שאתה מכיר ואולי תרצה ליצור עימם קשר; ו/או

  • את מספר הטלפון שלך. מספר הטלפון שלך ישמש לאימות חשבונך, וכחלק מתכונת “מצא חברים” יסייע למצוא וליצור רשימה של משתמשי Waze אחרים שייתכן שאתה מכיר ואולי תרצה ליצור עימם קשר. ראה קישור למידע נוסף;

 • מידע הדרוש בעת הגדרת שם משתמש על-ידך, כגון השם והמגדר שלך. עליך לזכור שמידע שיקרי, לא נכון או לא מעודכן עלול לפגוע ביכולת של Waze לספק לך את השירות ולהתקשר אליך במידת הצורך. Waze תציין באופן מפורש מהם השדות אותם חובה למלא. אם לא תזין את הנתונים הנדרשים בשדות אלה, ייתכן שלא תוכל להגדיר שם משתמש; ו/או

 • שיתוף במידע שמקורו בחשבונות הרשת החברתית שלך. ראה “שילוב עם רשתות חברתיות”, להלן.

אנא שים לב, שכאשר אתה מתקין את היישום על-גבי המכשיר הנייד שלך, Waze תקים חשבון המקושר למכשיר הנייד האמור (״החשבון״). לאחר ההתקנה Waze תאסוף ממך מידע, לרבות מטה נתונים (כמוסבר להלן), ותשתמש בו בהתאם למדיניות פרטיות זו. שימוש זה עשוי לכלול קישור של המידע שלך עם החשבון שלך, וזאת בין אם בחרת ליצור בעצמך שם משתמש וסיסמא במסגרת היישום, ובין אם לאו.

כדי לקבל גישה לפונקציות מסוימות של השירות (לדוגמה: עריכת מפות, דירוג ומצבי רוח), אתה תידרש לבחור לעצמך שם משתמש.

במקרה בו תבחר להגדיר לעצמך שם משתמש וסיסמא במסגרת היישום:

 • Waze תקשר את כל המידע שלך עם החשבון שלך וכן עם שם המשתמש שנבחר על-ידיך. קישור זה יכלול מידע שהתקבל מכל המכשירים הניידים בהם נעשה שימוש ביישום עליהם בחרת להתחבר תוך הזדהות בשם המשתמש והסיסמא האמורים;

 • בכפוף לאמור בסעיף הבא, החשבון שלך והמידע המקושר אליו יהיו גלויים ל- Waze בלבד; וכן

 • כאשר תשתמש ביישום, מיקומך המשוער ומידע אחר שתבחר לשתף יהיו גלויים למשתמשים אחרים, בקשר לשם המשתמש שלך.

במקרה בו תבחר שלא להגדיר לעצמך שם משתמש וסיסמא במסגרת היישום (זאת באמצעות דילוג על שלב הגדרת שם משתמש בתהליך התקנת היישום):

 • Waze עדיין תקשר את כל המידע שלך עם החשבון שלך ועם מזהה ייחודי שיוקצה על-ידי Waze;

 • בכפוף לאמור בסעיף הבא, החשבון שלך וכל המידע המקושר אליו (לרבות המזהה הייחודי שהוקצה לך על-ידי Waze) יהיו גלויים ל- Waze בלבד; ו-

 • כאשר תשתמש ביישום, מיקומך המשוער ומידע אחר שתבחר לשתף יהיה גלוי למשתמשים אחרים, בקשר לשם המשתמש ״Wazer״.

השימוש במידע

Waze עשויה להשתמש במידע שנאסף ממך או שמסופק על ידיך למטרות הבאות:

 • לספק לך את השירות. לדוגמה Waze עשויה:

  • להשתמש במידע על המיקום, מסלול התנועה ו/או היסטוריית החיפושים שלך על מנת לספק שירותי ניווט ולספק מידע ופרסומת על אתרים, חנויות ומקומות ואטרקציות אחרים בקרבת מקום למקום שבו אתה נמצא,, אשר לפי שיקול דעתה של Waze עלול לעניין אותך, בהתבסס על היסטוריית החיפושים שלך ומטה נתונים; ו-

  • (אם בחרת להשתמש בתכונת “מצא חברים”), תשתמש במספר הטלפון שלך ובמספרי הטלפון השמורים בספר הטלפונים במכשירך כדי למצוא וליצור רשימה של משתמשי Waze אחרים שייתכן שאתה מכיר ואולי תרצה ליצור עימם קשר. ראה קישור למידע נוסף.

 • להפעיל את השירות ולשפר את החוויה שלך מהשירות ולהתאים אותם התאמה אישית. לדוגמה, Waze עשויה להשתמש במידע על ה”בית” וה”עבודה” או בהיסטורית המיקום שלך על מנת להציע לך מסלולים אשר מבוססים על בחירת הדרכים בין יעדים מועדפים בעבר;

 • לשפר את חווית השימוש של המשתמשים האחרים שלנו. לדוגמה, Waze עשויה להשתמש במידע על מסלול התנועה שלך על מנת לשפר את דיוק המפות ואת נתוני הניווט שלה;

 • לספק לך תמיכה ועל מנת לטפל בבקשותיך ותלונותיך;

 • לשלוח אליך עדכונים, הודעות ומידע נוסף בקשר לשירות;

 • לספק שירותי פרסום, בהתאם לאמור בפרק “מסעות פרסום” תחת מדיניות פרטיות זו. לדוגמה, Waze עשויה להשתמש במידע על המיקום שלך על מנת להציג פרסומות של עסקים אשר נמצאים בסמיכות למקום שבו אתה נמצא, או להשתמש במונחי החיפוש שלך על מנת להציג לך פרסומות לבתי עסק שעשויים להיות רלוונטיים;

 • בכפוף להבעת הסכמה קודמת שלך, אנו עשויים אף להשתמש בכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לנו כאשר הגדרת שם משתמש, על מנת לשלוח אליך חומרים שיווקיים. אתה רשאי בכל זמן לבחור שלא לקבל חומרים כאלה על-ידי: (i) שינוי העדפות הדואר האלקטרוני בחשבון שלך, באמצעות גישה דרך האתר; או (ii) הקלקה על הקישור “ביטול ההרשמה” בהודעת הדואר האלקטרוני שנשלח אליך. בכל מקרה, Waze לא תשתף ביודעין את המידע האישי שלך עם מפרסמים, ללא הסכמה מפורשת שלך, ובהתאם למה שמדיניות פרטיות זו מתירה;

 • על מנת ליצור מידע אנונימי ו/או אגרגטיבי (כאשר מידע זה אינו מאפשר לזהות משתמש מסוים). ראה “כיצד Waze משתמשת במידע אגרגטיבי”, להלן;

 • לערוך סקרים ושאלונים;

 • לשתף בחומרים שאתה שולח עם משתמשים אחרים בשירות ועל מנת לאפשר תקשורת בינך לבין Waze ומשתמשים אחרים;

 • לאכוף את תנאי השימוש;

 • ליצור עמך קשר כאשר Waze סבורה שדבר זה הכרחי;

 • לציית לחוקים רלוונטיים כלשהם ולסייע לרשויות האכיפה על פי כל דין רלוונטי, כאשר Waze מאמינה בתום לב ששיתוף פעולה של Waze עם רשויות אכיפת החוק מחויב על פי חוק או עומד באמות המידה והנהלים החוקיים החלים;

 • על מנת למנוע תרמית, נטילה שלא כדין, הפרות, גניבת זהות ופעילויות לא חוקיות אחרות ושימוש לרעה בשירות;

 • כדי לטפל בקלקולים ותקלות;

 • לצורך פעולה במקרה של מחלוקת, או הליכים משפטיים מכל סוג בינך לבין השירות, או בינך לבין משתמשים אחרים או צדדים שלישיים בקשר או בנוגע לשירות;

 • לצורך מטרות אשר מפורטות במדיניות פרטיות זו ובתנאי השימוש.

שים לב ששם המשתמש שתבחר ישמש על מנת לזהות אותך כאשר תשתמש בשירות. שם המשתמש שלך יופיע בכל מידע שתעביר אלינו לפרסום (כגון דיווחי תנועה או הודעות צ’אט). לפיכך, אחרים יוכלו לצפות בו. אם אתה מעדיף להישאר בלתי-נראה כלפי משתמשים אחרים בשירות, בנסיעה מסוימת, תוכל לשנות את הגדרות היישום כך שלא יראה מיקומך על המפה. לשם כך יש לגשת לתפריט ההגדרות של היישום ולהפעיל את ההגדרות המתאימות. אם תבחר באפשרות זו לא תיראה על-ידי משתמשים אחרים, אך המידע על המיקום והמסלול שלך ימשיך להיאסף על-ידי Waze לצרכים המפורטים במדיניות פרטיות זו.

כמו כן תוכל למסור מידע נוסף שישמש על מנת להתאים אישית את השירות ולשפר את החוויה שלך מהשירות. לדוגמה, אם תספק לנו מידע על ה”בית” ו”מקום העבודה” שלך, נוכל לומר לך מהו לפי דעתנו המסלול הקצר ביותר בין מיקומים אלה.

Waze עשויה לאסוף מידע נוסף כאשר היא מחליפה עמך תקשורות, למשל, אם אתה מעביר בקשה ל- Waze, מתקשר לצוות התמיכה של Waze, או מדווח על הפרה לצוות השימוש לרעה.

מידע אישי שאתה משתף

השירות מבוסס על קהילה של משתמשים אשר משתפים מידע באופן פומבי עם Waze ועם חברים אחרים בקהילה זו.

בפרט, משתמשים בוחרים לשתף מידע כגון שם, גיל, מגדר, תמונה וכדומה, מידע על מיקומם, דיווחים וקבצים אחרים. ניתן לשתף במידע זה ישירות את השירות ולכל המשתמשים, כמו במקרה של דיווחי תנועה, או רק לחבריך ב-Waze באמצעות תכונת “מצא חברים”. ייתכן שמידע זה ישותף גם באמצעות ספקי שירותים שהם צדדים שלישיים (כגון רשתות חברתיות) אשר מפעילים קשר עם השירות על פי בחירתם של משתמשים אלה.

תוכן שאתה משתף בו לכול המשתמשים אינו פרטי ואינו סודי ומן הראוי שלא יהיו לך ציפיות לסודיות או לפרטיות בקשר אליו. מידע שאתה מעלה יפורסם ביחד עם מידע אישי אחר. אירועי דרך מסוימים שאתה מדווח עליהם עשויים לכלול בתוכם את נתיב הנסיעה שלך בקרבתם. לפיכך עליך לנהוג בזהירות ובהיגיון בריא כאשר אתה מעביר מידע. לכל הפחות, עליך להפגין אותה דרגה של זהירות שבה אתה נוהג כשאתה מפרסם מידע אישי באמצעים אחרים שאינם אינטרנט ושירותים סלולאריים.

אתה יכול להחליט האם להעלות, או לא להעלות, תוכן מסוים לשירות. עם זאת, כל תוכן שאתה מעביר לפרסום עשוי להיות נצפה על-ידי כל המשתמשים בשירות ועל-ידי Waze.

בכל מקרה (אך מלבד כפי שמפורט להלן בקשר למידע שמשותף מהחשבונות שלך ברשת חברתית על פי הגדרות הפרטיות שלך לגבי חשבונות אלה ברשת החברתית) משתמשים אחרים לא יוכלו לצפות בכתובת הדואר האלקטרוני שלך באמצעות כל דיווח או חומר שפרסמת כמשתמש ושאתה העלית או שיתפת.

Waze אוספת מידע קולי, לרבות קבצי קול אם אתה מקליט את הקול שלך, או משתמש בתכונת הפקודות הקוליות. אם, לאחר שהקלטת את הקול שלך, בחרת לשתף את ההקלטות הקוליות שלך, משתמשים אחרים של Waze ואנשים אחרים יוכלו להוריד ולהשתמש בהקלטות הקוליות שלך. לאחר ההורדה, ייתכן ול- Waze לא תהא שליטה על הקבצים הקוליים, לכן עליך לשתף רק תוכן שאתה חש בנוח לפרסם אותו בפומבי.

אנו, ב-Waze, משקיעים מאמץ רב על מנת להעניק לך את החוויה הטובה ביותר בזמן השימוש בשירות. עם זאת, ל-Waze אין כל שליטה על אופן התנהלותם של מי מהמשתמשים, ו-Waze מתנערת מכל אחריות מבחינה זו. אנו ממליצים למשתמשים לשקול באופן יסודי ומקיף האם לפרסם או להעמיד לרשות אחרים מידע כלשהו ולבחון בזהירות את כל הפרטים הנחוצים בקשר לתקשורת עם משתמשים אחרים לפני ביצוע כל התקשרות או תקשורת.

השתתפות בכל פעילות של משתמשים כתוצאה, ישירה או עקיפה, מהשימוש ב- Waze, היא לחלוטין על אחריותך. Waze אינה צד לכל הסכם שנכרת בין המשתמשים בנסיבות כלשהן. על המשתמש חלה אחריות בלעדית ומוחלטת לציית לכל החוקים, התקנות או לכל חובה אחרת. איננו נוטלים ולא נישא באחריות כלשהי לכל אובדן, נזק, עלות או הוצאה שייגרמו לך או שתישא בהם כתוצאה מ- או בקשר להשתתפות שלך בכל פעילות או אירוע אשר התרחש, התקיים או נוהל ביוזמה של משתמש או צד שלישי או בקשר לכל הסכם בין המשתמשים או צדדים שלישיים, לרבות כל פעילות או אירוע אשר קשורים בדרך כלשהי, במישרין או בעקיפין, לשירות או לשימוש בו.

שילוב עם רשתות חברתיות

אתה יכול לבחור לשתף מידע בין החשבון שלך ב- Waze לבין החשבון שלך ברשת חברתית (כגון Facebook). באמצעות אפשרות זו, תוכל לבחור שמידע אישי ותכנים אחרים אודותיך, שזמינים מהרשתות החברתיות, יועברו וישותפו באמצעות השירות. בדומה לכך, תוכל לבחור שמידע אישי ותוכן אחר אודותיך שזמין ב- Waze, לרבות המיקום ונתיב התנועה שלך יועברו וישותפו באמצעות החשבון שלך ברשת החברתית.

אם תגדיר את החשבון שלך לשילוב עם רשתות חברתיות, לרבות על-ידי כניסה ל- Waze על-ידי שימוש בחשבון שלך ברשת החברתית (כגון באמצעות החשבון שלך ב- Facebook או ב-Google), אזי אתה מסכים לשיתוף מידע (לרבות מידע אישי) בין Waze לבין רשתות חברתיות אלה, לצרכים שנקבעו במדיניות פרטיות זו.

השימוש של הרשת החברתית במידע שהועמד לרשותה על-ידי Waze כפוף למדיניות הפרטיות של הרשת החברתית ונעשה בשליטת הרשת החברתית. שימוש זה אינו כפוף למדיניות פרטיות זו או בשליטת Waze.

כאשר אתה מתחבר לחשבון של רשת חברתית באמצעות השירות, בפעם הראשונה, או גורם באופן אחר ליצירת קשר בין השירות לבין החשבון שלך ברשת החברתית, תתבקש להרשות לרשת החברתית לשתף את המידע האישי שלך אשר מאוחסן ברשת חברתית זו עם השירות. אנו נאסוף את המידע שלך מחשבון הרשת החברתית שלך רק בהתאם להרשאות שניתנו על ידך. לפיכך, אנו נאסוף רק מידע שאתה הרשית לרשת או לרשתות החברתיות לשתף עם צדדים שלישיים (כגון שמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, רשימת החברים שלך, תמונת פרופיל, מידע אחר הזמין באמצעות הרשת החברתית הרלוונטית).

אתה מבין ומסכים בזאת שהשירות עשוי לגשת, להעמיד לרשות ולאחסן (לפי העניין, ולפי ההרשאות של הרשת החברתית שהיא צד שלישי) מידע שכזה, כך שמידע זה יהיה זמין בחשבון שלך בשירות ובאמצעותו, עד למחיקת החשבון.

עליך לשים לב לכך שמידע מסוים אשר הוגדר על ידך כפרטי בחשבונות הרשת החברתית שלך אשר מתנהלים אצל צדדים שלישיים עלול להיעשות פומבי למשתמשי Waze באמצעות השירות, ברגע שהרשית לרשת החברתית לשתף מידע זה עם Waze.

שילוב עם שירותים אחרים של צדדים שלישיים

Waze מציעה לך את האפשרות לחבר את Waze לשירותים של צדדים שלישיים שעשויים להיות מועילים עבורך. במקרה ש- Waze מזהה ששילוב עשוי להיות זמין (אם משום ששירות של צד שלישי מנסה להתחבר ל- Waze, או ש- Waze מזהה כי בשירות המותקן במכשיר קיימת אפשרות שילוב או שביקשת חיבור מסויים), Waze תבקש אישור לחבר את החשבונות. אם אתה בוחר לחבר את החשבונות, Waze תבקש את אישורך לשתף מידע עם השירות של הצד השלישי. עליך להסכים לחיבור החשבונות רק אם אתה חש בנוח שהשירות של הצד השלישי יקבל את המידע כפי שנקבע בעת ההתחברות של החשבונות ו-Waze איננה אחראית לשימוש במידע על ידי השירות של הצד השלישי. אתה יכול לנתק את החיבור של Waze והשירות של הצד השלישי בכל זמן ו-Waze תפסיק לשתף מידע עם שירות זה מרגע הניתוק ואילך.

מטה-נתונים שאנו אוספים

Waze אוספת מידע על השימוש בשירותים ומידע מהמכשיר אשר Waze מותקנת בו. לדוגמה, Waze עשויה לרשום את תדירות השימוש שלך בשירותים ואת היקפו, את משך הזמן שאתה מחובר ל- Waze, שם המכשיר, סוג מערכת ההפעלה, גרסת מערכת ההפעלה, צריכת בטריה, דפי הרשת שאתה מבקר בהם באמצעות היישום, מידע שנצפה, תכנים שאתה משתמש בהם או יוצר, פרסומות שאתה צופה בהן או מקליק עליהן, התקשורת שלך עם משתמשים וצדדים שלישיים אחרים, הכתובת שלך בפרוטוקול האינטרנט (IP) ושם המתחם שאתה משתמש בו על מנת לגשת לשירות, והמיקום הגיאוגרפי של המכשיר שאתה משתמש בו כדי להתחבר ולהשתמש בשירות.

גישה לשירות

על מנת לגשת לתכונות מסוימות של השירות (לדוגמה, עריכת מפות, דירוגים ומצבי רוח), יהיה עליך להגדיר לעצמך שם משתמש. Waze גם עשויה לקבוע, ולדרוש, מפעם לפעם, אמצעי זיהוי נוסף או שונה ואימות על מנת להתחבר לשירות ולגשת אליו או לצורך גישה למאפיינים או תכונות מסוימים או לאזורים מסוימים של השירות.

פרטי ההתחברות שלך נמצאים באחריותך. אתה אחראי באופן מלא לשימוש או לשימוש לרעה בחשבון שלך ובפרטים האישיים שלך כתוצאה מהעברה של הפרטים שלך לאדם אחר. עליך לשמור את פרטי ההתחברות שלך בסודיות מוחלטת ולהימנע מלגלות אותם לאחרים. עליך לוודא כי אתה משנה את הסיסמה שלך בתדירות הולמת ולפחות פעם אחת בכל שישה חודשים.

שיתוף אחרים במידע

Waze אינה מוכרת, משכירה או מחכירה את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים.

Waze לא תשתף אחרים במידע האישי שלך, ללא הסכמתך, מלבד למטרות הבאות וככל שהדבר יהיה נחוץ על פי שיקול דעתה בתום לב של Waze:

 • לצורך הפעלת השירות. לדוגמה, לפרסם אירועי דרך שאתה מדווח עליהם ואשר קשורים לשם המשתמש שלך ולמיקום שלך;

 • אם Waze מאמינה באופן סביר שאתה הפרת את תנאי השימוש, או עשית שימוש לרעה בזכויות שלך להשתמש בשירות, או עשית מעשה, או חדלת לעשות מעשה ש- Waze מאמינה באופן סביר כי הוא מפר כל דין, כללים או תקנות רלוונטיים. Waze רשאית לשתף את המידע שלך במקרים אלה עם רשויות אכיפת החוק ועם רשויות מוסמכות אחרות ועם כל צד שלישי כפי שיידרש על מנת לטפל בכל תוצאה של מעשה עוולה שעשית;

 • אם Waze תידרש, או תאמין באופן סביר כי היא נדרשת על פי דין לשתף במידע שלך או לגלות אותו;

 • בכל מקרה של מחלוקת, או הליכים משפטיים מכל סוג בינך לבין Waze, או בינך לבין משתמשים אחרים בקשר לשירות או ביחס אליו;

 • בכל מקרה שבו Waze תאמין באופן סביר כי השיתוף במידע נחוץ על מנת למנוע פגיעה גופנית או נזק לרכוש ממשמשים ובאים;

 • אם Waze תארגן את הפעלת השירות במסגרת אחרת, או באמצעות מבנה משפטי או גוף אחרים, או אם Waze תירכש על-ידי גוף אחר, או תמוזג לגוף אחר, או אם Waze תכנס להליך פשיטת רגל, ובלבד שגופים אלה יסכימו שהוראותיה של מדיניות פרטיות זו יחייבו אותם, לאחר שיובאו בחשבון השינויים המתאימים;

 • על מנת לאפשר את השירות ועל מנת לאחסן את הנתונים שלך בשרתים אשר נמצאים בארצות הברית ובאיחוד האירופי;

 • לאסוף, להחזיק ולנהל את המידע האישי שלך באמצעות שירותי ענן או אירוח על-ידי צד שלישי או צד שמסונף או קשור ל- Waze, באופן סביר למטרות העסקיות, ואפשר שהמידע יאוחסן במדינות אחרות ובכלל זה גם בארצות הברית.

 • Waze רשאית לשתף במידע אישי גם חברות וארגונים אשר קשורים ל- Waze או מסונפים אליה, כגון חברות בנות, חברות אחיות וחברות אם. ניתן יהיה לשתף במידע אישי גם את השותפים האחרים של Waze ואת ספקי השירותים שלה לשם עיבוד המידע בעבורנו, בכפוף להוראותינו ובהתאם למדיניות פרטיות זו ואמצעי הגנה ושמירה על סודיות מתאימים.

שליטה במידע האישי שלך

אם תהיה מעוניין שנמחק את החשבון שלך, שם המשתמש שלך (אם הגדרת כזה) ואת המידע האישי שלך, נא השתמש בפונקציה “מחיקת חשבון” המוצעת תחת תפריט ההגדרות ביישום ובאתר. עם קבלת בקשה כזו, Waze תעשה מאמצים סבירים למחוק מידע זה, אולם נא רשום לפניך שייתכן שלא נוכל למחוק את המידע באופן מיידי ממערכות הגיבוי שלנו.

אם בחרת להגדיר שם משתמש, תוכל לעיין בהיסטורית מסלולי התנועה שלך באמצעות הפונקציה “ערוך את המפה” / “נסיעות” באתר של Waze.

המיקום שלך והיסטורית מסלולי התנועה שלך מקושרים לחשבון שלך ולשם המשתמש שלך (אם בחרת להגדיר כזה) או (אם בחרת שלא להגדיר שם משתמש) למזהה הייחודי שהוקצה לך על-ידי Waze.

המידע האמור מוחזק על-ידי Waze תוך קישור לחשבון ולשם המשתמש שלך או למזהה הייחודי שהוקצה לך על-ידי Waze לפרקי זמן מוגבלים כפי שנחוץ ל- Waze לצורך שימוש במידע למטרות אשר תוארו במדיניות פרטיות זו. בסוף פרק זמן זה, Waze תהפוך את המידע למידע אנונימי או תמחק את המידע אודות המיקום ומסלולי התנועה שלך.

אם תגלה שהמידע המקושר לחשבון שלך אינו מדויק, מלא או מעודכן, אזי אתה חייב לבצע בו את כל השינויים הנחוצים על מנת לתקנו. עליך לזכור שמידע שקרי, לא מדויק או לא מעודכן עלול למנוע ממך להגדיר שם משתמש ולפגוע ביכולת לספק לך את השירות.

כיצד Waze משתמשת במידע אגרגטיבי?

Waze עשויה להשתמש במידע אנונימי, סטטיסטי או אגרגטיבי (לרבות במידע אנונימי על מיקומים), בצורה אשר אינה מאפשרת את זיהויו של משתמש מסוים, על מנת להפעיל בצורה תקינה את השירות, לשפר את איכותו של השירות, לשפר את חווית השימוש שלך, ליצור שירותים ותכונות חדשים, לרבות שירותים בהתאמה אישית, לשנות או לבטל תוכן או שירות קיימים, וכן למטרות נוספות פנימיות, מסחריות וסטטיסטיות (כולל פרסום).

Waze גם עשויה להשתמש במידע אנונימי, סטטיסטי או אגרגטיבי אשר נאסף באמצעות השירות, בצורה אשר אינה מאפשרת לזהות משתמש מסוים, על-ידי פרסום, הפצה, שידור או העברה אחרת של מידע זה, או העמדתו לרשות משתמשים בשירות, לספקי השירותים, לשותפים ולכל צד שלישי. לדוגמה, מידע GPS שהתקבל מהמכשיר הנייד שלך עשוי להיות מסופק לעורכי מפות בצורה אגרגטיבית ו/או אנונימית על מנת לסייע לשפר את המפה ולפתור בעיות במפה, מידע אודות התנועה עשוי להיות מסופק לערים, וניתוח אנונימי של פרסומות עשוי להיות מסופק למפרסמים.

עוגיות

Waze עשויה להשתמש בעוגיות (cookies) במסגרת השירות. עוגיות הן חבילות מידע אשר נשלחות על-ידי השרתים של האתר אל דפדפן האינטרנט שלך, ואז נשלחות בחזרה על-ידי הדפדפן בכל פעם שהדפדפן ניגש לשרתים של האתר.

Waze עשויה להשתמש בעוגיות למטרות שונות, כגון על מנת לחסוך לך את הצורך להזין מחדש את שם המשתמש והסיסמה שלך בכל פעם שאתה מתחבר לשירות, על מנת להקל על השימוש באתר, על מנת לאסוף מידע סטטיסטי, לאמת את המידע, ועל מנת להתאים את האתר להעדפות האישיות שלך וכן לצורך אבטחת מידע.

יש עוגיות שפוקעות כאשר ההתחברות מסתיימת ואתה יוצא מהדפדפן שלך. עוגיות אחרות נשמרות על הדיסק הקשיח במחשב שלך. אם אתה מעוניין לחסום את העוגיות של האתר, אזי עליך להשתמש בכפתור העזרה בדפדפן שלך ולפעול על פי ההנחיות ההכרחיות. עליך לזכור, עם זאת, שאם תנטרל את העוגיות הדבר עלול לסבך ואף למנוע את השימוש שלך באתר או באזורים ובמאפיינים מסוימים שלו.

מסעות פרסום

Waze עשויה להרשות, לשדל או להתקשר בהסכמים עם חברות אחרות מסוימות על מנת לנהל מסעות פרסום במסגרת השירות.

ייתכן שהמידע והפרסומות שתראה בזמן השימוש בשירות יותאמו לך על בסיס:

 • מידע גיאוגרפי או קונטקסטואלי אשר נאסף ממך, לרבות מידע המתואר במדיניות פרטיות זו;
 • מידע המתקבל מצדדים שלישיים, כמו גם;
 • היסטוריית החיפושים שלך.

הינך נותן בזאת את הסכמתך לקבל מידע ופרסומות שהותאמו כאמור על בסיס היסטוריית החיפושים שלך. אם אין ברצונך לראות מידע ופרסומות שהותאמו להיסטוריית החיפושים שלך או מתבססים על מידע המגיע מצדדים שלישיים, באפשרותך לבטל אפשרות זאת בהגדרות האפליקציה (ראה כאן).

כאשר אתה מבקר באתר של צד שלישי מתוך היישום, הצד השלישי עשוי להשתמש בעוגיות על גבי המחשב שלך. שימושו של הצד השלישי בעוגיות כפוף למדיניות הפרטיות של הצד השלישי ולא למדיניות פרטיות זו. אם ברצונך לעיין במדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים כאמור עליך לבקר בשירות שלהם, או ליצור עימם קשר ישיר.

השירות כולל מערכת מסרונים פנימית אשר מאפשרת לך לשלוח ולקבל הודעות, למשתמשים אחרים ומהם, ולקבל מסרים שיווקיים מאיתנו. אתה נותן בזאת את הסכמתך לכך שאנו נוכל להשתמש במערכת המסרונים הפנימית על מנת ליידע אותך על מוצרים ושירותים אשר עשויים לעניין אותך.

עם זאת, שים לב לכך שהמשתמשים של Waze אינם רשאים להשתמש בפרטים ליצירת קשר שמסרת או בחשבון המסרונים הפנימי שלנו לצורך פרסום מסחרי. אם נתקלת במשתמש שיצר חומרים פרסומיים, נא ידע אותנו באמצעות הערוצים אשר מפורטים בתפריט “אודות” בתוכנה או באמצעות דף “צור קשר” באתר (ראה כאן). Waze אינה מקבלת על עצמה אחריות כלשהי לכל אובדן, נזק, עלות או הוצאה אשר עלולים להיגרם לך, או שתישא בהם כתוצאה מהחומרים הפרסומיים של משתמש כלשהו או בקשר אליהם.

מובהר כי איננו אחראים לתוכן של הפרסומות האמורות ולמוצרים שיסופקו או לשירותים שיינתנו באמצעותן על-ידי צדדים שלישיים ואתה מסכים באופן בלתי חוזר וללא כל תנאי לא לראות בנו אחראים או כמי שנושאים באחריות, בכל דרך, בקשר לכך.

אבטחת מידע

Waze שמה את אבטחת המידע בראש סדר העדיפויות שלה. Waze מיישמת מערכות, יישומים ונהלים על מנת להבטיח את המידע האישי שלך, על מנת להקטין את הסיכונים לגניבה, נזק, אובדן מידע, או גישה בלתי מורשית או שימוש בלתי מורשה במידע. אולם, צעדים אלה אינם מאפשרים לתת ביטחון מוחלט. לכן, על אף ש- Waze עושה מאמצים מרובים מאוד להגן על המידע האישי שלך, Waze אינה יכולה לערוב, ולא ניתן לצפות צפייה סבירה, שמאגרי המידע של Waze יהיו חסינים מפני מעשי עוולה, קלקולים, לכידה או גישה לא חוקיים, או סוגים אחרים של שימוש לא ראוי או שימוש לרעה.

שינויים במדיניות פרטיות זו

Waze רשאית לשנות מפעם לפעם את תנאי מדיניות פרטיות זו. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף 30 יום לאחר ש- Waze תפרסם:

 • הודעת מערכת למשתמשים אודות שינויים במדיניות הפרטיות ; וכן
 • הודעה בעמוד הבית של האתר או בכל עמוד אינטרנט רלוונטי אחר, המסבירה את השינויים במדיניות הפרטיות לצד השוואה בין הגרסה ה״ישנה״ של מדיניות הפרטיות לבין זו ה״חדשה״.

שינויים אחרים ייכנסו לתוקף 7 ימים לאחר פרסום ראשוני שלהם באתר. אולם, אם Waze תתקן מדיניות פרטיות זו על מנת להתאים אותה לדרישות חוקיות, התיקון ייכנס לתוקף לאלתר עם פרסומו הראשון, או על פי הנדרש.

אתה מסכים שכל שינויים שייעשו במדיניות פרטיות זו יחייבו אותך. המשך השימוש בשירות הוא עדות להסכמתך לתנאים שתוקנו. אם אינך מסכים לתנאים ששונו, עליך להימנע מכל שימוש נוסף בשירות.

עודכן לאחרונה: 20 פברואר 2018

החברה רשמה מאגר מידע אצל רשם מאגרי המידע בישראל