תנאי השימוש

ברוך הבא ל-Waze!

תנאי שימוש אלה (ה”תנאים”) מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת השימוש בתוכנה (ה”תוכנה”) ובשירות של Waze (יחד: ה”שירות”) באינטרנט או במדיה סלולרית. תנאים אלה מהווים הסכם מחייב במלואו בינך לבין . וויז מובייל בע”מ (לרבות התאגידים הקשורים אליה וחברות הבת שלה, “Waze” או “אנו”), שהינה בעלת כל הזכויות בשירות, ולכן מומלץ שתקרא אותם בקפידה.

בעצם עשיית השימוש בשירות של Waze, הנך מביע הסכמתך:

אשר מהווים כולם חלק בלתי נפרד מתנאים אלה. אם אינך מסכים לתנאים הללו, או לחלק כלשהו מהם, אתה מנוע מהשימוש בשירות ועליך להפסיקו.

עקרי התנאים

עיקרי התנאים המודגשים להלן נועדו לנוחותך בלבד. עיקרי תנאים אלו אינם באים במקום תנאי השימוש המלאים ואין לפרש את הימצאותם בסעיף זה ככוונה לבטא את קדימותם או עליונותם ביחס לתנאים או התניות אחרות מטעם Waze.

 • המידע שהדרך מספקת גובר. המידע שהשירות מספק לא נועד להחליף את המידע המצוי בדרכך, כדוגמת כיווני תנועה, הגבלות תלויות זמן, הגבלות על נתיבים, חסימות כבישים, שלטי תנועה, רמזורים, הנחיות משטרה וכיו”ב.

 • נהיגה זהירה. נהג תמיד בעירנות מלאה לתנאי הדרך תוך ציות לחוקי התנועה. בכלל זה, חל איסור מוחלט לשלוח עדכונים על אירועים בדרך (כגון עדכונים על תאונות דרכים ועומסי תנועה), לעדכן את השירות באופן לא מילולי או להשתמש בו באופן לא מילולי, למטרה כלשהי מלבד ניווט, תוך כדי נהיגה. על עדכוני התנועה או הדיווחים הלא-מילוליים שברצונך לשלוח לשירות להישלח רק לאחר שעצרת את רכבך במקום מתאים המאושר לפי חוק. לחלופין, ניתן לשלוח עדכונים כאמור לעיל על ידי נוסע שאינו הנהג, ובתנאי שהדבר אינו מפריע למהלך הנהיגה התקין ואינו מסיח את דעתו של הנהג מהכביש.

 • עדכונים? לא תמיד. המידע שהשירות מספק מגיע ממשתמשים אחרים של השירות. מידע כזה הוא משתנה מטבעו וייתכן שתמצא שהוא לא מדויק, מלא או מעודכן. Waze אינה יכולה לערוב לאמינותו או למהימנותו של מידע זה בכל זמן.

 • שירות מבוסס מיקום. פונקציות מסוימות של השירות עושות שימוש במידע מפורט לגבי מיקומך ומסלול תנועתך, לדוגמה בצורה של אותות GPSומידע אחר אשר נשלח על ידי המכשיר הסלולארי שלך שבו מותקן ומופעל היישום של Waze. לא ניתן לספק פונקציות אלה מבלי להשתמש בטכנולוגיה זו. אנא שים לב, שכפי שמתואר בפרוטרוט במדיניות הפרטיות:

  • Waze עושה שימוש במידע לגבי מיקומך ומסלולי תנועתך, על מנת ליצור היסטוריה מפורטת של כל הנסיעות שעשית תוך שימוש ביישום.Waze עושה שימוש בהיסטוריה הזו כדי להציע לך את השירות, לשפר את איכות השירות שהיא מציעה לך ולכל משתמשיה, לשפר את הדיוק של נתוני המיפוי והניווט שלה וכמפורט במדיניות הפרטיות שלנו. ההיסטוריה הזו משויכת לחשבון ולשם המשתמש שלך (אם בחרת להגדיר כזה) או (אם בחרת שלא להגדיר שם משמש) למזהה הייחודי שהוקצה לך על-ידי Waze ההיסטוריה הזו נשמרת על ידי Waze למשך פרק זמן מוגבל ובהתאם למדיניות הפרטיות.

  • Waze מאפשרת לך להשתמש בשירות בין אם אתה בוחר ליצור לעצמך שם משתמש ובין אם לאו. במקרה שאתה בוחר לעשות שימוש בשירות מבלי להגדיר לעצמך שם משתמש אתה יכול לעשות כן באמצעות דילוג על שלב הגדרת שם משתמש בתהליך התקנת היישום. בכל עת שבה אתה עושה שימוש בשירות, בין אם יצרת שם משתמש ובין אם לאו, Waze רשאית לאסוף ממך מידע לרבות מידע מפורט לגבי מיקום ומסלולי נסיעה ולהשתמש במידע כזה בהתאם למדיניות הפרטיות. שימוש זה יכלול קישור של המידע עם החשבון ושם השם המשתמש שלך ב Waze (אם בחרת להגדיר אחד כזה) ו/או המזהה הייחודי שהוקצה לך על-ידי Waze. אם בחרת ליצור שם משתמש, שם משתמש זה ישמש כדי לזהות אותך כאשר אתה משתמש בשירות. שם המשתמש שלך ייכלל לצד כל מידע שאתה שולח לפרסום (כגון דיווחי תנועה או הודעות צ’אט). לפיכך, הוא יהיה גלוי בפני אחרים.

 • פרסומות. פרסומות מטעמם של צדדים שלישיים עשויות להופיע בשירות מעת לעת. Waze אינה תומכת בפרסומות אלו, ואין כל כוונה כי נהגים יצפו בהן אלא אם עצרו את רכבם באופן מלא.

 • החיבור לאינטרנט שנדרש לשם השימוש בשירות, וכל העלויות הנלוות (דוגמת עלויות מידע סלולרי) הנגרמות כתוצאה משימושך בשירות, הינם באחריותך הבלעדית ועל חשבונך . החיבור לאינטרנט הינו באחריותך ועל חשבונך. שליחה וקבלה של עדכונים בזמן אמת באמצעות השירות דורשים חיבור מקוון (Wifi או 3G) של המכשיר שלך לרשת האינטרנט. עלויות חיבור כאמור כפופות להסכם שבינך ובין ספק התקשורת הסלולרית שלך ולתשלומים החלים עליך לפיו.

 • תוכנה חופשית. השירות משתמש בתוכנה להצגת מפות, עדכונים ונתוני דרך (“התוכנה”). בחלק ממכשירי הטלפון הסלולריים שמריצים את התוכנה, התוכנה היא תוכנה חופשית. במקרים כאלה, אתה רשאי להפיץ מחדש את התוכנה או לשנות אותה על-פי תנאי הרישיון הציבורי הכללי של GNU, כפי שמפורסם על ידי קרן התוכנה החופשית, בין אם גרסה 2.0 של הרישיון ובין אם גרסה מאוחרת שלו, לפי בחירתך. לפרטים נוספים, ראה את הרישיון הציבורי הכללי של GNU. השירות, בסיס הנתונים שלו, הסימנים המסחריים של Waze, עיצוב המפותבשירות וקובצי הקול המשולבים בתוכנה – כל אלה אינם תוכנה חופשית.

 • גילך. השימוש בשירות נועד למשתמשים המצויים בגיל החוקי הנדרש לקבלת רישיון נהיגה. בכל מקרה, על מנת להשתמש בשירותים שלנו עליך להיות בגיל 16 ומעלה. אם הינך מתחת לגיל 16 אינך רשאי להוריד את התוכנה או להשתמש בשירות. חשבונות של משתמשים מתחת לגיל 16 יבוטלו ויימחקו על ידי Waze עם קבלת הודעה.

 • פרטיות. הפרטיות שלך חשובה לנו. בעת השימוש בשירות, מידע אישי עשוי להימסר על ידך או להיאסף על ידי Waze, כפי שמפורט במדיניות הפרטיות שלנו, מדיניות הפרטיות מסבירה את הנהלים שלנו בכל הנוגע לשימוש במידע האישי שלך, ואנו מבקשים שתקדיש זמן לקרוא בקפידה מדיניות זו. בעצם קבלת תנאים אלה, הנך מאשר ומסכים כי Waze תאסוף, תאחסן ותשתמש במידע האישי שלך בכפוף לאמור בסעיף זה, במדיניות הפרטיות ובהתאם לכל דין.

מהו השירות

השירות מאפשר לנוהגים ברכב לנווט לכתובת שהם בוחרים. הוא מאפשר לנהגים ולמשתמשים לבנות ולעדכן מפות אודות כבישים ואירועים המתרחשים בדרך, כדוגמת עומסי תנועה, תאונות דרכים, ביקורות משטרה ועוד. השירות מסופק בעיקר באמצעות התוכנה.

הרישיון

**השימוש בשירות. Waze ** מעניקה לך בזאת רישיון חינם, לא בלעדי, מוגבל בזמן, בלתי ניתן להעברה, בלא זכות לתת רישיונות משנה ובר-ביטול, להשתמש בשירות (לרבות בתוכנה) למטרות לא מסחריות, בכפוף לתנאים אלה.

הגרסה החופשית של התוכנה. באותם מכשירי טלפון סלולריים המשתמשים בגרסה החופשית של התוכנה, התוכנה הינה תוכנה חופשית; אתה יכול להפיץ אותה מחדש ו/או לשנות אותה על-פי תנאי הרישיון הציבורי הכללי של GNU, כפי שפורסם על ידי קרן התוכנה החופשית; בין אם גרסה 2 של הרישיון, ובין אם (לפי בחירתך) כל גרסה מאוחרת שלו. תוכנה זו מופצת בתקווה שתהיה מועילה, אך בלא אחריות כלשהי; ואפילו ללא האחריות המשתמעת בדבר סחירות או התאמתה למטרה מסוימת. לפרטים נוספים, ראה את הרישיון הציבורי הכללי של GNU.

ביחד עם תוכנה זו, היית אמור לקבל עותק של הרישיון הציבורי הכללי של GNU; אם לא קיבלת עותק כזה, כתוב אלינו אל support@waze.com בציון כתובת הדואר האלקטרוני שלך ואנו נשלח לך בחוזר עותק של הרישיון הציבורי הכללי של GNU. אם אתה משתמש בתוכנה, באפשרותך ליצור עמנו קשר בכתובת הנזכרת לעיל ולבקש עותק מקוד המקור של התוכנה ואנו נשלח לך עותק כזה. הצעה זו תקפה לשלוש שנים (מהמועד שהופצה לידך הגרסה החופשית של התוכנה). לתשומת לבך, פסקה זו חלה רק על הגרסה החופשית של התוכנה. היא אינה חל על השירות, בסיס הנתונים שלו, סימני המסחר של Waze, עיצוב המפות שבשירות וקבצי הקול המשולבים בתוכנה או על זכויות קניין רוחני אחרות של Waze – כל אלה אינם תוכנות חופשיות.

השימוש בשירות

השימוש בשירות הוא לצרכים פרטיים ואישיים בלבד. אין להשתמש בשירות לצרכים מסחריים. למשל, אין: (i) להציע לצדדים שלישיים שירות משלך שעושה שימוש בשירות; (ii) למכור שנית את השירות; (iii) להציע להשכיר או להחכיר את השירות; או (iv) להעמיד את השירות לרשות הציבור או לשלבו בשירות משלך, והכל - ללא הסכמה מראש ובכתב של Waze. למען הסר ספק, הדוגמאות הנזכרות לעיל הנן לצורכי המחשה בלבד והן אינן מהוות רשימה ממצה של השימושים האסורים הקשורים בשירות.

אין להעתיק, להדפיס, לשמור או לעשות כל שימוש אחר במידע מהאתר או מבסיס הנתונים של השירות. סעיף זה אינו מגביל את השימוש בבסיס הנתונים על ידי התוכנה כפי שיועד ואת השימוש בשירות לצרכים פרטיים ואישיים.

בזמן השימוש בשירות או באתר, חל איסור לעסוק בגירוד מידע, בכריית מידע, באיסוף תמונות מסך, באגרגציה של מידע ובמפתוח מידע. אתה מסכים לא לעשות שימוש ברובוטים, בתוכנות סריקה, בתוכנות איסוף נתונים או בכל אמצעי אוטומטי אחר כדי לגשת לבסיס הנתונים של האתר או השירות לכל מטרה ללא אישור מפורש, בראש ובכתב, מטעם Waze.

אין להשתמש בתוכנה בכל דרך שאינה מותרת בהתאם לתנאים אלו באופן מפורש.

שימושים אסורים

ישנן התנהגויות מסוימות אשר אסורות לחלוטין במסגרת השימוש בשירות. אנא קרא בקפידה את האיסורים המופיעים להלן. אי-מילוי על-ידיך אחר ההוראות אשר מפורטות להלן עלול (לפי שיקול דעתה הבלעדי של Waze) לגרום להפסקת הגישה שלך לשירות, ועלול אף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית.

הגבלות על שימוש

ישנן צורות התנהלות מסוימות שאסורות בתכלית האיסור בתוך השירות. יש לקרוא את ההגבלות הבאות בעיון. אי-ציות להגבלות המפורטות להלן עשוי לגרור סיום של הגישה שלך לשירות(לפי שיקול דעתה הבלעדי של Waze) ועשוי לחשוף אותך לאחריות משפטית ו/או פלילית. אינך רשאי, בין אם בעצמך ובין אם על ידי מי מטעמך: (i) להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם, לעשות פעולות של הנדסה הפוכה, לבצע פעולות של הידור הפוך, לפרק, להציג בפומבי או להפיץ, בכל דרך, את כל או חלק מהתכנים הנמצאים בשירות ו/או באתר; (ii) לעשות שימוש כלשהו בתכנים בכל אתר אינטרנט אחר או בכל סביבת רשתות מחשבים אחרת לכל מטרה, (iii) ליצור סביבת דפדפן או תיחום סביב התוכן (למשל – מסגור תוכן (frame) או קישור (linking) מתוך הטקסט), לשכפל או להעתיק את התכנים מבלי לקבל הסכמה מראש ובכתב של Waze, א ו (iv) לפגוע או להפר את הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של משתמש אחר באתר ו/או בשירות, לרבות זכות יוצרים או כל זכות חוקית אחרת של אחרים, או לקצור או לאסוף מידע מזהה אודות מבקרים או משתמשים בשירות ו/או באתר ללא קבלת הסכמתם המפורשת, לרבות על-ידי שימוש ב”רובוט”, “עכביש” (spider), יישום לעריכת חיפושים באתר או לאחזור מידע מהאתר או באמצעות כל התקן ידני או אוטומטי או תהליך המאפשר לאחזר, ליצור מפתח (אינדקס) או לכרות נתונים; (v) להשמיץ, להתעלל, להטריד, לעקוב, להטריד, לאיים, או להפר בכל דרך אחרת את הזכויות החוקיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים של אחרים, וזכויות קניין רוחני אחרות; (vi) להעביר או ליצור בכל דרך אחרת, בקשר לשירות ו/או לאתר, כל וירוס מחשב, “תולעת”, “סוס טרויאני”, “פצצת זמן” (time bomb), באג רשת (web bug), רוגלה, או כל קוד, קובץ או תוכנית אחרים אשר עלולים או נועדו להסב נזק או להשתלט על הפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או כל קוד או רכיב או קובץ מחשב אחר שהינם, או עשויים להיות, מזיקים, משבשים או פולשניים; (vii) להפריע או לשבש את פעילותו של השירות ו/או האתר, או השרתים או הרשתות אשר מארחים את השירות ו/או האתר או מאפשרים את זמינותם, או לא לציית לכל דרישה, נוהל, מדיניות או הוראה כלשהי של שרתים או רשתות מסוג זה; (viii) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרות מסחריות כלשהן כל שימוש או גישה לתכנים ו/או לשירות ו/או לאתר; (ix) לתחם (frame) או ליצור שיקוף (mirror) של כל חלק של השירות ו/או האתר ללא הרשאה מפורשת מראש ובכתב של Waze או (x) ליצור מאגר מידע על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתכנים אשר קיימים בשירות ו/או באתר; (xi) להעביר כל מידע אשר הופק מהשירות ו/או מהאתר ללא קבלת הרשאה מראש ובכתב מ- Waze, ו (xii) להעביר או להמחות את לצד שלישי כלשהו, הסיסמא אפילו באופן זמני, את הסיסמא לחשבון המשתמש שלך; (xiii)להשתמש בשירות ו/או באתר לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית או בלתי מורשית; (xiv) לעשות שימוש באתר, בשירות ו/או בתכנים ו/או למטרות מסחריות או שאינן פרטיות ללא קבלת הרשאה מפורשת מראש ובכתב מ- Waze; או (xv) להפר או לפגוע באיזה מתנאים אלו.

הפסקת השימוש בשירות

אתה רשאי להפסיק את השימוש שלך בשירות בכל עת ומכל סיבה ואינך מחויב להודיע על כך ל-.Waze עם זאת, אם תהיה מעוניין ש- Waze תמחק את חשבון ה-Waze שלך ואת המידע האישי שלך שבחשבון זה, אנא השתמש בפונקציה “מחק חשבון” (“Delete Account”) שביישום (בהגדרות הפרטיות או בהגדרות החשבון שלך). עם קבלת בקשה כזו, Waze תעשה מאמצים סבירים כדי למחוק מידע זה, אולם לתשומת לבך כי ייתכן שמידע אישי שלך לא ימחק באופן מיידי ממערכות הגיבוי שלנו. למידע נוסף אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו. Waze שומרת לעצמה את הזכות לחסום את גישתך לשירות ולהפסיק את שימושך בו בכל עת ומכל סיבה ש-Waze תמצא לנכון, בהתאם לשיקול דעתי הבלעדי והמוחלט.

תוכן משתמשים

השירות מאפשר לכל משתמש בתוכנה להעלות ולפרסם מידע ותוכן למשתמשים אחרים (“תוכן”). התוכן מופרד מפרסומות הממומנות על-ידי צד שלישי שעשויות להופיע בשירות. התוכן עשוי לכלול, לדוגמה, עדכוני מפות וכבישים, עדכוני עומסי תנועה, תאונות דרכים, וכיו”ב. האחריות לתוכן שאתה מעלה מוטלת עליך בלבד, וכאשר אתה מעלה תוכן אתה, ורק אתה, נושא באחריות להשלכות של העלאת התוכן.

נהג תמיד בעירנות מלאה לתנאי הדרך תוך ציות לחוקי התנועה. בכלל זה, חל איסור מוחלט לשלוח תוכן כלשהו – לרבות עדכונים על אירועים בדרך (כגון עדכונים על תאונות דרכים ועומסי תנועה) – תוך כדי נהיגה. עדכונים כאלה עליך לשלוח אך ורק לאחר שעצרת את רכבך במקום המיועד לכך כחוק, או אם מי שמעדכן את המידע הוא נוסע לצד הנהג הנהג, בתנאי שהדבר אינו מפריע למהלך הנהיגה התקין ואינו מסיח את דעתו של הנהג מהכביש.

פרסומים אסורים

אין להעלות או לפרסם תוכן בעל אופי מסחרי (לרבות פרסומות) שאינו קשור ל-Waze, לשירות, או למוצרי Waze, ובתנאי שהתוכן מקיים בקפידה את הוראות תנאים אלו.

כאשר אתה מעלה תוכן לצורך פרסומו באמצעות השירות, עליך להקפיד שהוא חוקי. כך לדוגמא, אין לפרסם בשירות כל תוכן אשר:

 • פוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
 • מהווה סיכון לשלומו של אדם, לבטיחותו או לבריאותו;
 • מזהה אנשים אחרים ללא קבלת אישורם המפורש בכתב לחשיפת פרטיהם האישיים, או שנוגע לקטינים ומזהה קטינים או את המידע האישי שלהם, ובכלל זה שמם המלא, גילם, כתובת מגוריהם או פרטים ליצירת קשר עמם;
 • אינו חוקי, או שיש בו משום השמצה, הטלת דופי או חדירה לפרטיות של אחרים;
 • מהווה הטרדה, או שהוא פוגעני, מאיים או וולגרי;
 • יש בו או שהינו מעודד גזענות או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא לאום, דת, מגדר, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, מוגבלות פיזית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית או מעמד סוציו-אקונומי;
 • מתאפיין בגזענות או מעודד אחרים לגזענות, או מפלה שלא כחוק על בסיס גזע, מוצא, עדה, לאום, דת, מין, תעסוקה, נטייה מינית, מחלה, מגבלות פיזיות או אינטלקטואליות, אמונה, דעה פוליטית או מעמד סוציו-כלכלי;
 • מעודד התנהגות או התנהלות עבריינית שעלולה להיחשב לעבירה פלילית לפי החוק, או אשר עלול להוות בסיס לאחריות אזרחית או תביעה משפטית אחרת; אשר מקדם תכניות פירמידה, מכתבי שרשרת או מסרים מסחריים מפריעים או פרסומות, או כל דבר אחר אשר אסור על פי חוק או על פי תנאים אלה;
 • אשר מצהיר או מרמז בצורה שקרית על כך שתוכן כזה מקבל חסות או מאושר על ידי Waze.
 • שמעודד משחקי פירמידה, מכתבי שרשרת, התכתבויות או פרסומות מסחריות משבשות, או כל דבר אחר האסור לפי חוק או לפי תנאים אלו;
 • שמציג מצג שווא או רומז כאילו תוכן מסוג זה מקבל חסות או מאושר על ידי Waze. הדוגמאות לעיל מובאות לצורכי המחשה בלבד ואינן מהוות רשימה ממצה של תכנים אסורים. Waze רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר, כל תוכן שתשלח אם אתה או התוכן מפרים את התנאים הללו או אם היית מעורב בביצוע מעשה או מחדל אשר פוגעים או עלולים לפגוע בשירות, במשתמשיו, ב-Waze, או במי מטעמה או הקשורים אליה. במקרים כאלו, Waze עשויה אף להפסיק את הגישה שלך לשירות או למנוע ממך לפרסם תוכן נוסף במסגרת השירות. הוראות סעיף זה באות להוסיף על כל הזכויות המוקנות ל-Waze בהתאם לכל דין.

זכויות בתכנים

כאשר אתה מעלה תוכן במטרה שיתפרסם בשירות, אתה מאשר ומתחייב שאתה בעל כל זכויות הקניין הרוחני בתוכן זה; שאתה רשאי לפרסם את התוכן, להתיר ל-Waze לפרסם את התוכן ולעשות שימוש בכל זכויות הקניין הרוחני שבתוכן או הנוגעות לו. Waze אינה מקבלת בעלות בזכויות הקניין הרוחני של התכנים שאתה מוסר לפרסום. עם זאת, בעצם מסירת תכנים לפרסום בשירות, אתה מעניק בכך ל-Waze ולמשתמשי השירות רישיון חינם, כלל עולמי, צמית, שאינו בלעדי ואינו ניתן לשינוי, ללא חובת תשלום תמלוגים ושניתן לרישוי משנה ולהעברה, להשתמש, להעתיק ולהפיץ את התוכן, להכין יצירות נגזרות ממנו, להציגו ולפרסמו בציבור. ההיתר אשר מוענק ל-Waze בתכנים שלך ובקשר אליהם אינו מוגבל לשימושים אישיים, והוא חל גם על כל שימוש מסחרי בתוכן, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי של Waze. עם זאת, משתמשים אחרים רשאים להשתמש בתכנים שלך אך ורק למטרות שאינן מסחריות, אלא אם Waze אישרה להם, מראש ובכתב לעשות שימוש בתוכן שלך לצרכים מסחריים (ולצורך כך, אתה ממנה את Waze לשלוחתך).

בדיקת תכנים

Waze רשאית לבדוק את התוכן לפני או אחרי פרסומו, למנוע את פרסומו של תוכן בלתי הולם, לא מדויק או שגוי, או להסיר תכנים כאלה לאחר פרסומם. Waze אינה משתמשת בדרך כלל בזכותה לנטר תכנים, והיא עושה זאת במקרים נדירים בלבד.

Waze שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לקבוע אילו תכנים יוצגו, משך הזמן להצגתם, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור לפרסומו של תוכן במסגרת השירות. Waze אינה מתחייבת כי כל תוכן שיועלה יפורסם, באופן כללי או לפרק זמן מוגבל כלשהו.

תכנים הנמסרים על ידי משתמשים לצורך פרסומם אינם מבטאים את דעותיה או עמדותיה של Waze ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, עדכניותם, דיוקם או חוקיותם.

זכויות יוצרים

כל זכויות הקניין הרוחני באתר ואלו הנוגעות לאתר, לשירות ולבסיס הנתונים של השירות, ובכלל זה - זכויות היוצרים, סימני המסחר, המדגמים, הפטנטים והסודות המסחריים – הינם בבעלותה הבלעדית של Waze או של איזה מהתאגידים הקשורים אליה, או ש- Waze הינה בעלת הרשיון הבלעדי בהם. השירות מוגן, בין השאר, על ידי חוק זכות יוצרים, התשס”ח-2007, ועל ידי כל הוראות זכויות יוצרים אחרות הקבועות בכל דין, בישראל ובחו”ל.

השם “Waze”, הלוגו של Waze וסימנים מסחריים ו/או סמלי שירות אחרים הינם רכושה של Waze או של החברות הקשורות אליה, ואין לך כל זכות לעשות שימוש בסימני המסחר או בסמלים אלו לכל מטרה שהיא שאינה מצוינת באופן מפורש בתנאים אלו ללא קבלת אישורה המוקדם בכתב של Waze.

העיצוב, המראה המסחרי ואופן תצוגת המפות והשימוש בהן באתר ובשירות הינן יצירות המוגנות לפי דיני זכויות היוצרים החלים וכל זכויות הקניין הרוחני בהן שמורות ל-Waze ולתאגידים הקשורים אליה. רישיון השימוש בתוכנה שניתן לך בהתאם לתנאים אלו אינו חל על או כולל בחובו רשיון לעשות שימוש במפות המוצגות באמצעות התוכנה או על כל סימן, חיווי, לוגו או ציון כלשהם אשר מוטמעים במפות המוצגות באמצעות התוכנה. אין להעתיק או להדפיס יותר מעותק אחד של כל פריט מידע או חומר אחר כלשהו המופיע באתר.

Waze רשאית להגן על השירות באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שימוש בלתי מורשה בו. אתה מתחייב בזאת שלא לנסות לעקוף את האמצעים האמורים לעיל. מבלי לפגוע בזכויותיה Waze על פי תנאים אלו או לפי הוראת כל דין חל, הנך מודע לכך כי כל ניסיון להפר הוראה זו, או כל הפרה בפועל, תביא לסיום כל זכויותיך לפי התנאים הללו. במידה ותעקוף אמצעים שננקטו על ידי Waze לשם הגנה על השירות משימוש בלתי מורשה, עליך להפסיק לאלתר כל שימוש בשירות, ואתה מתחייב לעשות כך.

Apple

במידה שאתה משתמש בשירות באמצעות מכשיר מתוצאת Apple, אזי אתה מסכים ומאשר כי:

Apple, Inc. אינה נושאת בחובות או במחויבויות כלשהן כלפיך מכוח תנאים אלו, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל חובה לספק לך תמיכה או תחזוקה בקשר לשירות;

לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה נגד Apple בקשר לשירות או לתנאים אלו, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, טענות, דרישות או תביעות הקשורות לתחזוקה ותמיכה, הפרת זכויות קניין רוחני, אחריות, הגנת הצרכן, או תאימות לחוק או לרגולציה.

Apple והחברות הבנות שלה הינן מוטבי צד שלישי לתנאים אלו. בהסכמתך לתנאים, מוענקת ל-Apple הזכות (ומיוחסת לה קבלת הזכות) לאכוף את התנאים האלה כלפיך כמוטב צד שלישי.

פיקוח על ייצוא

הנך מתחייב ומצהיר כי: (i) אינך נמצא במדינה אשר נתונה לאמברגו של ממשלת ארה”ב, או אשר נמצאת ברשימת “מדינות תומכות טרור” שקבעה ממשלת ארה”ב; ו- (ii) אינך רשום באף רשימה של גורמים “מוגבלים” או “מנועים” שקבעה ממשלת ארה”ב.

הגבלת חבות ואחריות

WAZE מספקת את השירות והתכנים הכלולים בו לשימוש “כמות שהוא” (“AS IS”) ו”בכפוף לזמינות” (“AS AVAILABLE”). לא ניתן להתאים אותם אישית על מנת למלא את הצרכים של כל אחד מהמשתמשים. אנו מסירים כל אחריות או מחויבות, בין אם מפורשת ובין אם משתמעת, בקשר לשירות, לרבות, ללא הגבלה, כל אחריות לסחירות, ולהתאמה למטרה מסוימת, מאפיינים, איכות, אי-הפרה, קניין, תאימות, תפקוד, אבטחה או דיוק.

בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, Waze לא תישא בכל אחריות בנגע לדיוקן של המפות, התוכן, תנאי הדרך, הוראות הנהיגה או מסלולי הניווט המיוצגים או מוצגים בשירות או דרך השירות. לדוגמה, ייתכן כי עומסי תנועה יווצרו דווקא בכבישים שיסומנו על-ידי השירות כבלתי עמוסים או כי כבישים קיימים יחסרו במפה. משתמשים עשויים להעלות תוכן או דיווחים לקויים או בלתי מדויקים. שגיאות וחוסרים כאלה מהווים חלק בלתי נפרד מטבעו של שירות קהילתי הנסמך על דיווחי המשתמשים ועל המידע שהם מספקים.

הנך מסכים ומכיר בכך שאתה נושא באחריות המלאה והבלעדית לשימוש בשירות וההסתמכות עליו, וכן הנך מסכים ומכיר בכך ש לכך אתה מסכים ומכיר בכך שההסתמכות שלך על השירות נעשה על אחריותך בלבד. כן הנך מאשר כי אתה מחוייב לציית ולשמור על כל חוקי התנועה והתעבורה בעת השימוש בשירות.

המידע שמסופק על ידי השירות אינו מיועד להחליף את המידע שמוצג על גבי תוואי הדרך. במידה והמידע שמוצג על גבי תוואי הדרך (רמזורים, שלטי תנועה, הכוונה משטרתית וכיו”ב) מספק הוראות השונות מהשירות, אין להסתמך על השירות.

Waze עושה כל מאמץ כדי לספק לך שירות מספק באיכות גבוהה. אולם, איננו ערבים לכך שהשירות יפעל באופן רציף או ללא טעויות, או שהוא יהיה זמין באופן תמידי או נקי לחלוטין מרכיבים פוגעניים, או שהוא בטוח, מוגן מפני חדירה בלתי מורשית למחשבי Waze, חסין מפגיעות, נקי מתקלות, מבאגים או מכשלים, ובכלל זה, אך לא רק, כשלי חומרה, כשלי תוכנה וכשלי תקשורת בתוכנה, שמקורם ב-Waze או בספקים שלה.

Waze ובכלל זה נושאי התפקידים שבה, המנהלים שלה, בעלי המניות שלה, העובדים שלה, קבלני המשנה שלה והסוכנים שלה, לא תהיה אחראית עבור כל נזק ישיר, עקיף, מקרי או תוצאתי, או עבור כל נזק אחר, ואובדן (ובכלל זה אובדן רווח ואובדן מידע), עלויות, הוצאות ותשלומים, לא בנזיקין ולא באופן חוזי או בכל צורה אחרת של אחריות, הנובעת משימוש בשירות או קשורה בו או בחוסר יכולת להשתמש בשירות או מכל כשל, שגיאה או התמוטטות בתפקוד של השירות, או מכל תקלה או שגיאה שנעשתה על ידי הצוות שלנו או כל אדם הפועל מטעמו, או מהסתמכותך על התוכן של השירות, ובכלל זה, אך לא רק, תוכן שמקורו בצדדים שלישיים, או מכל תקשורת עם השירות, או עם משתמשים אחרים בשירות או דרכו, או מכל שלילה או ביטול של חשבון המשתמש שלך, או מכל פעולה של שמירת התוכן שלך בשירות, מחיקתו חשיפתו וכל שימוש אחר בו או אובדן שלו. בכל מקרה, הפתרון היחיד שלך יוגבל לתיקון טעויות או כשלים כאמור לעיל, וזאת בהתאם לנסיבות הרלוונטיות.

קישורים ומידע מסחרי בתוכנה

השירות עשוי להכיל מידע מסחרי או פרסומות (לדוגמה, סיכות המציינות את מקומם של בתי עסק מסוימים, הצעותיהם המסחריות, קופונים וכיו”ב (“פרסומות”)). הפרסומות עשויות להופיע כמודעות מוקפצות או להיות מוצגות על מפות השירות מעת לעת. Waze עשויה לפרסם מודעות בשירות, אך ברוב המקרים מקור הפרסומות הוא בצדדים שלישיים, ומכיוון שכך, Waze אינה ערבה, ואינה יכולה להיות ערבה, לאמינות או לדיוק של פרסומות צד שלישי. Waze אינה תומכת בתוכן של פרסומות צד שלישי. בנוסף לכך ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, Waze לא תישא באחריות כלשהי לכל עילה הנובעת מהסתמכותך על או קשורה באופן אחר כלשהו על שימושך בתוכן של ההודעות המפורסמות בשירות.

מודגש בזאת כי פרסום תוכן מסחרי על ידי Waze אינו מהווה המלצה או עידוד לרכישת המוצרים או השירותים המפורסמים.

ככל שהתוכנה כוללת קישורים לשירותים או יישומים אשר אינם מופעלים או מנוהלים על ידי Waze, Waze לא תישא בשום צורה של אחריות אשר נובעת מהסתמכות שלך על התוכן של שירותים ויישומים כאלה או כל מידע אשר מסופק על ידם, או בקשר אליהם, לרבות, אך לא רק, שלמותם, דיוקם, נכונותם או עדכניותם. Waze לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, אשר נובע מהשימוש שלך או מההסתמכות שלך על תוכן השירותים שהשגת באמצעות קישורים בתוכנה.

אין לנסות לצפות בפרסומת כלשהי או להקליק על פרסומת כלשהי בזמן הפעלת vרכב. האחריות לנהיגה בטוחה מוטלת עליך בלבד, ואתה מאשר ומצהיר בזאת כי בכל מקרה של הפרת ההוראה דנן, הצדדים השלישיים המפרסמים לא יישאו באחריות כלשהי בגין כל פגיעה ישירה, עקיפה, מקרית או תוצאתית, או כל פגיעה אחרת, וכל אובדן (בכלל זה אובדן רווח ואובדן מידע) עלויות, הוצאות ותשלומים, לא בנזיקין ולא באופן חוזי או בכל צורה אחרת של אחריות, הנובעת מהצגת הפרסומות בשירות או מצפייתך בפרסומות בשירות או קשורה בהן.

הפרה ושיפוי

מבלי לפגוע בהוראת כל דין חל, אתה מסכים ומתחייב לפצות ולשפות את Waze ואת עובדיה, נושאי המשרה שלה, מנהליה וסוכניה, כמו גם את כל הצדדים השלישיים המציגים פרסומות בשירות, מכל תביעה, נזק, הוצאה, הפסד או אחריות שנובעים מהפרתך את התנאים הללו. לאור העובדה כי השירות ניתן לך בחינם, שיפוי זה מיועד לכסות את כל ההוצאות, התשלומים, ההפסדים, אובדן הרווחים או כל פגיעה אחרת, ישירה או עקיפה, ממונית או בלתי-ממונית, שייגרמו ל-Waze, לעובדיה, לנושאי המשרה שלה, למנהליה או לסוכניה, כתוצאה מהפרתך את התנאים הללו, ובכלל זה, אך לא רק, הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורכי דין.

פרטיות

Waze מכבדת את פרטיותך בעת השימוש שלך בתוכנה ובשירות. מדיניות הפרטיות המעודכנת שלנו הנוגעת לתוכנה ולשירות זמינה בכל עת והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה. מאחר שמדיניות הפרטיות עלולה להשתנות מידי פעם, מומלץ שתתעדכן במסמך מדיניות הפרטיות מעת לעת.

שינויים בשירות ובתוכנה

Waze רשאית להתאים, לעבד או לשנות את התוכנה, מאפייני השירות, עיצוב וממשק המשתמש, ההיקף והזמינות של התכנים בשירות וכל היבט אחר הקשור לשירות, והכל בין אם באופן חלקי או מלא ומבלי שתהיה מחוייבת ליתן לך הודעה מוקדמת אודות כך. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כנגד Waze בשל ביצוע שינויים כאלה או בשל תקלות אשר עלולות להיות נלוות להן.

הפסקת השירות

Waze רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירות, כולו או מקצתו, באופן זמני או קבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

שינויים בתנאים אלה

Waze רשאית לשנות תנאים אלה מעת לעת. אם יבוצעו בתנאים אלו שינויים מהותייים, תפורסם על-כך הודעה בגרסה התוכנה העדכנית, כמו גם בעמוד הבית של האתר. המשך השימוש שלך בשירות לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים המעודכנים. אם אתה אינך מסכים אם התנאים המעודכנים או חלק כלשהו מהם, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף בתוכנה.

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על תנאים אלה, תוכנה והשירות הוא הדין הישראלי בלבד, מבלי לתת תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בו. סמכות השיפוט הבלעדית בכל כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים הנובעים מתנאים אלה, התוכנה ו/או השירות, הקשורים אליהם או המתייחסים אליהם, תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

התיישנות

אם תרצה לתבוע את Waze בגין כל עילת תביעה אשר נובעת מהתוכנה או מהשירות או הקשורה אליהם, עליך לעשות זאת בתוך שנה אחת (1) מיום שנודעה לך עילת התביעה. אי-הגשת תביעה בתוך פרק הזמן האמור תביא תחסום את זכות התביעה שלך וכמוה כויתור סופי ומוחלט מצידך על זכות זו.

המחאת זכויות

אינך רשאי להמחות או להעביר את זכויותיך בשירות, בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב של Waze. Waze רשאית להמחות את זכויותיה בשירות לצד שלישי לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בכפוף לכך שהצד השלישי יקבל על עצמו את התחייבויותיה של Waze כלפיך על פי תנאים אלה.

תנאים ממצים

תנאים אלה, יחד עם כללי המדיניות אשר מהווים חלק בלתי נפרד מתנאים אלה, קרי מדיניות הפרטיות ומדיניות זכויות היוצרים, יהוו יחדיו את ההסכם השלם והממצה בינך לבין Waze בקשר לשירות בכל מקרה של סתירה בין תנאים אלה לבין תמצית התנאים אשר מוצגת למשתמש במהלך התקנת התוכנה, יגברו הוראות תנאים אלה.

העדר יחסים משפטיים

תנאים אלה ו/או השימוש בשירות, לרבות העלאת נתונים ותכנים על ידך באמצעות השירות, אינם מכוננים ולא יכוננו כל מערכת יחסים, שותפות מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, סוכנות, או זיכיון בין הצדדים למסמך זה. שימושך בשירות נועד להנאתך ולתועלתך ואספקת השירות לך (כל עוד אתה עומד בתנאים אלו) מהווה את התמורה הבלעדית והמספקת שאתה זכאי לקבל עבור כל תוכן או תרומה אחת לשירות תכניו, מפותיו או כל נתון אחר שלו.

צור קשר

אתה מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה בנוגע לשירות, באמצעות הפרטים המופיעים בתפריט “אודות” (“About”) שבתוכנה או באמצעות הדף “צור קשר”. אנו נעשה את מרב המאמצים כדי לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.

עודכן לאחרונה: 23 במאי 2018